اخبار
کارگاه آموزش مدیریت انرژی ، بازدید صنعتی و نمایشگاه انرژی 2018
با رویکرد انرژی های نو وتجدید پذیر در ساختمان، اتریش - وین،ولز 7 الی 12 اسفند
ادامه
هجدهمین دوره مراسم بنیاد جهانی انرژی
تهران،سالن اجلاس سران 25 و 26 دیماه 1396
ادامه
تقویم پاییز دوره ها و کارگاه های آموزشی
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
نخستین اجلاس بین المللی شهر پایدار
به همراه جایزه شهر پایدار از بنیاد جهانی انرژی
ادامه
جایزه بنیاد جهانی انرژی - 2017
در بخش: هوا، خاک، انرژی، آب، مسئولیت اجتماعی، پلاستیک
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی
با استاندارد جهانی برای نخستین بار در ایران 6 الی 8 آذرماه 1396 - تهران
ادامه
کنسرسیوم انرژی تجدید پذیر درساختمان،تصویب نامه هیاءت وزیران
تامین حداقل 20 درصد مصرف انرژی در ساختمان ها و محوطه از محل انرژی های تجدید پذیر
ادامه
ششمین دوره نشان محصول سبز
با همکار جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
پنجمین دوره نشان بلوغ HSE
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
پنجمین دوره جایزه مدیریت انرژی ایران
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می گردد
ادامه
دوازدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد.
ادامه
مدل دانشگاه سبز
گواهینامه مدیریت سبز در دانشگاه ها ،موسسات آموزشی و پژوهشی،پارک های علم و فناوری
ادامه
محاسبه و تهیه گزارش  Carbon Footprint  حاصل از پروژه های بهبود
(کاهش انتشار گازهای گلخانه ای)
ادامه
گزارش برگزاری یازدهمین همایش مدیریت سبز
و دهمین دوره کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی
ادامه
کاغذی از جنس سنگ نه از چوب درختان
خداحافظی با قطع درختان
ادامه
گواهینامه هتل سبز
از جامعه مدیریت سبز اروپا
ادامه
گزارش مراسم اهدا جوایز ملی بنیاد جهانی
و دهمین دوره جوایز مدیریت سبز ایران و هشتمین دوره جوایز بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
فیلم های آشنایی با مدل های سبز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
گواهینامه بیمارستان سبز
بیمارستان سبز
ادامه
عضویت در جامعه مدیریت سبز اروپا
عضویت در جامعه مدیریت سبز اروپا
ادامه
گواهینامه دفتر کار سبز
براساس ماده 190 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
ادامه

تقویم کارگاه ها ودوره های آموزشی انجمن مدیریت سبز ایران

سه شنبه، 23 خرداد 1396
دوره‌های آموزشی- بازدید : 1021
تقویم دوره های آموزشی در شش ماهه اول سال 1396
نام دوره کد دوره مکان برگزاری تاریخ برگزاری توضیحات
دوره آموزشی تربیت کارشناسان دفتر کار سبز GO-96-01 تهران 96/2/27 برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان دانشگاه سبز GU-96-01 تهران 96/3/2 برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان محاسبه، ارزیابی و گزارش دهی ردپای کربن CF-96-01 دانشگاه تهران 96/3/3 برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان محاسبه، ارزیابی و گزارش دهی رد پای آب WF-96-01 دانشگاه تهران 96/3/3 برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان ساختمان سبز GB-96-01 تهران 96/3/3-4 برگزار شد
مدیریت سبز(رویکردها، سیستم ها و مدل های سبز) GM-96-01 تهران 96/3/4 برگزار شد
ششمین دوره آموزشی تربیت کارشناسان دانشگاه سبز GU-96-02 تهران 96/4/14  برگزار شد
کارگاه آموزشی مدیریت انرژی در ساختمان های اداری و مسکونی GB-96-02 تهران 96/4/17-18  برگزار شد
شصت و هشتمین دوره آموزشی تربیت کارشناسان دفتر کار سبز GO-96-02 تهران 96/4/19  برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان توسعه" رهبری منابع انسانی" HR-96-01 تهران 96/4/20  برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان بیمارستان سبز GHO-96-01 تهران 96/4/20  برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان بانک و بیمه سبز GBI-96-01 تهران 96/4/25  برگزار شد
همایش بین المللی ساختمان سبز GB-96-03 یزد 96/5/4-5  برگزار شد
 کارگاه آموزشی تحلیل کارائی و اثربخشی فرایندهای مدیریت منابع انسانی HR-96-03 تهران 96/05/11 برگزار شد
شصت و نهمین دوره آموزشی تربیت کارشناسان دفتر کار سبز GO-96-02 تهران 1396/05/17 برگزار شد
کارگاه آموزشی محصول سبز بر اساس ارزیابی چرخه عمر محصول  LCA GP-96-01 تهران 96/5/18 برگزار شد
کارگاه آموزشی هتل سبز ویژه هتل های بنیاد مستصعفان GH-96-02 تهران،هتل انقلاب 96/5/21 برگزار شد
دوره آموزشی مدیریت HSE با رویکرد کاهش خدمات GHSE-96-01 تهران 96/5/23  برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان مدیریت اطلاعات سبز(Green IT) GI-96-01 تهران 96/5/25 برگزار شد
دوره آموزشی دانشگاه سبز ویژه دانشگاه های جامع علمی کاربردی GU-96-02 تهران،دانشگاه جامع علمی کاربردی 96/5/25 برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان محاسبه، ارزیابی و گزارش دهی رد پای آب WF-96-02 تهران 96/5/26  برگزار شد
دوره آموزشی دانشگاه سبز ویژه دانشگاه های جامع علمی کاربردی GU-96-02 تهران،دانشگاه جامع علمی کاربردی 96/5/28 برگزار شد
کارگاه آموزشی و بازدید تخصصی مدیریت منابع انسانی HR-17-01 وین(اتریش) 96/5/29 الی 96/6/3  برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان و ممیزان بیمارستان سبز GH-96-01 تهران 96/6/8   برگزار شد
دوره آموزش هتل سبز GHO-96-02 تهران،هتل پارسیان آزادی 96/6/9  برگزار شد
کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و شاخص های ساختمان سبز GB-96-01 تهران 96/6/12-13  برگزار شد
دوره آموزش مدیریت دارایی ها AM-96-01 تهران 96/6/14  برگزار شد
هفتین دوره آموزش دانشگاه سبز GU-96-01 تهران 96/6/15 برگزار شد
کارگاه آموزشی طراحی و مدیریت فرایندهای مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت ها CSR-96-01 تهران 96/6/26  برگزار شد
دوره آموزشی بیمه سبز  GIN-96-01 تهران,بیمه ما 96/07/06