اخبار
مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست
عقل زنانه. ظرفیت وجودی انسان
ادامه
سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز
شروع: 16 شهریور ماه-مجازی
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران اسیایی و پاسفیکی شد!
تفاهم همکاری با کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی اسیا و پاسفیک
ادامه
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید
کارگاه آموزشی تخصصی ساختمان سبز 02-05-1401 بطور مجازی
ادامه
سومین دوره همایش مدیریت سبز استان اصفهان
پنجم مرداد ماه 1401- شهر اصفهان- هتل عباسی
ادامه
آموزش، ارزیابی و صدور گواهینامه ساختمان سبز
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید. هزینه ها از سوی انجمن پوشش داده می شود
ادامه
کارگاه آموزشی ارزیابی چرخه‌عمرمحصولLCA
با رویکرد محاسبه ردپای کربن 12 - 04 - 1401
ادامه
کارگاه آموزشی سیستم جامع مدیریت سبز
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 11- 04 - 1401
ادامه
پیام انجمن مدیریت سبز ایران
بمناسبت روز جهانی محیط زیست1401
ادامه
دوره آموزشی نشان بلوغ HSE  با رویکرد اقتصادی
22/ 03/ 1401 یکشنبه ساعت 13:00 الی 17:00
ادامه
همایش هوش سبز
21/ 02 / 1401
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت سبز- خبرگزاری و رسانه
ویژه خبرگزاریها و رسانه های کشور 19- 02 - 1401
ادامه
دعوت به همکاری
استخدام منابع انسانی
ادامه
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 1401
محاسبه ردپای کربن، اب و LCA
ادامه
تعلیق رابطه انجمن با بنیاد جهانی انرژی و عدم توصیه همکاری با آن
بدلیل تغییر ساختار مدیریتی در بنیاد جهانی انرژی
ادامه
شانزدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران و دفترکار سبز
آبفای آذربایجان شرقی 11 الی 13 بهمن ماه 1400
ادامه
ارزیابی پروژه سبز و ممیزی دفتر کار سبز
آبفای مشهد 4 الی 7 بهمن ماه 1400
ادامه

اعضای هیئت مدیره انجمن

هیئت مدیره - بازدید : 11219
به استناد مجمع عمومی  بطور فوق العاده پنجمین دوره "اعضای  هییت مدیره انجمن مدیریت سبز ایران" که  در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به تاریخ 24 / 08 / 1400برگزار گردید،هیات مدیره "انجمن مدیریت سبز ایران "به ترتیب ذیل تعیین گردید.

اعضای اصلی هیات مدیره انجمن مدیریت سبز ایران
  • محمد حسن امامی        رییس         انجمن مدیریت سبز ایران                
  •  موسی الرضا آدینه        نایب رییس انجمن مدیریت سبز ایران
  • نورالهدی پورعباس        دبیرکل         انجمن مدیریت سبز ایران    
  • پرستو جوادی
  • علیرضا ملک پوری            

اعضای علی البدل هیات مدیره 
  • مریم حاجی بنده   علی البدل اول
  • شروین اردلان      علی البدل دوم

بازرس
  • عباس مستخدمین                                       
  • ژینوس حسین زاده    علی البدل

در مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 24 / 8 / 1400  ضمن تایید گزارش هییت مدیره و گزارش مالی انجمن مدیریت سبز ایران برای تاریخ های 1398-1399 و نیمه اول 1400 انتخابات بازرس انجام پذیرفت.