اخبار
دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه دستگاه های اجرایی
براساس برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند
12 الی 17 اسفندماه 1398 وین- اتریش
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD
26 ابان ماه 1398 تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
Green Assessors-2019 از سوی بنیاد جهانی انرژی-جامعه مدیریت سبز اروپا 22-8-1398
ادامه
محصولان انجمن مدیریت سبز ایران
سیستم و مدلهای نوین مدیریتی با رویکرد سبز
ادامه
کارگاه آموزشی توسعه پایدار(تاسیس دفاتر توسعه پایدار)
در شرکت های گاز کشور 21 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 17 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز
5 - 6 - 1398 اتاق بازرگانی آلمان برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس انرژی
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری در انرژی Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 24-25 / 6 / 1398 شهر یزد برگزار شد
ادامه
کارگاه آموزشی بهره وری انرژی  و شاخص های اندازه گیری در انرژی
Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures مدرسین از اتریش 23 / 6 / 1398 - تهران برگزار شد
ادامه
همایش اظهارنامه زیست محیطی محصول برگزار شد
الزامات جدید صادرات کالا به اروپا ۲۵ تیرماه، اتاق بازرگانی ایران
ادامه
صیانت از نتایج سبز سازمان های ایرانی
متاثر از جاری سازی جوایز مدیریت سبز
ادامه
جشنواره دانشجویی
با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
امضای تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت سبز ایران  با سازمان EPD و ECO Platform اروپا
ضوابط و مقررات جدید زیست محیطی محصولات وکالا های وارداتی به جامعه اروپا
ادامه
کارگاه آموزشی  شهرهای پایدار هوشمند
28 مهرماه الی 3 ابان ماه سال 1398، اتریش-وین
ادامه
استخدام همکار
تقویت توان کارشناسی و مدیریت پروژه
ادامه
سمینار تخصصی الزامات جدید صادرات کالا به اتحادیه اروپا
تاییدیه زیست محیطی محصول 25 تیرماه 1398 - تهران
ادامه
امضا تفاهم نامه شهرهای پایدار هوشمند برای شهرهای ایران
با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد
ادامه
کنفرانس شهرپایدار هوشمند
کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب شهرپایدار هوشمند(با حمایت مالی سازمان ملل متحد)
ادامه
سمینار تخصصی
بطور ویژه برای صنایع گوناگون برگزار می گردد
ادامه

کارگاه آموزشی تربیت کارشناسان و ارزیابان داخلی مدیریت سبز در بیمارستان

دوشنبه، 13 خرداد 1398
دوره‌های آموزشی- بازدید : 316
                               کارگاه آموزشی تربیت کارشناسان و ارزیابان داخلی مدیریت سبز در بیمارستان
                                                                                     16 / 5/ 1398    تهران

 انجمن مدیریت سبز ایران که از سابقه علمی و فنی و عملیاتی حدود 8 ساله در استقرار شاخص های بیمارستان سبز  در نظام بهداشت درمان هماهنگ با استانداردهای اعتبارخشی با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیادجهانی انرژی www.energyglobe.info   www.sustainever.com  ,برخوردار است،در راستای ضرورت مدیریت منابع بیمارستانی از ابعاد بالینی، درمانی، تشخیصی و همچنین پشتیبانی با هدف کاهش هزینه ها از یک سو و کاهش آلودگی زیست محیطی متاثر از مصرف منایع از سوی دیگر، تصمیم برآن دارد تا هفتمین کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب داخلی بیمارستان سبز ویژه کارشناسان اعتباربخشی، کیفیت و سیستم های بیمارستان را برای روز 16 مردادماه سالجاری در شهر تهران برگزار نماید.
مخاطبین این دوره آموزشی با موارد ذیل جهت استقرار مدیریت سبز در بیمارستان متبوع خود آشنا خواهند شد:
  1. منطق و ساختار و فرایند تشکیل تیم بیمارستان سبز و دبیرخانه آن همسو با الزامات استاندارد اعتبار بخشی و مدیریت کیفیت در بیمارستان
  2. شاخص و معیارهای استاندارد بیمارستان سبز
  3. روش شناسی خود ارزیابی و تعیین پروژه های بهبود
  4. اصول تدوین گزارش از عملکرد و نتایج حاصل از استقرار سیستم بیمارستان سبز  
  5. چارچوب امتیاز دهی بر مبنای شاخص های بیمارستان سبز
  6. همگرایی شاخص های بیمارستان سبز با استاندارد اعتبارخشی بیمارستانی
شایان ذکر است با هدف همگرایی رویکرد سبز در بیمارستان ها با دانشگاه های علوم پزشکی که موظف به استقرار شاخص های دانشگاه سبز هستند، این کارگاه آموزشی به کمیته مدیریت سبز دانشگاه های علوم پزشکی نیز توصیه می گردد.
خواهشمند است جهت کسب اطلاعات تکمیلی به وب سایت این انجمن www.iran-gma.com  و یا www.irsgm.ir و یا داخلی 101 تماس برقرار نمایید.

شهریه ثبت نام : 000/ 200 / 3 ریال بطور خالص است.

کارشناسان و مدیرانی که دوره آموزشی اعتباربخشی را با بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران سپری کرده اند، به جهت اشنایی آنان با اصول اعتباربخشی از تخفیف 10 درصدی برخودار هستند.