اخبار
جایزه بنیاد جهانی انرژی 2018
جایزه پایداری
ادامه
کارگاه آموزشی محاسبه ردپای آب
تهران ، 2مرداد 1397
ادامه
کنسرسیوم انرژی تجدید پذیر درساختمان،تصویب نامه هیاءت وزیران
تامین حداقل 20 درصد مصرف انرژی در ساختمان ها و محوطه از محل انرژی های تجدید پذیر
ادامه
هفتمین دوره نشان محصول سبز
با همکار جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
ششمین دوره نشان بلوغ HSE
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
ششمین دوره جایزه مدیریت انرژی ایران
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می گردد
ادامه
سیزدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد.
ادامه
گواهینامه دانشگاه سبز
گواهینامه مدیریت سبز در دانشگاه ها ،موسسات آموزشی و پژوهشی،پارک های علم و فناوری
ادامه
محاسبه و تهیه گزارش Carbon Footprint حاصل از پروژه های بهبود
(کاهش انتشار گازهای گلخانه ای)
ادامه
گزارش برگزاری یازدهمین همایش مدیریت سبز
و دهمین دوره کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی
ادامه
کاغذی از جنس سنگ نه از چوب درختان
خداحافظی با قطع درختان
ادامه
گواهینامه هتل سبز
از جامعه مدیریت سبز اروپا
ادامه
فیلم های آشنایی با مدل های سبز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
گواهینامه بیمارستان سبز
بیمارستان سبز
ادامه
عضویت در جامعه مدیریت سبز اروپا
عضویت در جامعه مدیریت سبز اروپا
ادامه
گواهینامه مدیریت سبز (دفتر کار سبز)
براساس ماده 38 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
ادامه

دوره آموزشی روش شناسی تدوین برنامه راهبردی 5 ساله مدیریت سبز در دانشگاه

دوره‌های آموزشی- بازدید : 132
با توجه  به ضرورت تمرکز دانشگاه­ های کشور بر رویکرد مدیریت سبز در یک فرایند راهبردی پنج ساله، منظور از مدیریت سبز، مدیریت منابع فیزیکی و فرایندهای آموزشی و مدیریتی نظام دانشگاهی با هدف کاهش هزینه ­های عمومی و جاری از یک سو و کاهش آلودگی­ های زیست محیطی از سوی دیگر است.
در همین راستا انجمن مدیریت سبز ایران که طراح مدل دانشگاه سبز در سطح ملی با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا است و در 6 سال اخیر بطور حرفه­ ای این رویکرد را در میان کارشناسان و نظام مدیریت دانشگاه توسعه داده است اقدام به برگزاری دوره آموزشی زیر نموده است:

دوره آموزشی "روش شناسی تدوین برنامه راهبردی 5 ساله مدیریت سبز در دانشگاه "
 1. مدت دوره: دو روز به تاریخ 26 و 27 تیر ماه  1397
 2. محل دوره: دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران
 3. محتوای دوره:
 • روش شناسی تدوین برنامه راهبردی 5 ساله در نظام دانشگاهی
 • شاخص و معیارهای مدیریت سبز
 • شاخص و معیارهای ارزیابی مدیریت سبز
 • فرم و چارچوب برنامه راهبردی مدیریت سبز
  1. روش برگزاری: کارگاهی و حل مسئله
  2. گواهینامه: صادره از  انجمن مدیریت سبز ایران
  3. هزینه دوره: به ازای هر نفر 6/900/000 ریال شامل، مدرس، جزوه آموزشی، گواهینامه و پذیرایی ناهار
  4. آخرین مهلت ثبت نام: 1397/04/20
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام با داخلی 109 تماس حاصل فرمایید.