اخبار
سمینار تخصصی
بطور ویژه برای صنایع گوناگون برگزار می گردد
ادامه
پروژه مشارکت بری اینده سبز
پروژه مشارکت برای اینده سبز
ادامه
جذب پروژه های سبز برای مراسم جهانی انرژی
9 بهمن ماه سال 1397- شهر یزد
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری
با رویکرد ارتقا کیفیت خدمات و کاهش هزینه 19 آذرماه 1397 - تهران
ادامه
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
تربیت کارشناسان HSE با رویکرد حل مسئله
26 آذرماه 1397 - دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت سبز(جامعه مدیریت سبز اروپا)
15 آذرماه 1397- دبیرخانه انجمن مدییرت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
6 ابان ماه 1397- تهران
ادامه
همایش استانی
همایش استانی " محاسبه ردپای آب" استان سمنان 8-7-1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت منابع انسانی
29 مهرماه 1397- تهران - برگزار کننده:بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی هتل سبز
با همکاری بنیادجهانی انرژی 9 مهرماه 1397- تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی Water Footprint برگزار گردید
چگونه به مدیریت مصرف آب در قالب یک برنامه جامع دستیابیم؟ 26 شهریور 1397-تهران
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبزGreen Product Assessor
فرایند توسعه محصول سبز سوم مهر ماه 1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
به همراه گواهینامه بین المللی از جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیادجهانی انرژی 5 و 6 شهریور ماه سال 1397-تهران برگزار گردید.
ادامه
جایزه بنیاد جهانی انرژی 2018
جایزه پایداری
ادامه
هفتادمین دوره کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی توسعه رویکرد مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی
دوره آموزشی تدوین برنامه راهبردی با رویکرد سبز در دستگاه های اجرایی 16 مهرماه 1397
ادامه

کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز

چهارشنبه، 03 مرداد 1397
بازدید : 611
با توجه به  نقش تجربه شده "رویکرد مدیریت سبز" در سازمان های تولیدی، خدماتی، آموزشی،نهادهای عمومی و... به جهت کاهش هزینه های جاری،عمومی و همچنین آلودگی زیست محیطی متاثر از مصرف منابع از یک سو و امکان افزایش سهم بازار از طریق رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی در فرایندهای بازاریابی و توسعه بازار از سوی دیگر، دو نهاد بین المللی متولی مدیریت سبز: جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیادجهانی انرژی www.energyglobe.info را بر آن داشته است تا یک دوره آموزشی تجمیع شده برای تربیت ارزیابان رویکرد سبز، طراحی و در دو سطح  Internal Assessor , External Assessor برگزار نماید.
در همین راستا کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب سبز برای سازمان های صنعتی، خدماتی، آموزشی ، دستگاه های اجرایی و نهادعمومی به تاریخ 5و 6 شهریور ماه سالجاری برگزار می گردد.
 • محتوای کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب سبز
در این کارگاه آموزشی مخاطبین با مدل و منطق ارزیابی موارد ذیل آشنا می گردند.
 1. محصول سبز، فرایند و سیستم های محصول سبز و منطق اعتباربخشی و امتیاز دهی
 2. فرایندهای سبز، معرفی چک لیست فرایندهای سبز و ممیزی فرایندهای سازمانی با رویکرد سبز
 3. پروژه های سبز: روش ارزیابی پروژه هایی که در مرحله طراحی، اجرا و بهره برداری هستند
 4. مدیریت انرژی: مدل مدیریت انرژی بنیادجهانی انرژی و منطق ارزیابی
 5. ردپای کربن: چگونگی ارزیابی، محاسبه ردپای کربن صورت پذیرفته
 6. ردپای آب: چگونگی ارزیابی، محاسبه ردپای آب صورت پذیرفته
 7. هتل سبز:  معرفی چک لیست هتل سبز و ممیزی فرایندهای سازمانی با رویکرد سبز
 8. دانشگاه سبز: معرفی چک لیست دانشگاه سبز و ممیزی فرایندهای سازمانی با رویکرد سبز
 • گواهینامه کارگاه آموزشی: از سوی بنیادجهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا صادر می گردد
 • شهریه دوره: 000 500 8 ریال است.
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام با داخلی 109 تماس حاصل نمایید.