اخبار
نوبت دوم مجمع عمومی انجمن مدیریت سبز ایران
سه شنبه ساعت 11:00 الی 13:00 به تاریخ 09/ 06 / 1400
ادامه
تاسیس کارگروه تخصصی کیفیت سبز
توسعه دانش و فرهنگ کیفیت سبز
ادامه
همایش بین المللی مدیریت سبز 27 /04/ 1400
ویژه شرکت های عضو حقوقی و حقیقی دارای کارت بازرگانی
ادامه
عضویت حقوقی در انجمن مدیریت سبز ایران
عضویت در انجمن به همراه عضویت رایگان در بنیادجهانی انرژی
ادامه
پانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز
پانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز 5 اسفند ماه 1399- مجازی
ادامه
مدلهای مدیریت سبز
توسعه رویکرد سبز-مدلهای سبز
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت سبز
مجازی- رایگان 18-3-1399
ادامه
جذب کارآموز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه های آموزشی تخصصی صنعت گردشگری و هنلداری
سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات هتلداری انجمن مدیریت سبز ایران در سالن ۳۵ غرفه 8a 23 تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بانک سبز
24/ 9 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
25 دی ماه 1398- تهران
ادامه
بیستمین مراسم بنیاد جهانی انرژی
فنلاند- اسپو 12-13 نوامبر 2019
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه دستگاه های اجرایی
براساس برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند
12 الی 17 اسفندماه 1398 وین- اتریش
ادامه
کارگاه آموزشی محصول سبز با رویکرد EPD
26 ابان ماه 1398 تهران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان سبز
Green Assessors-2019 از سوی بنیاد جهانی انرژی-جامعه مدیریت سبز اروپا 22-8-1398
ادامه
محصولان انجمن مدیریت سبز ایران
سیستم و مدلهای نوین مدیریتی با رویکرد سبز
ادامه
کارگاه آموزشی توسعه پایدار(تاسیس دفاتر توسعه پایدار)
در شرکت های گاز کشور 21 / 7 / 1398 - تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی سبز
جامعه مدیریت سبز اروپا 17 مهرماه 1398- تهران
ادامه
ممیزی انرژی با رویکرد کاهش هزینه و کاهش آلودگی
خدمات آموزشی و مشاوره ای با همکاری نهادهای بین المللی
ادامه
مراسم جهانی انرژی 2019
شهر اسپو ESPOO فنلاند 21 و 22 ابان ماه
ادامه
کارگاه آموزشی شهرهای پایدار هوشمند با تمرکز بر ساختمان سبز
5 - 6 - 1398 اتاق بازرگانی آلمان برگزار شد
ادامه

اجرای سیستم مدیریت سبز و انرژی بر اساس مصوبه 20/1/1399 هییت وزیران

دوشنبه، 08 ارديبهشت 1399
دوره‌های آموزشی- بازدید : 1322
اجرای سیستم مدیریت سبز و انرژی
بر اساس مصوبه 20/1/1399 هییت وزیران


در راستای ضرورت توجه هدفمند و نظام مند کلیه دستگاه های اجرایی به رویکرد سبز به منظور کاهش هزینه های جاری و عمومی و همچنین کاهش آلودگی های زیست محیطی مبتنی بر قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور که در برنامه های  توسعه ای کشور از دوره چهارم تا ششم همچنان مورد تاکید بوده است و  پیرو مصوبه اخیر هییت وزیران به تاریخ 20/1/1399 مبنی بر اینکه کلیه دستگاه های اجرایی مجازند یک درصد از اعتبارت مندرج در قانون را به منظور جاری سازی سیستم مدیریت سبز مطابق با بند(ز) ماده ( 38) برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور هزینه نمایند و در دروه های زمانی شش ماه گزارش عملکرد مربوطه را ارسال نمایند، به اطلاع می رساند انجمن مدیریت سبز ایران بعنوان یک تشکل وابسته به اتاق بازرگانی ایران که در طول ده سال گذشته، ضمن آموزش و تربیت کارشناسان و متخصصین امر و تولید محتواهای فنی و مدارک لازمه، کلیه فرایند جاری سازی سیستم مدیریت سبز و کسب نتایج برتر را طرح ریزی نموده و آماده باز تولید فرایندهای تخصصی و عمومی با رویکرد سبز در سازمان ها و نهادهای کشور است.


در همین زمینه شایان ذکر است:
  • فرایند آموزش و تیم سازی و ارتقا دانش و مهارت کارکنان طرح ریزی شده است.
  • شاخص و چک لیست های مرتبط تهیه گردیده است
  • منطق آموزش مجازی و جلسات بر خط(به جهت شرایط روز) برنامه ریزی گردیده است.
  • فیلم و مستندات آموزشی مرتبط پیش بینی گردیده است.
  • اصول کسب نتایج برتر در فرایند استقرار سیستم مدیریت سبز طراحی شده است.
خواهشمند است جهت کسب اطلاعات تکمیلی با داخلی 101  تماس برقرار نمایید و یا به وب سایت www.iran-gma.com  و یا  www.irgma.com  مرا جعه نمایید.