اخبار
کارگاه آموزشی مدیریت سبز
مجازی- رایگان 18-3-1399
ادامه
جذب کارآموز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه های آموزشی تخصصی صنعت گردشگری و هنلداری
سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات هتلداری انجمن مدیریت سبز ایران در سالن ۳۵ غرفه 8a 23 تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بانک سبز
24/ 9 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
25 دی ماه 1398- تهران
ادامه
بیستمین مراسم بنیاد جهانی انرژی
فنلاند- اسپو 12-13 نوامبر 2019
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه دستگاه های اجرایی
براساس برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند
12 الی 17 اسفندماه 1398 وین- اتریش
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD
26 ابان ماه 1398 تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
Green Assessors-2019 از سوی بنیاد جهانی انرژی-جامعه مدیریت سبز اروپا 22-8-1398
ادامه
محصولان انجمن مدیریت سبز ایران
سیستم و مدلهای نوین مدیریتی با رویکرد سبز
ادامه
کارگاه آموزشی توسعه پایدار(تاسیس دفاتر توسعه پایدار)
در شرکت های گاز کشور 21 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 17 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز
5 - 6 - 1398 اتاق بازرگانی آلمان برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی  و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران برگزار شد
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه
صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی
متاثر از جاری سازی جوایز مدیریت سبز
ادامه

کارگاه آموزشی تربیت خبرگان انرژی و ارزیابان مدیریت انرژی

شنبه، 05 آبان 1397
دوره‌های آموزشی- بازدید : 772
کارگاه آموزشی تربیت خبرگان انرژی و ارزیابان مدیریت انرژی

کارگآه آموزشی تربیت خبرگان انرژی و مدیریت انرژی
بر اساس مدل بنیادجهانی انرژی 
15/9/1397   - تهران 


تمرکز بر انرژی یک ضرورت سازمانی است. با وجود اینکه انرژی، مولد چرخه اقتصادی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها خدماتی و عمومی است، در دو بعد برای همین سازمان تهدید محسوب می گردد:
1- افزایش هزینه های تولید و خدمات
2- آلودگی زیست محیطی

بنابراین سازمان ها نیازمند یک مدل مدیریتی جامع تر در داشبورد مدیریتی خود هستند. تغییر رویکرد نسبت به نقش و جایگاه انرژی، فراتر از مولد بودن، سازمان های مدرن را بر آن داشته است تا شاخص های نوینی به ساختار مدیریتی خود بیافزایند.
افزودن این شاخص ها بر منطق مدل بنیادجهانی انرژی متکی است.

در همین راستا کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیابان مدیریت انرژی براساس مدل مدیریت انرژی بنیادجهانی انرژی www.energyglobe.info برگزار می گردد.   

محتوای آموزشی:

1- مدل مدیریت انرژی
2- شاخص و معیارهای مدل مدیریت انرژی
3- منطق ارزیابی
4- سازوکار تعیین پروژه های بهبود
5- تدوین گزارش بهبود