اخبار
پانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز
پانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز 5 اسفند ماه 1399- مجازی
ادامه
مدلهای مدیریت سبز
توسعه رویکرد سبز-مدلهای سبز
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت سبز
مجازی- رایگان 18-3-1399
ادامه
جذب کارآموز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه های آموزشی تخصصی صنعت گردشگری و هنلداری
سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات هتلداری انجمن مدیریت سبز ایران در سالن ۳۵ غرفه 8a 23 تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بانک سبز
24/ 9 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
25 دی ماه 1398- تهران
ادامه
بیستمین مراسم بنیاد جهانی انرژی
فنلاند- اسپو 12-13 نوامبر 2019
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه دستگاه های اجرایی
براساس برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند
12 الی 17 اسفندماه 1398 وین- اتریش
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD
26 ابان ماه 1398 تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
Green Assessors-2019 از سوی بنیاد جهانی انرژی-جامعه مدیریت سبز اروپا 22-8-1398
ادامه
محصولان انجمن مدیریت سبز ایران
سیستم و مدلهای نوین مدیریتی با رویکرد سبز
ادامه
کارگاه آموزشی توسعه پایدار(تاسیس دفاتر توسعه پایدار)
در شرکت های گاز کشور 21 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 17 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز
5 - 6 - 1398 اتاق بازرگانی آلمان برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران برگزار شد
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه

سيستم مديريت محصول از كيفيت گرايي تا رويكرد سبز(ویرایش جدید )

سيستم مديريت محصول از كيفيت گرايي تا رويكرد سبز(ویرایش جدید )

