اخبار
کارگاه آموزشی مدیریت سبز
مجازی- رایگان 18-3-1399
ادامه
جذب کارآموز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه های آموزشی تخصصی صنعت گردشگری و هنلداری
سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات هتلداری انجمن مدیریت سبز ایران در سالن ۳۵ غرفه 8a 23 تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بانک سبز
24/ 9 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
25 دی ماه 1398- تهران
ادامه
بیستمین مراسم بنیاد جهانی انرژی
فنلاند- اسپو 12-13 نوامبر 2019
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه دستگاه های اجرایی
براساس برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند
12 الی 17 اسفندماه 1398 وین- اتریش
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD
26 ابان ماه 1398 تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
Green Assessors-2019 از سوی بنیاد جهانی انرژی-جامعه مدیریت سبز اروپا 22-8-1398
ادامه
محصولان انجمن مدیریت سبز ایران
سیستم و مدلهای نوین مدیریتی با رویکرد سبز
ادامه
کارگاه آموزشی توسعه پایدار(تاسیس دفاتر توسعه پایدار)
در شرکت های گاز کشور 21 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 17 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز
5 - 6 - 1398 اتاق بازرگانی آلمان برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی  و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران برگزار شد
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه
صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی
متاثر از جاری سازی جوایز مدیریت سبز
ادامه

کارگاه آموزشی:از مدیریت انرژی تا مدیریت پسماند در سازمان ها و دستگاه های اجرایی(دفتر کار سبز)

شنبه، 28 مهر 1397
دوره‌های آموزشی- بازدید : 877
کارگاه آموزشی:از مدیریت انرژی تا مدیریت پسماند در سازمان ها و دستگاه های اجرایی(دفتر کار سبز)
کارگاه آموزشی:از مدیریت انرژی تا مدیریت پسماند در سازمان ها و دستگاه های اجرایی(دفتر کار سبز)
کارگاه آموزشی:
از مدیریت انرژی تا مدیریت پسماند
در سازمان ها و دستگاه های اجرایی
(دفتر کار سبز)


مدیریت منابع در ستاد سازمان های صنعتی و عمومی،دستگاه های اجرایی ،موسسات دولتی و غیر دولتی، با هدف کاهش هزینه های عمومی و جاری و همچنین کاهش پسماندهای حاصل از مجموعه خدمات، به یک ضرورت اجتناب ناپذیر بدل شده است.

تضمین جاری سازی و پایداری این رویکرد در چنین سازمان هایی،صرفا از سوی کارشناسان خود سازمان مقدور است. بنابراین رویکرد مدیریت سبز(دفتر کار سبز) یک مسیر آموزش محور است نه مشاوره محور.

بدین مفهوم که سازمان ها باید توان کارشناسی خود را ارتقا دهندتا کلیه اقدامات جاری سازی سیستم مدیریت سبز توسط منابع انسانی مجموعه های صورت پذیرد. 

در همین راستا، تشکیل تیم تخصصی مدیریت سبز(دفتر کار سبز) در این نوع از سازمان از یک سو و تربیت کارشناسان این تیم از سوی دیگر، الزامی است.
انجمن مدیریت سبز ایران دوره های آموزشی را برای تربیت این کارشناسان پیش بینی نموده و برگزار می نماید.

محتوای آموزشی : 


- شاخص های دفتر کار سبز
- منطق خود ممیزی
- اصول تعیین پروژه های بهبود
- مدیریت منابع
- محاسبه کاهش هزینه های
- محاسبه کاهش آلودگی ها


اهداف دوره:

- دستیابی به منطق و سازوکارهای کاهش مصرف منابع اداری بطور نظام مند و هدفمند

  - مصرف بهینه حامل های انرژی و آب