اخبار
کارگاه آموزشی هتل سبز
06-12-1401 ساعت 14:00 الی 17:00
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی هتل سبز
14 دی ماه 1401 - مجازی
ادامه
همایش دانش سبز و مراسم اعطای گواهینامه سفیران سبز
11 / 11 /1401 تهران-اتاق بازرگانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی بیمارستان سبز
15 دی ماه 1401 یطور مجازی
ادامه
گزارش همایش
23 آذرماه سالجاری هتل عباسی- اصفهان
ادامه
تکمیل تیم اداری و تخصصی در دبیرخانه
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
برنامه پیش نشست علمی
نخستین دوره همایش نقش ادیان در بحران زیست محیطی 06 - 09 - 1401
ادامه
مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست
عقل زنانه. ظرفیت وجودی انسان
ادامه
سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز
شروع: 16 شهریور ماه-مجازی
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران اسیایی و پاسفیکی شد!
تفاهم همکاری با کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی اسیا و پاسفیک
ادامه
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید
کارگاه آموزشی تخصصی ساختمان سبز 02-05-1401 بطور مجازی
ادامه
سومین دوره همایش مدیریت سبز استان اصفهان
پنجم مرداد ماه 1401- شهر اصفهان- هتل عباسی
ادامه
آموزش، ارزیابی و صدور گواهینامه ساختمان سبز
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید. هزینه ها از سوی انجمن پوشش داده می شود
ادامه
کارگاه آموزشی ارزیابی چرخه‌عمرمحصولLCA
با رویکرد محاسبه ردپای کربن 12 - 04 - 1401
ادامه
کارگاه آموزشی سیستم جامع مدیریت سبز
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 11- 04 - 1401
ادامه
پیام انجمن مدیریت سبز ایران
بمناسبت روز جهانی محیط زیست1401
ادامه
دوره آموزشی نشان بلوغ HSE با رویکرد اقتصادی
22/ 03/ 1401 یکشنبه ساعت 13:00 الی 17:00
ادامه

سومین دوره همایش مدیریت سبز استان اصفهان

چهارشنبه، 08 تير 1401
شورای ساختمان سبز ایران - بازدید : 580
سومین دوره همایش مدیریت سبز استان اصفهان
با رویکرد"محصول سبز"
در استان اصفهان
    هتل عباسی- 05   /  05/  1401
 1. کلیات
در راستای ضرورت توسعه دانش و فرهنگ سبز با هدف ارائه رویکردهای نوین مدیریتی، برای نخسین بار در استان اصفهان همایش مدیریت سبز با رویکرد "محصول سبز" در هتل عباسی و با همکاری انجمن مدیریت سبز ایران برگزار می گردد.
رویکرد سبز  به معنای همگرائی مسئولیتهای اقتصادی سازمان با مسئولتهای زیست محیطی آن می باشد. بدین معنا که الزامات محیط زیست به مثابه محرک اقتصادی و پویایی سازمان عمل می نماید. در این مسیر نوین راهبردی، مصرف منابع که فصل مشترک اقتصاد هر سازمان با محیط زیست است بطور نظام مند و هدفمند کنترل می گردد. از آنجاکه اقتصاد هر سازمان و همچنین آلودگی زیست محیطی آن مبتنی بر مصرف منابع است، اتخاذ رویکرد سبز به سازمانها کمک خواهد نمود تا اهداف راهبردی و اقتصادی خود را با محرکهای زیست محیطی مدیریت می نمایند.
 
 1. محورهای علمی نخستین همایش مدیریت سبز
در همایش مدیریت سبز با رویکرد "محصول سبز" محور های کلیدی ذیل مورد بحث و بررسی واقع خواهند شد.
 1. هوش سبز؛ شاخص ها و معیارهای توانایی خروج از بحران محیط زیست
 2. عبور از کیفیت گرائی
 3. محیط زیست محرک اقتصادی سازمان
 4. شاخص ها و معیارهای محصول سبز
 5. ارزیابی چرخه عمر محصول
 6. مدیریت سبز در دستگاه های اجرائی(ماده 38 بند-ز- برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور)
 7. محاسبه ردپای کربن
 8. نشان محصول سبز
 
 
 1. مخاطبین همایش
این همایش ویژه تمامی مدیران و کارشناسان سازمانهای تولیدی و خدماتی طرح ریزی شده است. چرا که رویکرد سبز به معنای مصرف بهینه منابع و با هدف کاهش هزینه های تولید و خدمات و کاهش آلودگی های زیست محیطی بطور همزمان است.  بنابراین چنین رویکردی در کل سازمان جاری و ساری است.
 
 1. مزیت مشارکت در همایش مدیریت سبز
در نخستین همایش مدیریت سبز، مخاطبین با دانش روز مدیریت سبز که مبتنی بر مدیریت منابع است اشنا خواهند شد. در این همایش، مواجه اقتصادی با محیط زیست بطور جدی مطرح است. بنابراین این چالش که محیط زیست برای سازمانها مرکز هزینه است و صرفا باید در راستای مسئولیت زیست محیطی از آن صیانت گردد، گزاره‌ای بی معنا خواهد بود و مخاطبین با روش های نوین بدل شده محیط زیست به محرک اقتصادی اشنا خواهند شد.