اخبار
مدلهای مدیریت سبز
توسعه رویکرد سبز-مدلهای سبز
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت سبز
مجازی- رایگان 18-3-1399
ادامه
جذب کارآموز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه های آموزشی تخصصی صنعت گردشگری و هنلداری
سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات هتلداری انجمن مدیریت سبز ایران در سالن ۳۵ غرفه 8a 23 تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بانک سبز
24/ 9 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
25 دی ماه 1398- تهران
ادامه
بیستمین مراسم بنیاد جهانی انرژی
فنلاند- اسپو 12-13 نوامبر 2019
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه دستگاه های اجرایی
براساس برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند
12 الی 17 اسفندماه 1398 وین- اتریش
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD
26 ابان ماه 1398 تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
Green Assessors-2019 از سوی بنیاد جهانی انرژی-جامعه مدیریت سبز اروپا 22-8-1398
ادامه
محصولان انجمن مدیریت سبز ایران
سیستم و مدلهای نوین مدیریتی با رویکرد سبز
ادامه
کارگاه آموزشی توسعه پایدار(تاسیس دفاتر توسعه پایدار)
در شرکت های گاز کشور 21 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 17 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز
5 - 6 - 1398 اتاق بازرگانی آلمان برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران برگزار شد
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه
صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی
متاثر از جاری سازی جوایز مدیریت سبز
ادامه

همایش استانی

دوشنبه، 02 مهر 1397
دوره‌های آموزشی- بازدید : 730
همایش استانی ردپای آب
 استان سمنان
هشتم مهرماه سال 1397 

ارزیابی ردپای آب
Water Footprint Assessment 
 

 • چشم انداز
فعالیتهای انسانی، مصرف مقدار زیادی آب و آلوده شدن آن را بدنیال دارد.مصرف و آلودگی آب را می توان با فعالیتهای خاصی مرتبط دانست، از جمله آبیاری،حمام کردن، نظافت،سرمایش و گرمایش و ... . مجموع میزان مصرف و آلودگی آب را معمولا به صورت حاصل جمع انبوه تقاضای مستقل برای اب و فعالیتهای آلاینده در مظر می گیرند. به این واقعیت توجه چندانی نشده است که در نهایت، مجموع مصرف و آلودگی آب مربوط به مقدار مصرف جوامع و ساختار اقتصادی جهانی می شود که انواع کالاها و خدمات مصرفی را عرضه می کنند.
نکته کلیدی از مطالعات (Chapagaing , Hoekstra – 2008) آغاز می گرددکه کیفیت و ویژگی های یک محصول و زنجیره تامین، تاثیر بسیار زیادی روی حجم (وتوزیع مکانی و زمانی) مصرف و آلودگی آب می گذاردکه می تواند با محصول و کالای مصرفی نهایی مرتبط باشد. درک روشن از مصرف آب در پس کالاها و محصولات، می تواند به درک کیفیت و کمیت اثرات استفاده و سو/ استفاده از منابع آب کمک کند.
 • ردپای آب چیست
در ردپای آب یک کالا و محصول ، حجم آب شیرین مورد استفاده برای تولید آن محصول و کالاست و در سراسر کل زنجیزه تامین اندازه گیری شده است. این، یک شاخص چند بعدی به شمار می آید که حجم مصرف آب water Consumptionاز منبع و مقادیر آلوده شده را بر حسب نوع آلودگی نشان می دهد، تمام مجموع یک ردپای آب، از نظر جغرافیایی و زمانی مشخص شده اند. باید توجه داشته باشیم که این مقیاس ، یک اندازه گیری حجمی از مصرف و آلودگی آب محسوب می گردد و یک معیار در رابطه با شدت تاثیر زیست محیط محلی از مصرف و آلودگی آب نیست. بعابرتی دیگر  ردپای آب شامل: آب سبز- آب خاکستری و قسمت کاربرد غیر مستقیم آب نیز می شود. بخش غیر نابود کنند برداشت اب (جریان برگشت) بخشی از ردپای اب به شمار نمی اید.
 
