اخبار
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت  ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی  CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت خبرگان انرژی و ارزیابان مدیریت انرژی
دوازدهم آذرماه 1397- دبیرخانه انجمن
ادامه
تربیت کارشناسان HSE با رویکرد حل مسئله
26 آذرماه 1397 - دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی  تربیت ارزیابان مدیریت سبز(جامعه مدیریت سبز اروپا)
11 آذرماه 1397- دبیرخانه انجمن مدییرت سبز ایران
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
6 ابان ماه 1397- تهران
ادامه
همایش استانی
همایش استانی " محاسبه ردپای آب" استان سمنان 8-7-1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مدیریت منابع انسانی
29 مهرماه 1397- تهران - برگزار کننده:بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی هتل سبز
با همکاری بنیادجهانی انرژی 9 مهرماه 1397- تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی Water Footprint برگزار گردید
چگونه به مدیریت مصرف آب در قالب یک برنامه جامع دستیابیم؟ 26 شهریور 1397-تهران
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبزGreen Product Assessor
فرایند توسعه محصول سبز سوم مهر ماه 1397
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
به همراه گواهینامه بین المللی از جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیادجهانی انرژی 5 و 6 شهریور ماه سال 1397-تهران برگزار گردید.
ادامه
جایزه بنیاد جهانی انرژی 2018
جایزه پایداری
ادامه
هفتادمین دوره کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی توسعه رویکرد مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی
دوره آموزشی تدوین برنامه راهبردی با رویکرد سبز در دستگاه های اجرایی 16 مهرماه 1397
ادامه
کنسرسیوم انرژی تجدید پذیر درساختمان،تصویب نامه هیاءت وزیران
تامین حداقل 20 درصد مصرف انرژی در ساختمان ها و محوطه از محل انرژی های تجدید پذیر
ادامه
هفتمین دوره نشان محصول سبز
با همکار جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
ششمین دوره نشان بلوغ HSE
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد
ادامه
ششمین دوره جایزه مدیریت انرژی ایران
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می گردد
ادامه
سیزدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران
با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا برگزار می گردد.
ادامه
گواهینامه دانشگاه سبز
گواهینامه مدیریت سبز در دانشگاه ها ،موسسات آموزشی و پژوهشی،پارک های علم و فناوری
ادامه

کارگاه آموزشی تربیت خبرگان انرژی و ارزیابان مدیریت انرژی

شنبه، 05 آبان 1397
دوره‌های آموزشی- بازدید : 67
کارگاه آموزشی تربیت خبرگان انرژی و ارزیابان مدیریت انرژی

کارگآه آموزشی تربیت خبرگان انرژی و مدیریت انرژی
بر اساس مدل بنیادجهانی انرژی 
12/9/1397   - تهران 


تمرکز بر انرژی یک ضرورت سازمانی است. با وجود اینکه انرژی، مولد چرخه اقتصادی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها خدماتی و عمومی است، در دو بعد برای همین سازمان تهدید محسوب می گردد:
1- افزایش هزینه های تولید و خدمات
2- آلودگی زیست محیطی

بنابراین سازمان ها نیازمند یک مدل مدیریتی جامع تر در داشبورد مدیریتی خود هستند. تغییر رویکرد نسبت به نقش و جایگاه انرژی، فراتر از مولد بودن، سازمان های مدرن را بر آن داشته است تا شاخص های نوینی به ساختار مدیریتی خود بیافزایند.
افزودن این شاخص ها بر منطق مدل بنیادجهانی انرژی متکی است.

در همین راستا کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیابان مدیریت انرژی براساس مدل مدیریت انرژی بنیادجهانی انرژی www.energyglobe.info برگزار می گردد.   

محتوای آموزشی:

1- مدل مدیریت انرژی
2- شاخص و معیارهای مدل مدیریت انرژی
3- منطق ارزیابی
4- سازوکار تعیین پروژه های بهبود
5- تدوین گزارش بهبود