اخبار
نوبت دوم مجمع عمومی انجمن مدیریت سبز ایران
سه شنبه ساعت 11:00 الی 13:00 به تاریخ 09/ 06 / 1400
ادامه
تاسیس کارگروه تخصصی کیفیت سبز
توسعه دانش و فرهنگ کیفیت سبز
ادامه
همایش بین المللی مدیریت سبز 27 /04/ 1400
ویژه شرکت های عضو حقوقی و حقیقی دارای کارت بازرگانی
ادامه
عضویت حقوقی در انجمن مدیریت سبز ایران
عضویت در انجمن به همراه عضویت رایگان در بنیادجهانی انرژی
ادامه
پانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز
پانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز 5 اسفند ماه 1399- مجازی
ادامه
مدلهای مدیریت سبز
توسعه رویکرد سبز-مدلهای سبز
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت سبز
مجازی- رایگان 18-3-1399
ادامه
جذب کارآموز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه های آموزشی تخصصی صنعت گردشگری و هنلداری
سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات هتلداری انجمن مدیریت سبز ایران در سالن ۳۵ غرفه 8a 23 تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بانک سبز
24/ 9 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
25 دی ماه 1398- تهران
ادامه
بیستمین مراسم بنیاد جهانی انرژی
فنلاند- اسپو 12-13 نوامبر 2019
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه دستگاه های اجرایی
براساس برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند
12 الی 17 اسفندماه 1398 وین- اتریش
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD
26 ابان ماه 1398 تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
Green Assessors-2019 از سوی بنیاد جهانی انرژی-جامعه مدیریت سبز اروپا 22-8-1398
ادامه
محصولان انجمن مدیریت سبز ایران
سیستم و مدلهای نوین مدیریتی با رویکرد سبز
ادامه
کارگاه آموزشی توسعه پایدار(تاسیس دفاتر توسعه پایدار)
در شرکت های گاز کشور 21 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 17 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه

کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز

يكشنبه، 31 شهريور 1398
دوره‌های آموزشی- بازدید : 1912
کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب سبز 2019
22 - 8 - 1398   تهران 

با توجه به نقش تجربه شده "رویکرد مدیریت سبز" در سازمان­های تولیدی، خدماتی، آموزشی، نهادهای عمومی و ... به جهت کاهش هزینه­های جاری، عمومی و همچنین آلودگی زیست محیطی متاثر از مصرف منابع از یک سو و امکان افزایش سهم بازار از طریق رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی در فرایندهای بازاریابی و توسعه بازار از سوی دیگر، دو نهاد بین­المللی متولی مدیریت سبز: جامعه مدیریت سبز اروپا  www.eagm.atو بنیاد جهانی انرژی  www.energyglobe.info را بر آن داشته است تا یک دوره آموزشی تجمیع شده برای تربیت ارزیابان رویکرد سبز، طراحی و در دو سطح Internal Assessor , External Assessor برگزار نماید.در همین راستا کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب سبز برای سازمان های صنعتی، خدماتی، آموزشی­، دستگاه های اجرایی و نهادعمومی به تاریخ 22 ابان ماه سال­جاری برگزار می­گردد.
محتوای کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب سبز
در این کارگاه آموزشی مخاطبین با مدل و منطق ارزیابی موارد ذیل آشنا می­گردند.
 1. محصول سبز: فرایند و سیستم­های محصول سبز و منطق اعتباربخشی و امتیاز دهی.
 2. فرایندهای سبز: معرفی چک لیست فرایندهای سبز و ممیزی فرایندهای سازمانی با رویکرد سبز.
 3. پروژه های سبز: روش ارزیابی پروژه­هایی که در مرحله طراحی، اجرا و بهره برداری هستند.
 4. مدیریت انرژی: مدل مدیریت انرژی بنیاد جهانی انرژی و منطق ارزیابی.
 5. ردپای کربن: چگونگی ارزیابی، محاسبه ردپای کربن صورت پذیرفته.
 6. ردپای آب: چگونگی ارزیابی، محاسبه ردپای آب صورت پذیرفته.
 7. هتل سبز: معرفی چک لیست هتل سبز و ممیزی فرایندهای سازمانی با رویکرد سبز.
 8. دانشگاه سبز: معرفی چک لیست دانشگاه سبز و ممیزی فرایندهای سازمانی با رویکرد سبز.
 9. منابع انسانی سبز: باز طراحی فرایندهای مدیریت منابع انسانی با رویکرد توسعه پایدار
 • گواهینامه کارگاه آموزشی: از سوی بنیاد جهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا صادر می­گردد.
 • شهریه دوره: 000 / 800 / 3  ریال
خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت انجمن www.iran-gma.com  و یا با داخلی 101 سرکار خانم هادی لو تماس برقرار نمایید.