 چند مفهوم کلیدی در ردپای آب
 1. ردپای آب آبی: نشانگر مصرف از منابع اب ابی (سطحی و زیر زمینی) در طی زنجیره تامین یک کالا است.
 2. ردپای آب سبز: نشان دهنده استفاده از منابع آب سبز است(اب باران تا جایی که تخلیه نشود)
 3. ردپای آب خاکستری: اشاره به الودگی دارد و به عنوان مقدار آب شیرینی تعریف شده است که برای همگون ساختن بارآلودگی ها با در نظر گرفتن غلظت های زمینه طبیعی و استاندارد کیفیت اب محیط موجود لازم است.
 4. مصرف Consumption  نشان دهنده از بین رفتن آب از یک منبع آب در دسترس در سطح زمین در یک حوزه آبریز است.
از بین رفتن و و اتلاف زمانی رخ می دهد که آب، تبخیر شده و به یک حوزه ابریز دیگر یا دریا برگردد و یا در یک کالا ترکیب شده باشد.
 
 • چرا ردپای آب
ارزیابی ردپای آب یک ابزار تحلیلی محسوب می گردد و می تواند وسیله ای باشد برای کمک به درک این موضوع که چگونه می توان فعالیت ها و محصولات، با آلودگی و کمیابی آب و اثرات وابسته ارتباط یافته و چگونه می توان کار را به صورتی انجام داد تا اطمینان حاصل شود که فعالیت ها و کالا در استفاده ناپایدار از اب شیرین سهی نداشته باشند.ردپای آب اشاره به طیف کاملی از فعالیتها جهت:
 1. تعیین کمیت و محل ردپای آب یک فرایند، کالا، تولید کننده یا مصرف کننده یا میزان فضا و زمان ردپای آب در یک منطقه جغرافیایی مشخص
 2. ارزیابی پایداری زیست محیطی اجتماعی و اقتصادی این ردپای آب
 3. و فرمول بندی یک استراتژی واکنش.
بطور کلی هدف از ارزیابی ردپای اب تحلیل این موضوع است که فعالیت های انسان یا کالاها و محصولات خاص چه ارتباطی با آلودگی و کمیابی اب دارند و چگونه می توان این فعالیت ها و کالاها را از نقطه نظر آب، پایدارتر ساخت.
 • فرایند ارزیابی ردپای آب
ارزیابی کامل ردپای آب ، متشکل از چهار مرحله ی مجزاست:
 1. تعیین اهداف و دامنه
 2. محاسبه ردپای آب
 3. ارزیابی پایداری ردپای آب
 4. فرمول بندی واکنش ردپای آب
 
 
 • برای چه ارگان و سازمان و صنایعی محاسبه آن ضروری است.
ردپای آب را می توان در دامنه های ذیل انجام داد:
 1. یکی از مراحل فرایند در کل زنجیره تولید
 2. محصول نهایی
 3. گروهی از مصرف کنندگان یا یک مصرف کننده
 4. یک تولید کننده یا بخشی از صنعت اقتصادی
 5. یک منطقه جغرافیایی
 6. شهرداری/استانداری/کشور/رودخانه
 
 • فرایند استقرار سیستم و اندازه گیری و ارزیابی ردپای اب
اقدام اول: تربیت کارشناسان و مشاوران و ارزیابان  ردپای آب
اولین قدم برای دستیابی به گواهینامه ردپای آب، تربیت کارشناسان و متخصصینی در سازمان است که با دانش و فن آوری محاسبه،گزارش دهی، صحه گذاری بر داده های گردآوری شده و ارزیابی آشنا گردند تا با همکاری مشاوران و خبرگان این حوزه که از سوی انجمن مدیریت سبز ایران ارسال می گردند، بتوانند امکان ارزیابی و دریافت گواهنیامه ردپای آب را فراهم نمایند. این دوره بصورت کارگاه آموزشی و به مدت 3 روز بر اساس محتوای زیر برگزار می گردد.
 1. بخش اول آموزش: اصول بنیادین دانش محاسبه ردپای اب
 2. بخش دوم آموزش: روش شناسی تعیین دامنه پایش و گزارش دهی
 3. بخش سوم آموزش: فرایندها و سازوکارهای گردآوری داده سالم و دقیق
 4. بخش چهارم آموزش: از داده تا معادل سازی
 5. بخش پنجم آموزش: روش شناسی تهیه مستندات لازم برای ارزیابی
 6. بخش ششم آموزش: گزارش دهی پایدار
 اقدام دوم:  تعیین دامنه و مرز ردپای آب در سازمان برای محاسبه، ارزیابی و گزارش دهی
اقدام سوم: تعیین دوره زمانی کنترل، پایش و ارزیابی
اقدام چهارم: تعیین روش های کاربردی گردآوری داده
اقدام پنجم: محاسبه ردپای آب
اقدام ششم: سازوکار ارائه گزارش به نهادهای ملی
ادقام هفتم: صدور گواهینامه از بنیادجهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا