اخبار
نوبت دوم مجمع عمومی انجمن مدیریت سبز ایران
سه شنبه ساعت 11:00 الی 13:00 به تاریخ 09/ 06 / 1400
ادامه
تاسیس کارگروه تخصصی کیفیت سبز
توسعه دانش و فرهنگ کیفیت سبز
ادامه
همایش بین المللی مدیریت سبز 27 /04/ 1400
ویژه شرکت های عضو حقوقی و حقیقی دارای کارت بازرگانی
ادامه
عضویت حقوقی در انجمن مدیریت سبز ایران
عضویت در انجمن به همراه عضویت رایگان در بنیادجهانی انرژی
ادامه
پانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز
پانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز 5 اسفند ماه 1399- مجازی
ادامه
مدلهای مدیریت سبز
توسعه رویکرد سبز-مدلهای سبز
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت سبز
مجازی- رایگان 18-3-1399
ادامه
جذب کارآموز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه های آموزشی تخصصی صنعت گردشگری و هنلداری
سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات هتلداری انجمن مدیریت سبز ایران در سالن ۳۵ غرفه 8a 23 تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بانک سبز
24/ 9 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
25 دی ماه 1398- تهران
ادامه
بیستمین مراسم بنیاد جهانی انرژی
فنلاند- اسپو 12-13 نوامبر 2019
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه دستگاه های اجرایی
براساس برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند
12 الی 17 اسفندماه 1398 وین- اتریش
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD
26 ابان ماه 1398 تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
Green Assessors-2019 از سوی بنیاد جهانی انرژی-جامعه مدیریت سبز اروپا 22-8-1398
ادامه
محصولان انجمن مدیریت سبز ایران
سیستم و مدلهای نوین مدیریتی با رویکرد سبز
ادامه
کارگاه آموزشی توسعه پایدار(تاسیس دفاتر توسعه پایدار)
در شرکت های گاز کشور 21 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 17 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز
5 - 6 - 1398 اتاق بازرگانی آلمان برگزار شد
ادامه

تاسیس کارگروه تخصصی کیفیت سبز

شنبه، 05 تير 1400
عضویت- بازدید : 281

اطلاعیه

نهضت کیفیت سبز  1400
تشکیل کارگروه تخصصی "کیفیت سبز"
 
انجمن مدیریت کیفیت ایران در گام نخست از اقدامات ملی خود، در دو دهه گذشته بر توسعه دانش و فرهنگ کیفیت گرائی متمرکز بود و نهضتی ملی با مشارکت ارگان های دولتی، حاکمیتی، صنایع تولیدی و خدماتی، دانشگاهیان،مشاوران و ارزیابان  راه اندازی نمود که مدل جایزه ملی کیفیت ایران، نمادی از شاخص و معیارهای ارزیابی میزان تاثیر گذاری آن در سطح ملی و بنگاهداری محسوب می شود.
در راستای چالش و بحران زیست محیطی که موفقیت پایدار اهداف ملی و سازمانی کشورمان را مورد تنش قرار داده است، انجمن مدیریت کیفیت ایران با همکاری انجمن مدیریت سبز ایران، در گام دوم از توسعه فرهنگ کیفیت گرائی، رویکردی نوینی برای تضمین کیفیت گرائی، اتخاذ نموده است و آن: "همسو و همگرائی کیفیت گرائی با رویکرد سبز "است.
بدین منظور کارگروه تخصصی در  دبیرخانه انجمن مدیریت کیفیت ایران با نظارت فنی و علمی انجمن مدیریت سبز ایران و با مشارکت اعضای حقیقی و حقوقی هر دو انجمن کیفیت و سبز راه اندازی می گردد تا نهضت کیفیت سبز بطور راهبردی، نظام مند و هدفمند برای صیانت از منافع ملی و سازمانی: هدف گذاری برنامه ریزی و عملیاتی گردد.
این دو انجمن از اعضای حقیقی و حقوقی خود جهت مشارکت در کارگروه تخصصی" کیفیت سبز" دعوت بعمل می آورد.
 
ویژگی اعضای کارگروه تخصصی کیفیت سبز:
  • دانش آموختگان کیفیت و یا محیط زیست و یا HSE
  • دارای سابقه علمی و اجرائی در حوزه مدیریت کیفیت و یا مدیریت سبز
 
 
اهداف کارگروه تخصصی کیفیت سبز
  • تولید دانش کیفیت سبز همگام با نهادهای بین المللی صاحب دانش
  • تولید شاخص و معیارهای ارزیابی با هدف تعیین پروژه های بهبود در حوزه کیفیت سبز
  • تربیت کارشناسان، ارزیابان و مدیران کیفیت سبز
  • فرهنگ سازی کیفیت سبز
  • صدور نشان تایید صلاحیت برای کارشناسان، مدیران و ارزیابان کیفیت سبز
از کلیه علامندان حوزه کیفیت سبز دعوت بعمل می آید تا با ارسال رزومه های علمی و اجرائی خود به دبیرخانه انجمن مدیریت کیفیت ایران فراخوان تشکيل کارگروه کیفیت سبز در انجمن مديريت کيفيت ايران – انجمن مدیریت کیفیت ایران (iranqms.com)در این اقدام ملی مشارکت نمایند.