اخبار
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی هتل سبز
با همکاری بنیادجهانی انرژی 25 شهریور 1397- تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی Water Footprint
چگونه به مدیریت مصرف آب در قالب یک برنامه جامع دستیابیم؟ 26 شهریور 1397-تهران
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبزGreen Product Assessor
فرایند توسعه محصول سبز 3 مهر ماه 1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
به همراه گواهینامه بین المللی از جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیادجهانی انرژی 5 و 6 شهریور ماه سال 1397-تهران
ادامه
جایزه بنیاد جهانی انرژی 2018
جایزه پایداری
ادامه
هفتادمین دوره کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی توسعه رویکرد مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی
دوره آموزشی تدوین برنامه راهبردی با رویکرد سبز در دستگاه های اجرایی 29 مرداد ماه 1397
ادامه
کنسرسیوم انرژی تجدید پذیر درساختمان،تصویب نامه هیاءت وزیران
تامین حداقل 20 درصد مصرف انرژی در ساختمان ها و محوطه از محل انرژی های تجدید پذیر
ادامه
هفتمین دوره نشان محصول سبز
با همکار جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
ششمین دوره نشان بلوغ HSE
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
ششمین دوره جایزه مدیریت انرژی ایران
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می گردد
ادامه
سیزدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد.
ادامه
گواهینامه دانشگاه سبز
گواهینامه مدیریت سبز در دانشگاه ها ،موسسات آموزشی و پژوهشی،پارک های علم و فناوری
ادامه
محاسبه و تهیه گزارش  Carbon Footprint  حاصل از پروژه های بهبود
(کاهش انتشار گازهای گلخانه ای)
ادامه
گزارش برگزاری یازدهمین همایش مدیریت سبز
و دهمین دوره کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی
ادامه
کاغذی از جنس سنگ نه از چوب درختان
خداحافظی با قطع درختان
ادامه
گواهینامه هتل سبز
از جامعه مدیریت سبز اروپا
ادامه
فیلم های آشنایی با مدل های سبز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
گواهینامه بیمارستان سبز
بیمارستان سبز
ادامه
عضویت در جامعه مدیریت سبز اروپا
عضویت در جامعه مدیریت سبز اروپا
ادامه
گواهینامه مدیریت سبز (دفتر کار سبز)
براساس ماده 38 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
ادامه

تقویم کارگاه ها ودوره های آموزشی انجمن مدیریت سبز ایران

سه شنبه، 23 خرداد 1396
دوره‌های آموزشی- بازدید : 1475
تقویم دوره های آموزشی در شش ماهه اول سال 1396
نام دوره کد دوره مکان برگزاری تاریخ برگزاری توضیحات
دوره آموزشی تربیت کارشناسان دفتر کار سبز GO-96-01 تهران 96/2/27 برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان دانشگاه سبز GU-96-01 تهران 96/3/2 برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان محاسبه، ارزیابی و گزارش دهی ردپای کربن CF-96-01 دانشگاه تهران 96/3/3 برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان محاسبه، ارزیابی و گزارش دهی رد پای آب WF-96-01 دانشگاه تهران 96/3/3 برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان ساختمان سبز GB-96-01 تهران 96/3/3-4 برگزار شد
مدیریت سبز(رویکردها، سیستم ها و مدل های سبز) GM-96-01 تهران 96/3/4 برگزار شد
ششمین دوره آموزشی تربیت کارشناسان دانشگاه سبز GU-96-02 تهران 96/4/14  برگزار شد
کارگاه آموزشی مدیریت انرژی در ساختمان های اداری و مسکونی GB-96-02 تهران 96/4/17-18  برگزار شد
شصت و هشتمین دوره آموزشی تربیت کارشناسان دفتر کار سبز GO-96-02 تهران 96/4/19  برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان توسعه" رهبری منابع انسانی" HR-96-01 تهران 96/4/20  برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان بیمارستان سبز GHO-96-01 تهران 96/4/20  برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان بانک و بیمه سبز GBI-96-01 تهران 96/4/25  برگزار شد
همایش بین المللی ساختمان سبز GB-96-03 یزد 96/5/4-5  برگزار شد
 کارگاه آموزشی تحلیل کارائی و اثربخشی فرایندهای مدیریت منابع انسانی HR-96-03 تهران 96/05/11 برگزار شد
شصت و نهمین دوره آموزشی تربیت کارشناسان دفتر کار سبز GO-96-02 تهران 1396/05/17 برگزار شد
کارگاه آموزشی محصول سبز بر اساس ارزیابی چرخه عمر محصول  LCA GP-96-01 تهران 96/5/18 برگزار شد
کارگاه آموزشی هتل سبز ویژه هتل های بنیاد مستصعفان GH-96-02 تهران،هتل انقلاب 96/5/21 برگزار شد
دوره آموزشی مدیریت HSE با رویکرد کاهش خدمات GHSE-96-01 تهران 96/5/23  برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان مدیریت اطلاعات سبز(Green IT) GI-96-01 تهران 96/5/25 برگزار شد
دوره آموزشی دانشگاه سبز ویژه دانشگاه های جامع علمی کاربردی GU-96-02 تهران،دانشگاه جامع علمی کاربردی 96/5/25 برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان محاسبه، ارزیابی و گزارش دهی رد پای آب WF-96-02 تهران 96/5/26  برگزار شد
دوره آموزشی دانشگاه سبز ویژه دانشگاه های جامع علمی کاربردی GU-96-02 تهران،دانشگاه جامع علمی کاربردی 96/5/28 برگزار شد
کارگاه آموزشی و بازدید تخصصی مدیریت منابع انسانی HR-17-01 وین(اتریش) 96/5/29 الی 96/6/3  برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان و ممیزان بیمارستان سبز GH-96-01 تهران 96/6/8   برگزار شد
دوره آموزش هتل سبز GHO-96-02 تهران،هتل پارسیان آزادی 96/6/9  برگزار شد
کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و شاخص های ساختمان سبز GB-96-01 تهران 96/6/12-13  برگزار شد
دوره آموزش مدیریت دارایی ها AM-96-01 تهران 96/6/14  برگزار شد
هفتین دوره آموزش دانشگاه سبز GU-96-01 تهران 96/6/15 برگزار شد
کارگاه آموزشی طراحی و مدیریت فرایندهای مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت ها CSR-96-01 تهران 96/6/26  برگزار شد
دوره آموزشی بیمه سبز  GIN-96-01 تهران,بیمه ما 96/07/06