اخبار
پانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز
پانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز 5 اسفند ماه 1399- مجازی
ادامه
مدلهای مدیریت سبز
توسعه رویکرد سبز-مدلهای سبز
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت سبز
مجازی- رایگان 18-3-1399
ادامه
جذب کارآموز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه های آموزشی تخصصی صنعت گردشگری و هنلداری
سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات هتلداری انجمن مدیریت سبز ایران در سالن ۳۵ غرفه 8a 23 تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بانک سبز
24/ 9 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
25 دی ماه 1398- تهران
ادامه
بیستمین مراسم بنیاد جهانی انرژی
فنلاند- اسپو 12-13 نوامبر 2019
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه دستگاه های اجرایی
براساس برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند
12 الی 17 اسفندماه 1398 وین- اتریش
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD
26 ابان ماه 1398 تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
Green Assessors-2019 از سوی بنیاد جهانی انرژی-جامعه مدیریت سبز اروپا 22-8-1398
ادامه
محصولان انجمن مدیریت سبز ایران
سیستم و مدلهای نوین مدیریتی با رویکرد سبز
ادامه
کارگاه آموزشی توسعه پایدار(تاسیس دفاتر توسعه پایدار)
در شرکت های گاز کشور 21 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 17 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز
5 - 6 - 1398 اتاق بازرگانی آلمان برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی  و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران برگزار شد
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه

هندبوک ممیزی انرژی

هندبوک ممیزی انرژی

عنوان : هندبوک ممیزی انرژی
نویسنده/نویسندگان : William J. Younger / Terry Niehus / Albert Thumann
مترجم/مترجمین : انجمن مدیریت سبز ایران
سال انتشار : 1393


"انرژی" یک مولد تولید نیست!. "انرژی" یک مرکز هزینه نیست!. "انرژی" مسئولیت زیست محیطی نیست!. "انرژی" مسئولیت اجتماعی نیست!. "انرژی" یک محور امنیت اجتماعی نیست!. "انرژی" نمادی از شهروندمداری نیست!. "انرژی"  یک محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست!.
"انرژی" تمامی آنان و رابطه بین آنان  است.


"انرژی" به دلیل نقشی که درشکل دهی سبک زندگی انسان و تاثیر گذاری اش بر محیط اجتماعی و زیست محیطی دارد، مفهومی بسیار گسترده به خود گرفته است. "انرژی" و نحوی  "مصرف انرژی" یک شاخص بلوغ اجتماعی در جوامع امروژی محسوب می گردد. حتی می توان جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را با نقش و نحوی مصرف انرژی در آن جوامع از هم تفکیک کرد.
در دو دهه اخیر جوامعی بالغ محسوب می گردند که ضمن بهره برداری اثربخش و کارا از منابع تولید بخصوص "انرژی"، آن را بعنوان یک ثروت اجتماعی و در راستای مسئولیت های زیست محیطی خود مدیریت می نمایند.
به همین دلیل است که جوامع نسبت به مصرف و مدیریت انرژی نیازمند یک مدل اندازه گیری با شاخص های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی هستند.
انجمن مدیریت سبز ایران بعنوان یک سمن فعال در 4 سال گذشته با همکاری بنیادجهانی انرژی مدل مدیریت انرژی را طراحی نموده و بر اساس آن، مستندات، دستورالعمل ها، Role modeling ،  هندبوک ها و شاخص های قابل اندازه گیری مرتبط را تولید و به جامعه فنی و تخصصی کشور تقدیم می نماید.
کتابی که مطالعه می نمایید در راستای هندبوک مدیریت انرژی که سال آینده ارائه خواهد شد، تهیه گردیده است. این انجمن امیدوار است سازمان های کشور با بهره برداری از مدل مدیریت انرژی و ضمایم آن همانند این کتاب بتوانند مصرف بهینه و همسو با الزامات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان داشته باشند.

فایل ها
1.pdf