اخبار
کارگاه آموزشی
در شرکت های گاز کشور 17 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 8 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی  و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه
صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی
متاثر از جاری سازی جوایز مدیریت سبز
ادامه
جشنواره دانشجویی
با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران  با سازمان EPD و ECO Platform اروپا
ضوابط و مقررات جدید زیست محیطی محصولات وکالا های وارداتی به جامعه اروپا
ادامه
کارگاه آموزشی  شهرهای پایدار هوشمند
28 مهرماه الی 3 ابان ماه سال 1398، اتریش-وین
ادامه
استخدام همکار
تقویت توان کارشناسی و مدیریت پروژه
ادامه
سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا
تاییدیه زیست محیطی محصول 25 تیرماه 1398 - تهران
ادامه
امضا تفاهم نامه شهرهای پایدار هوشمند برای شهرهای ایران
با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد
ادامه
کنفرانس شهرپایدار هوشمند
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب شهرپایدار هوشمند(با حمایت مالی سازمان ملل متحد)
ادامه
سمینار تخصصی
بطور ویژه برای صنایع گوناگون برگزار می گردد
ادامه
پروژه مشارکت بری اینده سبز
پروژه مشارکت برای اینده سبز
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران برترین تشکل تاثیرگذار کشور 1397
در اولین همایش ملی تشکلها 1397/5/22
ادامه

انجمن مدیریت سبز ایران در هجدهمین دوره نمایشگاه محیط زیست

يكشنبه، 25 فروردين 1398
دوره‌های آموزشی- بازدید : 302
انجمن مدیریت سبز ایران با هدف ارائه نمایشی از تعارض میان حجم غرفه داری در نمابشگاه محیط زیست از ابعاد زیبایی، فیزیکی و امثالهم با میزان تاثیر گذاری بر روند تحولات اقتصادی و زیست محیطی، با طرح ریزی کارگاه های آموزشی متعدد و نامگذاری سالن ها، ضرورت های مدیریتی صنایع و دستگاه های اجرایی را به آنان یادآور می گردد. 

 انجمن مدیریت سبز ایران با نظارت فنی و علمی جناب آقای مهندس پورمهدی نایب رییس محترم انجمن مدیریت سبز ایران و کارشناس ارشد مدیریت سبز جناب آقای مهندس اکبربیگلو ،مجموعه کارگاه های آموزشی از قبیل: 
1- محاسبه ردپای آب
2- محاسبه ردپای کربن
3- مدیریت سبز
4- محصول سبز

را برخلاف جریان تبلیغاتی حاکم بر نمایشگاه ها در دستور کار خود داشت. تا بر کیفیت و منطق حاکم بر فرایند برگزاری نمایشگا های متداول کشور تاثیرگذار باشد.