اخبار
مدلهای مدیریت سبز
توسعه رویکرد سبز-مدلهای سبز
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت سبز
مجازی- رایگان 18-3-1399
ادامه
جذب کارآموز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه های آموزشی تخصصی صنعت گردشگری و هنلداری
سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات هتلداری انجمن مدیریت سبز ایران در سالن ۳۵ غرفه 8a 23 تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بانک سبز
24/ 9 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
25 دی ماه 1398- تهران
ادامه
بیستمین مراسم بنیاد جهانی انرژی
فنلاند- اسپو 12-13 نوامبر 2019
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه دستگاه های اجرایی
براساس برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند
12 الی 17 اسفندماه 1398 وین- اتریش
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD
26 ابان ماه 1398 تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
Green Assessors-2019 از سوی بنیاد جهانی انرژی-جامعه مدیریت سبز اروپا 22-8-1398
ادامه
محصولان انجمن مدیریت سبز ایران
سیستم و مدلهای نوین مدیریتی با رویکرد سبز
ادامه
کارگاه آموزشی توسعه پایدار(تاسیس دفاتر توسعه پایدار)
در شرکت های گاز کشور 21 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 17 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز
5 - 6 - 1398 اتاق بازرگانی آلمان برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی  و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران برگزار شد
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه
صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی
متاثر از جاری سازی جوایز مدیریت سبز
ادامه

جشنواره دانشجویی

سه شنبه، 31 ارديبهشت 1398
جایزه مدیریت سبز ایران- بازدید : 642
جشنواره "پروژه های سبز" دانشجویی
 
تاریخ علم حکایت از این واقعیت دارد که نوآوری و خلاقیت در یک مسیر مشخص از تلاش محقق زاده می شود.بدین مفهوم که خلاقیت و نوآوری یک حادثه و یا یک اتفاق نیستند.
در دوران معاصر، نوآوری و خلاقیت در میان تحقیقات آکادمیک بطور نظام مند و هدفمند خلق می گردند.اگر در گذشته خلاقیت و نواوری بر اساس ذوق و نیاز فردی تبیین و جهت می یافت، امروزه بر مبنای ضرورت ها و نیازهای اجتماعی جهت یابی می گردند.
بنابراین مسیر دستیابی به خلاقیت و نوآوری که مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی انسان امروز را حل نماید، در مطالعات و پژوهش های هدفمند دانشجویی که بر ضرورت های روز متکی است، قابل ردیابی است.
در همین راستا انجمن مدیریت سبز ایران به منظور همسویی شفاف از ضرورت ها و نیازهای روز، که بر تاثیر تغییرات اقلیمی بر سبک زندگی مردم استوار است، با مطالعات و تحقیقات علمی دانشجویان در دوره های متعدد تحصیلی، از دانشجویان و دانشگاهیان کشور که دارای سابقه پژوهشی در زمینه مدیریت سبز می باشند، دعوت می نماید تا در پروژه های خود را قالب ساختار مشخص معرفی شده در وب سایت انجمن مدیریت سبز ایران جهت ارزیابی و صدور گواهینامه رسمی به این انجمن ارسال نمایند.