اخبار
کارگاه آموزشی مدیریت سبز
مجازی- رایگان 18-3-1399
ادامه
جذب کارآموز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه های آموزشی تخصصی صنعت گردشگری و هنلداری
سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات هتلداری انجمن مدیریت سبز ایران در سالن ۳۵ غرفه 8a 23 تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بانک سبز
24/ 9 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
25 دی ماه 1398- تهران
ادامه
بیستمین مراسم بنیاد جهانی انرژی
فنلاند- اسپو 12-13 نوامبر 2019
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه دستگاه های اجرایی
براساس برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند
12 الی 17 اسفندماه 1398 وین- اتریش
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD
26 ابان ماه 1398 تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
Green Assessors-2019 از سوی بنیاد جهانی انرژی-جامعه مدیریت سبز اروپا 22-8-1398
ادامه
محصولان انجمن مدیریت سبز ایران
سیستم و مدلهای نوین مدیریتی با رویکرد سبز
ادامه
کارگاه آموزشی توسعه پایدار(تاسیس دفاتر توسعه پایدار)
در شرکت های گاز کشور 21 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 17 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز
5 - 6 - 1398 اتاق بازرگانی آلمان برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران برگزار شد
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه
صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی
متاثر از جاری سازی جوایز مدیریت سبز
ادامه

کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز

چهارشنبه، 03 مرداد 1397
بازدید : 1031
با توجه به  نقش تجربه شده "رویکرد مدیریت سبز" در سازمان های تولیدی، خدماتی، آموزشی،نهادهای عمومی و... به جهت کاهش هزینه های جاری،عمومی و همچنین آلودگی زیست محیطی متاثر از مصرف منابع از یک سو و امکان افزایش سهم بازار از طریق رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی در فرایندهای بازاریابی و توسعه بازار از سوی دیگر، دو نهاد بین المللی متولی مدیریت سبز: جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیادجهانی انرژی www.energyglobe.info را بر آن داشته است تا یک دوره آموزشی تجمیع شده برای تربیت ارزیابان رویکرد سبز، طراحی و در دو سطح  Internal Assessor , External Assessor برگزار نماید.
در همین راستا کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب سبز برای سازمان های صنعتی، خدماتی، آموزشی ، دستگاه های اجرایی و نهادعمومی به تاریخ 5و 6 شهریور ماه سالجاری برگزار می گردد.
 • محتوای کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب سبز
در این کارگاه آموزشی مخاطبین با مدل و منطق ارزیابی موارد ذیل آشنا می گردند.
 1. محصول سبز، فرایند و سیستم های محصول سبز و منطق اعتباربخشی و امتیاز دهی
 2. فرایندهای سبز، معرفی چک لیست فرایندهای سبز و ممیزی فرایندهای سازمانی با رویکرد سبز
 3. پروژه های سبز: روش ارزیابی پروژه هایی که در مرحله طراحی، اجرا و بهره برداری هستند
 4. مدیریت انرژی: مدل مدیریت انرژی بنیادجهانی انرژی و منطق ارزیابی
 5. ردپای کربن: چگونگی ارزیابی، محاسبه ردپای کربن صورت پذیرفته
 6. ردپای آب: چگونگی ارزیابی، محاسبه ردپای آب صورت پذیرفته
 7. هتل سبز:  معرفی چک لیست هتل سبز و ممیزی فرایندهای سازمانی با رویکرد سبز
 8. دانشگاه سبز: معرفی چک لیست دانشگاه سبز و ممیزی فرایندهای سازمانی با رویکرد سبز
 • گواهینامه کارگاه آموزشی: از سوی بنیادجهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا صادر می گردد
 • شهریه دوره: 000 500 8 ریال است.
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام با داخلی 109 تماس حاصل نمایید.