اخبار
گزارش هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه هتل المپیک تهران
ادامه
چهارمین دوره همایش مدیریت سبز
16 مهرماه 1402 خراسان رضوی-مشهد اتاق بازرگانی
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
ویژه بیمارستان‌های آذربایجان شهر تبریز 12 مهرماه 1402
ادامه
همایش فولاد سبز
9 مهر ماه 1402 یزد
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه 1402 هتل المپیک-تهران
ادامه
دوره آموزشی Green IT
4 مهرماه 1402 ساعت:9:00-11:00
ادامه
پنجمین دوره آموزشی هوش سبز
بطور مجازی- 21 شهریورماه 1402 ساعت 9:00 الی 11:00
ادامه
دوره آموزشی محصول سبز
ارزیابی چرخه عمر محصول 27 شهریور ماه 1402- مجازی
ادامه
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
11 -06- 1402 مجازی با رویکرد هوش سبز
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز-دفترکار سبز
15 - 07 - 1402 بطور مجازی منطبق بر برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور - ماده 38 بند(ز)
ادامه
اتاق بازرگانی سبز
اتاق بازرگانی خراسان رضوی 14 مردادماه 1402- حضوری
ادامه
دوره آموزشی بانک و بیمه سبز
30 مردادماه 1402-حضوری
ادامه
دوره آموزشی رستوران سبز
اول شهریور ماه 1402- مجازی ویژه صنایع و سازمانها
ادامه
دوره آموزشی بیمارستان سبز
بطور مجازی ساعت 9:00 الی 13:00 16 مردادماه 1402
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
حضوری- دوم شهریور ماه 1402
ادامه
کارگاه آموزشی  مدیریت کربن و آب
26 /05 / 1402 – حضوری- دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
کارگاه آموزشی دانش سبز
ویژه مدیران و کارشناسان HSE بطور مجازی- رایگان 10 مردادماه 1402 ساعت 14:00 الی 16:00
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دانشگاه سبز
24 تیرماه 1402 ساعت 14:00 الی 1600 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دفتر کار سبز
20 تیرماه 1402 - مجازی- دفتر اصفهان
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
21 تیرماه بطور مجازی - رایگان-دفتر اصفهان
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
12 مردادماه 1402- بطور حضوری
ادامه
کلینیک سبز Green Clinic
مشاوره رایگان، هدفمند و نظام‌مند و مجازی به چالش‌های زیست‌محیطی و دانش سبز در سازمان‌های ایرانی جهت شناسائی مسیر بهبود سبز
ادامه
کارگاه آموزشی:  (محصول سبز) ارزیابی چرخه عمر محصولLCA
رویکردی نوین برای مدیریت محصول و بازار با رویکرد سبز 29 تیرماه 1402 حضوری-دبیرخانه انجمن-ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
عضویت حقیقی و حقوقی
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه

پیام انجمن مدیریت سبز ایران

دوشنبه، 16 خرداد 1401
اخبار - بازدید : 667
پیام روز جهانی محیط زیست 1401. بخش اول

پیام روز جهانی محیط زیست 1401. بخش اول

پیام روز جهانی محیط زیست 1401. بخش دوم

پیام روز جهانی محیط زیست 1401. بخش دوم

 Ø­ÙØ§Ø¸Øª از محیط‌زیست! یا حفاظت از اقتصاد!
 
 
 
همواره با بدیهی‌شدن برخی از مفاهیم، رویکردها Ùˆ فعالیت‌ها در ادوار تاریخی، بشر با چالش‌هایی مواجه شده‌است. یکی از بدیهیات دوران معاصر "حفاظت از محیط‌زیست" است. "حفاظت از محیط زیست" در 6 الی 7 دهه گذشته وارد ادبیات جهان معاصر شده‌است، Ùˆ با تکرار خود، به امری بدیهی Ùˆ حتی به شاخصی از بلوغ اجتماعی Ùˆ فردی بدل شده است. 
 
آیا حفاظت از "محیط‌زیست" امری بدیهی است؟. یا اینکه این مفهوم به معنای فرار از مسئولیت‌های اصلی Ùˆ حیاتی انسان در مواجه با زیست جهان‌اش است.ØŸ آیا محیط‌زیست نیازمند حافظت است.ØŸ یا این رفتار Ùˆ عملکرد انسانی است Ú©Ù‡ نیازمند مراقبت Ùˆ مسئولیت‌پذیری است؟.
 
طبیعت Ú©Ù‡ دارای طول عمر میلیاردها سال‌است، امروزه چگونه نیازمند به حفاظت، آنهم از سوی پدیده‌ای از پدیده‌های خود(انسان) Ú©Ù‡ طول عمری بسیار کوتاه‌تر Ùˆ ناتوان‌تر از خودش دارد، شده است؟ 
 
بنظر اگر مفهوم" حفاظت از محیط‌زیست"بدیهی مفروض نگردد Ùˆ مورد دقت واقع گردد، واقعیت این خواهد بود Ú©Ù‡ طبیعت نیازمند Ùˆ محتاج حفاظت از سوی انسان نیست. این انسان است Ú©Ù‡ باید گفتار، کردار Ùˆ اندیشه‌هایش را مراقبت‌کند تا ضمن حفاظت از خودش(اقتصاد) موجب تخریب طبیعت نیز نگردد.
 
انجمن مدیریت سبز ایران در روز جهانی محیط‌زیست، همگان را به حفاظت از خودشان در چارچوب اعمال Ùˆ رفتارهایمان دعوت Ù…ÛŒ‌نماید، تا با بهبود Ùˆ تغییر در مفاهیم، رویکردها Ùˆ فعالیتهای اقتصادی از خودمان محافظت کنیم. با این تغییر نگرش محیط‌زیست نیز محفوظ خواهد ماند.
 
 
روز جهانی اقتصاد سازگار با محیط زیست گرامی باد
 
انجمن مدیریت سبز ایران 1401 
محمدحسن امامی