اخبار
برنامه پیش نشست علمی
نخستین دوره همایش نقش ادیان در بحران زیست محیطی 06 - 09 - 1401
ادامه
مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست
عقل زنانه. ظرفیت وجودی انسان
ادامه
سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز
شروع: 16 شهریور ماه-مجازی
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران اسیایی و پاسفیکی شد!
تفاهم همکاری با کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی اسیا و پاسفیک
ادامه
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید
کارگاه آموزشی تخصصی ساختمان سبز 02-05-1401 بطور مجازی
ادامه
سومین دوره همایش مدیریت سبز استان اصفهان
پنجم مرداد ماه 1401- شهر اصفهان- هتل عباسی
ادامه
آموزش، ارزیابی و صدور گواهینامه ساختمان سبز
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید. هزینه ها از سوی انجمن پوشش داده می شود
ادامه
کارگاه آموزشی ارزیابی چرخه‌عمرمحصولLCA
با رویکرد محاسبه ردپای کربن 12 - 04 - 1401
ادامه
کارگاه آموزشی سیستم جامع مدیریت سبز
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 11- 04 - 1401
ادامه
پیام انجمن مدیریت سبز ایران
بمناسبت روز جهانی محیط زیست1401
ادامه
دوره آموزشی نشان بلوغ HSE  با رویکرد اقتصادی
22/ 03/ 1401 یکشنبه ساعت 13:00 الی 17:00
ادامه
همایش هوش سبز
21/ 02 / 1401
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت سبز- خبرگزاری و رسانه
ویژه خبرگزاریها و رسانه های کشور 19- 02 - 1401
ادامه
دعوت به همکاری
استخدام منابع انسانی
ادامه
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 1401
محاسبه ردپای کربن، اب و LCA
ادامه
تعلیق رابطه انجمن با بنیاد جهانی انرژی و عدم توصیه همکاری با آن
بدلیل تغییر ساختار مدیریتی در بنیاد جهانی انرژی
ادامه

جشنواره دانشجویی

سه شنبه، 31 ارديبهشت 1398
جایزه مدیریت سبز ایران- بازدید : 1965
جشنواره "پروژه های سبز" دانشجویی
 
تاریخ علم حکایت از این واقعیت دارد که نوآوری و خلاقیت در یک مسیر مشخص از تلاش محقق زاده می شود.بدین مفهوم که خلاقیت و نوآوری یک حادثه و یا یک اتفاق نیستند.
در دوران معاصر، نوآوری و خلاقیت در میان تحقیقات آکادمیک بطور نظام مند و هدفمند خلق می گردند.اگر در گذشته خلاقیت و نواوری بر اساس ذوق و نیاز فردی تبیین و جهت می یافت، امروزه بر مبنای ضرورت ها و نیازهای اجتماعی جهت یابی می گردند.
بنابراین مسیر دستیابی به خلاقیت و نوآوری که مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی انسان امروز را حل نماید، در مطالعات و پژوهش های هدفمند دانشجویی که بر ضرورت های روز متکی است، قابل ردیابی است.
در همین راستا انجمن مدیریت سبز ایران به منظور همسویی شفاف از ضرورت ها و نیازهای روز، که بر تاثیر تغییرات اقلیمی بر سبک زندگی مردم استوار است، با مطالعات و تحقیقات علمی دانشجویان در دوره های متعدد تحصیلی، از دانشجویان و دانشگاهیان کشور که دارای سابقه پژوهشی در زمینه مدیریت سبز می باشند، دعوت می نماید تا در پروژه های خود را قالب ساختار مشخص معرفی شده در وب سایت انجمن مدیریت سبز ایران جهت ارزیابی و صدور گواهینامه رسمی به این انجمن ارسال نمایند.