اخبار
توسعه دانش مدیریت انرژی و ردپای کربن و آب
آژانس توسعه اتریش Austrian Development Agency شرکت Allplan از اتریش راینه داران،با سازمان دهی انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
جذب پروژه های سبز برای مراسم جهانی انرژی
9 بهمن ماه سال 1397- شهر یزد
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری
با رویکرد ارتقا کیفیت خدمات و کاهش هزینه 19 آذرماه 1397 - تهران
ادامه
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت  ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی  CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
تربیت کارشناسان HSE با رویکرد حل مسئله
26 آذرماه 1397 - دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی  تربیت ارزیابان مدیریت سبز(جامعه مدیریت سبز اروپا)
15 آذرماه 1397- دبیرخانه انجمن مدییرت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
6 ابان ماه 1397- تهران
ادامه
همایش استانی
همایش استانی " محاسبه ردپای آب" استان سمنان 8-7-1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت منابع انسانی
29 مهرماه 1397- تهران - برگزار کننده:بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی هتل سبز
با همکاری بنیادجهانی انرژی 9 مهرماه 1397- تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی Water Footprint برگزار گردید
چگونه به مدیریت مصرف آب در قالب یک برنامه جامع دستیابیم؟ 26 شهریور 1397-تهران
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبزGreen Product Assessor
فرایند توسعه محصول سبز سوم مهر ماه 1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
به همراه گواهینامه بین المللی از جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیادجهانی انرژی 5 و 6 شهریور ماه سال 1397-تهران برگزار گردید.
ادامه
جایزه بنیاد جهانی انرژی 2018
جایزه پایداری
ادامه
هفتادمین دوره کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی توسعه رویکرد مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی
دوره آموزشی تدوین برنامه راهبردی با رویکرد سبز در دستگاه های اجرایی 16 مهرماه 1397
ادامه
کنسرسیوم انرژی تجدید پذیر درساختمان،تصویب نامه هیاءت وزیران
تامین حداقل 20 درصد مصرف انرژی در ساختمان ها و محوطه از محل انرژی های تجدید پذیر
ادامه
هفتمین دوره نشان محصول سبز
با همکار جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه

تقویم پاییز دوره ها و کارگاه های آموزشی

اخبار - بازدید : 1585
نام کارگاه روز تاریخ مکان کد دوره
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس
دفتر کار سبز
سه شنبه 11 مهر شرکت ارتباطات زیرساخت GO-96-03
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس
بیمه سبز
پنجشنبه 13 مهر تهران
(بیمه ما)
GBI-96-02
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس
بیمارستان سبز
دوشنبه 17 مهر بیمارستان میلاد GHO-96-02
کارگاه آموزشی محاسبه، ارزیابی
و گزارش دهی رد پای کربن
سه شنبه 18 مهر تهران CF-96-02
کارگاه آموزشی مدیریت انرژی
در تاسیسات مکانیکی
چهارشنبه 19 مهر تهران HEM-96-01
کارگاه آموزشی مدیریت انرژی
در سیستم های روشنایی
پنجشنبه 20 مهر تهران LEM-96-01
کارگاه آموزشی مدیریت انرژی
در ساختمان های مسکونی و اداری
شنبه 22 مهر تهران BEM-96-01
کارگاه آموزشی مدیریت انرژی
در ساختمان های مسکونی و اداری
یکشنبه 23 مهر تهران BEM-96-01
کارگاه آموزشی مدیریت HSE با رویکرد
کاهش حوادث و پسماندهای صنعتی
یکشنبه  23 لغایت 28 مهر اتریش  
کارگاه آموزشی مدیریت انرژی عمومی دوشنبه 24 مهر تهران GEM-96-01
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس
بانک و بیمه سبز
یکشنبه 30 مهر تهران GBI-96-03
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس
دفتر کار سبز
چهارشنبه 3 آبان یزد GO-96-04
کارگاه آموزشی محاسبه، ارزیابی
و گزارش دهی رد پای آب
شنبه 6 آبان تهران WF-96-03
کارگاه آموزشی مدیریت دارایی سبز یکشنبه 7 آبان تهران GAM-96-01
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس
مدیریت اطلاعات سبز(Green IT)
دوشنبه 8 آبان تهران GI-96-02
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس
ساختمان سبز
چهارشنبه10 لغایت 11آبان یزد GB-96-04
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس
دانشگاه سبز
یکشنبه 14 آبان تهران GU-96-04
کنفرانس بین المللی حسابداری شنبه 12لغایت 18آبان مالزی  
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس
محصول سبز
دوشنبه 15 آبان یزد GP-96-01
کارگاه آموزشی طراحی و مدیریت فرایندهای
مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت ها
یکشنبه 21 آبان تهران CSR-96-01
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس
دفتر کار سبز
دوشنبه 22 آبان تهران GO-96-05
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس
محصول سبز
سه شنبه 23 آبان تهران GP-96-02
کارگاه آموزشی مدیریت سبز چهارشنبه 1 آذر یزد GM-96-01
کارگاه آموزشی تحلیل کارائی و اثربخشی
فرایندهای مدیریت منابع انسانی
دوشنبه 6 لغایت 8 آذر تهران HR-96-02
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس
دانشگاه سبز
یکشنبه 12 آذر تهران GU-96-05
کارگاه آموزشی محاسبه، ارزیابی و
گزارش دهی رد پای کربن
دوشنبه 13 آذر یزد CF-96-03
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس
بیمارستان سبز
شنبه 18 آذر تهران GHO-96-04
کارگاه آموزشی مدیریت انرژی عمومی یکشنبه 19آذر تهران GEM-96-02
کارگاه آموزشی مدیریت انرژی در صنعت دوشنبه 20آذر تهران IEM-96-01
کارگاه آموزشی مدیریت HSE بر
اساس مدل جامعه مدیریت سبز اروپا
سه شنبه 21 آذر تهران GHSE-96-01
کارگاه اموزشی مدیریت انرژی در
تاسیسات مکانیکی
چهارشنبه 22 آذر تهران HEM-96-02
کارگاه اموزشی مدیریت انرژی در
سیستم های روشنایی
پنجشنبه 23 آذر تهران LEM-96-02
کارگاه آموزشی مدیریت انرژی در 
سیستم های الکتریکی
یکشنبه 26 آذر یزد EEM-96-01
کارگاه آموزشی مدیریت انرژی در 
سیستم های روشنایی
دوشنبه 27 آذر یزد LEM-96-03
کارگاه آموزشی مدیریت انرژی در
تاسیسات مکانیکی
سه شنبه 28 آذر یزد HEM-96-03
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس
ساختمان سبز
چهارشنبه 29 لغایت 30 آذر یزد GB-96-05
 

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت محتوای دوره ها با داخلی 109 سرکار خانم باغشنی تماس حاصل فرمایید.