اخبار
برنامه پیش نشست علمی
نخستین دوره همایش نقش ادیان در بحران زیست محیطی 06 - 09 - 1401
ادامه
مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست
عقل زنانه. ظرفیت وجودی انسان
ادامه
سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز
شروع: 16 شهریور ماه-مجازی
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران اسیایی و پاسفیکی شد!
تفاهم همکاری با کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی اسیا و پاسفیک
ادامه
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید
کارگاه آموزشی تخصصی ساختمان سبز 02-05-1401 بطور مجازی
ادامه
سومین دوره همایش مدیریت سبز استان اصفهان
پنجم مرداد ماه 1401- شهر اصفهان- هتل عباسی
ادامه
آموزش، ارزیابی و صدور گواهینامه ساختمان سبز
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید. هزینه ها از سوی انجمن پوشش داده می شود
ادامه
کارگاه آموزشی ارزیابی چرخه‌عمرمحصولLCA
با رویکرد محاسبه ردپای کربن 12 - 04 - 1401
ادامه
کارگاه آموزشی سیستم جامع مدیریت سبز
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 11- 04 - 1401
ادامه
پیام انجمن مدیریت سبز ایران
بمناسبت روز جهانی محیط زیست1401
ادامه
دوره آموزشی نشان بلوغ HSE  با رویکرد اقتصادی
22/ 03/ 1401 یکشنبه ساعت 13:00 الی 17:00
ادامه
همایش هوش سبز
21/ 02 / 1401
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت سبز- خبرگزاری و رسانه
ویژه خبرگزاریها و رسانه های کشور 19- 02 - 1401
ادامه
دعوت به همکاری
استخدام منابع انسانی
ادامه
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 1401
محاسبه ردپای کربن، اب و LCA
ادامه
تعلیق رابطه انجمن با بنیاد جهانی انرژی و عدم توصیه همکاری با آن
بدلیل تغییر ساختار مدیریتی در بنیاد جهانی انرژی
ادامه

نشست اعضای کمیته فنی، علمی و ارزیابان بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران

يكشنبه، 22 خرداد 1401
اخبار - بازدید : 377
نشست اعضای کمیته فنی، علمی
و ارزیابان و سرارزیابان بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران

09/ 04 / 1401  ساعت 8:30

 
در راستای ضرورت توجه هدفمند و نظام مند به تحولات محیطی در تبیین شاخص و معیارهای حل مسئله با رویکرد سبز، اعضای برتر هییت علمی، فنی، ارزیابان و سرارزیابان بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران روز نهم تیرماه از میان 290 خبره این صنعت دورهم گردخواهند آمد تا تحولات روز را با مدلهای نوین منابع انسانی سبز همگرا و همسو نماید.
 بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران برای دستیابی به این تحولات 27 مدل مدیریتی طرح ریزی نموده است.