اخبار
سمینار تخصصی
بطور ویژه برای صنایع گوناگون برگزار می گردد
ادامه
پروژه مشارکت بری اینده سبز
پروژه مشارکت برای اینده سبز
ادامه
جذب پروژه های سبز برای مراسم جهانی انرژی
9 بهمن ماه سال 1397- شهر یزد
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری
با رویکرد ارتقا کیفیت خدمات و کاهش هزینه 19 آذرماه 1397 - تهران
ادامه
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
تربیت کارشناسان HSE با رویکرد حل مسئله
26 آذرماه 1397 - دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت سبز(جامعه مدیریت سبز اروپا)
15 آذرماه 1397- دبیرخانه انجمن مدییرت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
6 ابان ماه 1397- تهران
ادامه
همایش استانی
همایش استانی " محاسبه ردپای آب" استان سمنان 8-7-1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت منابع انسانی
29 مهرماه 1397- تهران - برگزار کننده:بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی هتل سبز
با همکاری بنیادجهانی انرژی 9 مهرماه 1397- تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی Water Footprint برگزار گردید
چگونه به مدیریت مصرف آب در قالب یک برنامه جامع دستیابیم؟ 26 شهریور 1397-تهران
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبزGreen Product Assessor
فرایند توسعه محصول سبز سوم مهر ماه 1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
به همراه گواهینامه بین المللی از جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیادجهانی انرژی 5 و 6 شهریور ماه سال 1397-تهران برگزار گردید.
ادامه
جایزه بنیاد جهانی انرژی 2018
جایزه پایداری
ادامه
هفتادمین دوره کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی توسعه رویکرد مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی
دوره آموزشی تدوین برنامه راهبردی با رویکرد سبز در دستگاه های اجرایی 16 مهرماه 1397
ادامه

دوره آموزشی روش شناسی تدوین برنامه راهبردی 5 ساله مدیریت سبز در دانشگاه

دوره‌های آموزشی- بازدید : 534
با توجه  به ضرورت تمرکز دانشگاه­ های کشور بر رویکرد مدیریت سبز در یک فرایند راهبردی پنج ساله، منظور از مدیریت سبز، مدیریت منابع فیزیکی و فرایندهای آموزشی و مدیریتی نظام دانشگاهی با هدف کاهش هزینه ­های عمومی و جاری از یک سو و کاهش آلودگی­ های زیست محیطی از سوی دیگر است.
در همین راستا انجمن مدیریت سبز ایران که طراح مدل دانشگاه سبز در سطح ملی با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا است و در 6 سال اخیر بطور حرفه­ ای این رویکرد را در میان کارشناسان و نظام مدیریت دانشگاه توسعه داده است اقدام به برگزاری دوره آموزشی زیر نموده است:

دوره آموزشی "روش شناسی تدوین برنامه راهبردی 5 ساله مدیریت سبز در دانشگاه "
 1. مدت دوره: دو روز به تاریخ 26 و 27 تیر ماه  1397
 2. محل دوره: دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران
 3. محتوای دوره:
 • روش شناسی تدوین برنامه راهبردی 5 ساله در نظام دانشگاهی
 • شاخص و معیارهای مدیریت سبز
 • شاخص و معیارهای ارزیابی مدیریت سبز
 • فرم و چارچوب برنامه راهبردی مدیریت سبز
  1. روش برگزاری: کارگاهی و حل مسئله
  2. گواهینامه: صادره از  انجمن مدیریت سبز ایران
  3. هزینه دوره: به ازای هر نفر 6/900/000 ریال شامل، مدرس، جزوه آموزشی، گواهینامه و پذیرایی ناهار
  4. آخرین مهلت ثبت نام: 1397/04/20
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام با داخلی 109 تماس حاصل فرمایید.