اخبار
کنسرسیوم انرژی تجدید پذیر درساختمان،تصویب نامه هیاءت وزیران
تامین حداقل 20 درصد مصرف انرژی در ساختمان ها و محوطه از محل انرژی های تجدید پذیر
ادامه
نخستین همایش بین المللی ساخت و ساز سبز
به همراه کارگاه های آموزشی ،یزد 4و5 مردادماه 1396
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت هتل با رویکرد سبز / پایداری
مراکش ، بازدید از بهترین ها(best practice) : هتل رویال منصور، 19 الی 24 شهریور 1396
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت HSE  با رویکرد کاهش حوادث و پسماندهای صنعتی
بهمراه بازدید از صنایع برتر اروپایی( 23 الی 28 مهرماه 1396 وین –اتریش )
ادامه
ششمین دوره نشان محصول سبز
با همکار جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
پنجمین دوره نشان بلوغ HSE
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
پنجمین دوره جایزه مدیریت انرژی ایران
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می گردد
ادامه
دوازدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد.
ادامه
کارگاه آموزشی  مدیریت منابع انسانی و بازدید صنعتی
وین-اتریش ( 29 مرداد تا 3 شهرویور 1396)
ادامه
مدل دانشگاه سبز
گواهینامه مدیریت سبز در دانشگاه ها ،موسسات آموزشی و پژوهشی،پارک های علم و فناوری
ادامه
جایزه جهانی پروژه های سبز  2017
ارزیابی پروژه های سبز از سوی جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی معتبرترین جایزه زیست محیطی
ادامه
محاسبه و تهیه گزارش  Carbon Footprint  حاصل از پروژه های بهبود
(کاهش انتشار گازهای گلخانه ای)
ادامه
گزارش برگزاری یازدهمین همایش مدیریت سبز
و دهمین دوره کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی
ادامه
کاغذی از جنس سنگ نه از چوب درختان
خداحافظی با قطع درختان
ادامه
گواهینامه هتل سبز
از جامعه مدیریت سبز اروپا
ادامه
گزارش مراسم اهدا جوایز ملی بنیاد جهانی
و دهمین دوره جوایز مدیریت سبز ایران و هشتمین دوره جوایز بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
فیلم های آشنایی با مدل های سبز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه

تقویم کارگاه ها ودوره های آموزشی انجمن مدیریت سبز ایران

سه شنبه، 23 خرداد 1396
دوره‌های آموزشی- بازدید : 278
تقویم دوره های آموزشی در شش ماهه اول سال 1396
نام دوره کد دوره مکان برگزاری تاریخ برگزاری توضیحات
دوره آموزشی تربیت کارشناسان دفتر کار سبز GO-96-01 تهران 96/2/27 برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان دانشگاه سبز GU-96-01 تهران 96/3/2 برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان محاسبه، ارزیابی و گزارش دهی ردپای کربن CF-96-01 دانشگاه تهران 96/3/3 برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان محاسبه، ارزیابی و گزارش دهی رد پای آب WF-96-01 دانشگاه تهران 96/3/3 برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان ساختمان سبز GB-96-01 تهران 96/3/3-4 برگزار شد
مدیریت سبز(رویکردها، سیستم ها و مدل های سبز) GM-96-01 تهران 96/3/4 برگزار شد
ششمین دوره آموزشی تربیت کارشناسان دانشگاه سبز GU-96-02 تهران 96/4/14  برگزار شد
کارگاه آموزشی مدیریت انرژی در ساختمان های اداری و مسکونی GB-96-02 تهران 96/4/17-18  برگزار شد
شصت و هشتمین دوره آموزشی تربیت کارشناسان دفتر کار سبز GO-96-02 تهران 96/4/19  برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان توسعه" رهبری منابع انسانی" HR-96-01 تهران 96/4/20  برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان بیمارستان سبز GHO-96-01 تهران 96/4/20  برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان بانک و بیمه سبز GBI-96-01 تهران 96/4/25  برگزار شد
دوره آموزشی تربیت کارشناسان ممیزی انرژی در صنعت EM-96-01 تهران متعاقبا اعلام می شود  
همایش بین المللی ساختمان سبز GB-96-03 یزد 96/5/4-5  
 کارگاه آموزشی تحلیل کارائی و اثربخشی فرایندهای مدیریت منابع انسانی HR-96-03 تهران 96/05/11  
همایش مدیریت سبز در صنعت و در بخش خدمات GM-96-04 بجنورد 1396/05/14-15  
شصت و نهمین دوره آموزشی تربیت کارشناسان دفتر کار سبز GO-96-02 تهران 1396/05/17  
دوره آموزشی تربیت کارشناسان اعتباربخشی محصول سبز و LCA GP-96-01 تهران 96/5/18  
کارگاه آموزشی طراحی و مدیریت فرایندهای مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت ها CSR-96-01 تهران 96/5/22  
دوره آموزشی مدیریت HSE بر اساس مدل جامعه مدیریت سبز اروپا GHSE-96-01 تهران 96/5/23  
دوره آموزشی تربیت کارشناسان محاسبه، ارزیابی و گزارش دهی ردپای کربن CF-96-02 تهران 96/5/24  
دوره آموزشی تربیت کارشناسان مدیریت اطلاعات سبز(Green IT) GI-96-01 تهران 96/5/25  
دوره آموزشی تربیت کارشناسان محاسبه، ارزیابی و گزارش دهی رد پای آب WF-96-02 تهران 96/5/26  
کارگاه آموزشی و بازدید تخصصی مدیریت منابع انسانی HR-17-01 وین(اتریش) 96/5/29 الی 96/6/3  
دوره آموزشی تربیت کارشناسان و ممیزان اتاق های بازرگانی با رویکرد سبز GR-96-01 تهران 96/6/8  
دوره آموزشی تربیت کارشناسان هتل سبز GH-96-02 فریدونکنار 96/6/11-12  
کارگاه آموزشی مدیریت هتل با رویکرد سبز / پایداری GH-17-01 مراکش 96/16/19 الی 96/6/24  
دوره آموزشی تربیت کارشناسان بانک و بیمه سبز GB-96-01 تهران 96/6/28  
دوره آموزشی تربیت کارشناسان مدیریت پسماند در صنعت WM-96-01 تهران 96/6/29