اخبار
کارگاه آموزشی مدیریت سبز
مجازی- رایگان 18-3-1399
ادامه
جذب کارآموز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه های آموزشی تخصصی صنعت گردشگری و هنلداری
سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات هتلداری انجمن مدیریت سبز ایران در سالن ۳۵ غرفه 8a 23 تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بانک سبز
24/ 9 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
25 دی ماه 1398- تهران
ادامه
بیستمین مراسم بنیاد جهانی انرژی
فنلاند- اسپو 12-13 نوامبر 2019
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه دستگاه های اجرایی
براساس برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند
12 الی 17 اسفندماه 1398 وین- اتریش
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD
26 ابان ماه 1398 تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
Green Assessors-2019 از سوی بنیاد جهانی انرژی-جامعه مدیریت سبز اروپا 22-8-1398
ادامه
محصولان انجمن مدیریت سبز ایران
سیستم و مدلهای نوین مدیریتی با رویکرد سبز
ادامه
کارگاه آموزشی توسعه پایدار(تاسیس دفاتر توسعه پایدار)
در شرکت های گاز کشور 21 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 17 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز
5 - 6 - 1398 اتاق بازرگانی آلمان برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی  و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران برگزار شد
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه
صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی
متاثر از جاری سازی جوایز مدیریت سبز
ادامه

کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری

دوشنبه، 05 آذر 1397
دوره‌های آموزشی- بازدید : 772
کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری
منابع انسانی، عاملین بهبود و توسعه رویکردهای سیستمی و فرایندی در صنعت گردشگری محسوب می گردند. چرا که تماس مشتریان و مهمانان این صنعت با منابع انسانی آغاز می گردد و همچنین منابع انسانی در جاری سازی تصمیمات مدیریتی، نقش بنیادینی در صنعت هتلداری ایفا می کنند.
در همین راستا توجه نظام مند و هدفمند به توسعه منابع انسانی به یک رویکرد نوین مدیریتی در این صنعت بدل شده است تا دانش، مهارت و انگیزش آنان همسو با اهداف سازمانی مدیریت گردد.
کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی ویژه صنعت گردشگری و هتلداری با همین رویکرد به تاریخ 19 آذرماه سالجاری در دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران برگزار می گردد.
محتوای آموزشی:
  • مدل و شاخص های توانمندسازی منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری
  • منطق ارزیابی و تعیین پروژه های بهبود
  • ارتقا نظام آموزشی و اثربخشی آموزشی
  • مدیریت دانش و مهارتهای صنعت
  • ارزیابی عملکرد و کسب نتایج برتر
  • نظام انگیزش یکپارچه
  • همسوی عملکرد و رفتار منابع انسانی با اهداف هتل
هزینه دوره 000 / 500 / 8  ریال بطور خالص می باشد.

فایل ها
فرم ثبت نام