اخبار
کارگاه آموزشی
در شرکت های گاز کشور 17 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 8 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی  و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه
صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی
متاثر از جاری سازی جوایز مدیریت سبز
ادامه
جشنواره دانشجویی
با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران  با سازمان EPD و ECO Platform اروپا
ضوابط و مقررات جدید زیست محیطی محصولات وکالا های وارداتی به جامعه اروپا
ادامه
کارگاه آموزشی  شهرهای پایدار هوشمند
28 مهرماه الی 3 ابان ماه سال 1398، اتریش-وین
ادامه
استخدام همکار
تقویت توان کارشناسی و مدیریت پروژه
ادامه
سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا
تاییدیه زیست محیطی محصول 25 تیرماه 1398 - تهران
ادامه
امضا تفاهم نامه شهرهای پایدار هوشمند برای شهرهای ایران
با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد
ادامه
کنفرانس شهرپایدار هوشمند
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب شهرپایدار هوشمند(با حمایت مالی سازمان ملل متحد)
ادامه
سمینار تخصصی
بطور ویژه برای صنایع گوناگون برگزار می گردد
ادامه
پروژه مشارکت بری اینده سبز
پروژه مشارکت برای اینده سبز
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه

کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری

دوشنبه، 05 آذر 1397
دوره‌های آموزشی- بازدید : 473
کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری
منابع انسانی، عاملین بهبود و توسعه رویکردهای سیستمی و فرایندی در صنعت گردشگری محسوب می گردند. چرا که تماس مشتریان و مهمانان این صنعت با منابع انسانی آغاز می گردد و همچنین منابع انسانی در جاری سازی تصمیمات مدیریتی، نقش بنیادینی در صنعت هتلداری ایفا می کنند.
در همین راستا توجه نظام مند و هدفمند به توسعه منابع انسانی به یک رویکرد نوین مدیریتی در این صنعت بدل شده است تا دانش، مهارت و انگیزش آنان همسو با اهداف سازمانی مدیریت گردد.
کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی ویژه صنعت گردشگری و هتلداری با همین رویکرد به تاریخ 19 آذرماه سالجاری در دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران برگزار می گردد.
محتوای آموزشی:
  • مدل و شاخص های توانمندسازی منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری
  • منطق ارزیابی و تعیین پروژه های بهبود
  • ارتقا نظام آموزشی و اثربخشی آموزشی
  • مدیریت دانش و مهارتهای صنعت
  • ارزیابی عملکرد و کسب نتایج برتر
  • نظام انگیزش یکپارچه
  • همسوی عملکرد و رفتار منابع انسانی با اهداف هتل
هزینه دوره 000 / 500 / 8  ریال بطور خالص می باشد.

فایل ها
فرم ثبت نام