اخبار
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت  ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی  CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت خبرگان انرژی و ارزیابان مدیریت انرژی
دوازدهم آذرماه 1397- دبیرخانه انجمن
ادامه
تربیت کارشناسان HSE با رویکرد حل مسئله
26 آذرماه 1397 - دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی  تربیت ارزیابان مدیریت سبز(جامعه مدیریت سبز اروپا)
11 آذرماه 1397- دبیرخانه انجمن مدییرت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
6 ابان ماه 1397- تهران
ادامه
همایش استانی
همایش استانی " محاسبه ردپای آب" استان سمنان 8-7-1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت منابع انسانی
29 مهرماه 1397- تهران - برگزار کننده:بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی هتل سبز
با همکاری بنیادجهانی انرژی 9 مهرماه 1397- تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی Water Footprint برگزار گردید
چگونه به مدیریت مصرف آب در قالب یک برنامه جامع دستیابیم؟ 26 شهریور 1397-تهران
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبزGreen Product Assessor
فرایند توسعه محصول سبز سوم مهر ماه 1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
به همراه گواهینامه بین المللی از جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیادجهانی انرژی 5 و 6 شهریور ماه سال 1397-تهران برگزار گردید.
ادامه
جایزه بنیاد جهانی انرژی 2018
جایزه پایداری
ادامه
هفتادمین دوره کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی توسعه رویکرد مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی
دوره آموزشی تدوین برنامه راهبردی با رویکرد سبز در دستگاه های اجرایی 16 مهرماه 1397
ادامه
کنسرسیوم انرژی تجدید پذیر درساختمان،تصویب نامه هیاءت وزیران
تامین حداقل 20 درصد مصرف انرژی در ساختمان ها و محوطه از محل انرژی های تجدید پذیر
ادامه
هفتمین دوره نشان محصول سبز
با همکار جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
ششمین دوره نشان بلوغ HSE
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
ششمین دوره جایزه مدیریت انرژی ایران
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می گردد
ادامه
سیزدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد.
ادامه
گواهینامه دانشگاه سبز
گواهینامه مدیریت سبز در دانشگاه ها ،موسسات آموزشی و پژوهشی،پارک های علم و فناوری
ادامه

کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت سبز(جامعه مدیریت سبز اروپا)

شنبه، 28 مهر 1397
دوره‌های آموزشی- بازدید : 84
کارگاه آموزشی  تربیت ارزیابان مدیریت سبز(جامعه مدیریت سبز اروپا)
کارگاه آموزشی  تربیت ارزیابان مدیریت سبز(جامعه مدیریت سبز اروپا)
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت سبز 

سازمان های تولیدی و خدماتی در مسیر کاهش هزینه های اجرایی و عملیاتی متبوع خود از یک سو و کاهش آلودگی های زیست محیطی متاثر از فرایندهای اداری و عملیاتی از سوی دیگر، نیازمند تکمیل داشبورد مدیریتی خود هستند.
اولین قدم  جهت اثربخشی عملکرد این داشبورد ایجاد توان کارشناسی برای ارزیابی فرایندها و سیستم ها در صنایع بر اساس یک مدل مدیریتی استاندارد و معتبر است.
در همین راستا انجمن مدیریت سبز ایران کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت سبز را با همکاری   Sustatian Ever Gmbh به آدرس Sustainever.com که شریک فنی و علمی بنیادجهانی انرژی برگزار می نماید.
افراید که موفق به طی این دوره شوند:
1- کد رهگیری بین المللی برای ارزیابی مدیریت سبز از  Sustatian Ever Gmbh دریافت می نمایند.
2- گواهینامه معتبر بین المللی دریافت می نمایند.

محتوای آموزشی :
1- رویکرد مدیریت سبز 
2- مدل مدیریت سبز
3- شاخص و سنجه های مدیریت سبز
4- فرایند ارزیابی 
5- فرایند تهیه گزارش بازخورد
6- امتیاز دهی 
7- تدوین پروژه های بهبود 

جهت کسب اطلاعات تکمیلی لطفا با داخلی 113 سرکار خانم زدوار تماس برقرار نمایید.
فایل ها
فرم ثبت نام