عنوان : سيستم مديريت محصول از كيفيت گرايي تا رويكرد سبز(ویرایش جدید )
نویسنده/نویسندگان : جامعه مدیریت سبز اروپا
مترجم/مترجمین : انجمن مدیریت سبز ایران
سال انتشار : 1392
براي حضوري پايدار و اثربخش در بازارهاي آينده، رويكردهاي موجود مديريت محصول،كيفيت گرائي،بازطراحي فرايندها و ويژگي هاي محصول بر مبناي نياز و انتظارات مشتري(با ويژگي هاي امروزي) پاسخگو نخواهد بود.چراكه كيفيت گرائي كه بر اساس هزينه، زمان تحويل، مرغوبيت و عملكرد محصول است،چالش هاي نويني را پيش روي جوامع قرارداده است. جوامعي كه متشكل ازهمين مشتريان است. محصول و فرايندهاي سازمان هايي كه با منطق مديريت كيفيت
خلق مي گردند، كيفيت زندگي را بشدت تحت شعاع خود قرار داده اند.چون كه محصول و فرايند زائيده شده از رويكرد كيفيت گرايي، محيط زيست را بشدت تحت تاثير قرارداده و هزينه هاي اجتماعي بسياري را به جوامع تحميل نموده است و نتيجه محصول و فرايند طراحي و طرح ريزي شده با شعار كيفيت،"زباله گرايي" است. اين رويكردهاي سنتي، زندگي را براي انسان و يا همان مشتريان مصرف گرا، دشوار و دشوارتر نموده است.در همين مقطع است كه بايد تفكر كيفيت گرائي را مورد بازنگري قرار گيرد و از نو بازطراحي سازماني صورت پذيرد و تعريفي جديد از كيفيت ارائه گردد. در همين ر استا انجمن مديريت سبز ايران براي همسويي با نيازهاي آتي بازار و روند تحولات سازماني، تفكري نوين، نشان محصول سبز رويكردي نوين براي كسب موفقيت پايدار در بازارهاي آتي داخلي و جهاني، را به سازمان ها هديه مي نمايد. "نشان محصول سبز" رويكردي براي ايجاد اطمينان در ذي نفعان سازمان است.بر اساس اين نشان، سازمان علاوه بر مشتريان، به جامعه، محيط زيست،دولت و تمامي آناني كه از سازمان تاثير مي گيرند و برآن تاثير مي گذارند اطمينان مي دهد كه بقا سازماني خود را بر اساس توسعه پذيرش مسئوليت نسبت به محيط زيست، جامعه و درآمدهاي اقتصادي خود طراحي و طرح ريزي نموده است. درج "نشان محصول و يا فرايند سبز" بر روي محصول و يا بسته بندي آن، نشان از روند در حال رشد از شناسائي،درك، بهبود و تغييرعوامل تاثير گذار بر محيط زيست در طول چرخه عمر محصول يا فرايند، با تمركز بر ارتقا كيفيت محصول يا فرايند است.در ضمن اين نشان به ذي نفعان اعلام مي نمايد كه سازمان از كيفيت، تعريفي متفاوت داشته و ضمن توجه به خواسته هاي ويژه مشتريان و مصرف كنندگان، منافع كليه ذي نفعان بخصوص محيط زيست را بطور جدي در دستور كار خود دارد."نشان محصول سبز" قابل درج بر روي بسته بندي و يا خود محصول است. اين نشان از بلوغ(بلورين- برنزين- سيمين- طلايي) برخوردار است.اين نشان ضمن اينكه بطور سالانه تمديد مي گردد، بايد از روند بلوغ نيز برخوردار باشد. "نشان محصول سبز" را در راستاي ضرورت توسعه تفكر محصول سبز براي حفط بقاي سازمان هاي كشور طراحي نموده است.اين نشان داراي مزاياي اقتصادي از قبيل:: كاهش هزينه هاي توليد محصول،پايداري حضور در بازار،دستيابي به بازارهاي خارجي،ارتقا رقابت پذيري بر اساس "سبز گرائي" و مزاياي زيست محيطي آن عبارتند از: كاهش آلودگي هاي زيست محيطي،همگرائي كيفيت محصول(كالا و خدمت) با ويژگي هاي سبز آن،ارتقا دانش بازرسي چرخه عمر محصول با تمركز بر پيامدهاي آن بر محيط زيست و مزاياي اجتماعي از قبيل:افزايش رضايت و آگاهي جامعه،افزايش رضايت كاركنان،تقويت توان كارشناسي در زمينه "مديريت  محصول سبز"،مشاركت ذي نفعان در خلق و ويران سازي(برگشت به طبيعت)محصو ل است.

در این کتاب شما با  موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

پروفايل محصول
 • فرايندهاي چرخه عمر محصول
 • اندازه گيري، تحليل و مديريت دانش
 • ذينفع گرائي
 • منابع انساني سبز
 • طرحريزي راهبردي
 • رهبري محصول سبز
فرم هاي شناسائي چرخه عمر محصول
 • مواد اوليه
 • مواد مصرفي
 • فن آوري توليد 
 • فن آوري بسته بندي
 • انبارش
 • حمل و نقل
 • انتهاي فرايند
 • انهدام محصول
 • ايمني
 • بازار يابي
 • منابع انساني
 • مديريت
 • نواوري
 • مشتري
 • تعميرات و نگهداري
 • خريد و تداركات
 • انرژي
كارت هاي اولويت بندي چرخه عمر محصول
 • با رويكرد مديران ارشد
 • با رويكرد مديران مياني و كارشناسان عملياتي
 • پرسشنامه اولويت بندي
سيستم مديريت محصول
 • فرايندهاي چرخه عمر محصول
 • اندازه گيري، تحليل و مديريت دانش
 • ذينفع گرائي
 • منابع انساني سبز
 • طرحريزي راهبردي
 • رهبري محصول سبز
ارزش ها و مفاهيم بنيادين محصول سبز
 • رهبري آرمان گرا
 • يادگيري سبز
 • منابع انساني
 • سرعت انتقال
 • تمركز بر روي آينده
 • نوآوري سبز
 • تحليل و اندازه گيري
 • مسئوليت پذيري
فایل ها
1.pdf