اخبار
دوره آموزشی نشان بلوغ HSE  با رویکرد اقتصادی
22/ 03/ 1401 یکشنبه ساعت 13:00 الی 17:00
ادامه
همایش هوش سبز
21/ 02 / 1401
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت سبز- خبرگزاری و رسانه
ویژه خبرگزاریها و رسانه های کشور 19- 02 - 1401
ادامه
دعوت به همکاری
استخدام منابع انسانی
ادامه
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 1401
محاسبه ردپای کربن، اب و LCA
ادامه
تعلیق رابطه انجمن با بنیاد جهانی انرژی و عدم توصیه همکاری با آن
بدلیل تغییر ساختار مدیریتی در بنیاد جهانی انرژی
ادامه
شانزدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران و دفترکار سبز
آبفای آذربایجان شرقی 11 الی 13 بهمن ماه 1400
ادامه
ارزیابی پروژه سبز و ممیزی دفتر کار سبز
آبفای مشهد 4 الی 7 بهمن ماه 1400
ادامه
شانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز
بطور حضوری و مجازی- سوم اسفند 1400- رایگان ساعت 14:00 برگزار گردید
ادامه
نوبت دوم مجمع عمومی انجمن مدیریت سبز ایران
سه شنبه ساعت 11:00 الی 13:00 به تاریخ 09/ 06 / 1400
ادامه
تاسیس کارگروه تخصصی کیفیت سبز
توسعه دانش و فرهنگ کیفیت سبز
ادامه
همایش بین المللی مدیریت سبز 27 /04/ 1400
ویژه شرکت های عضو حقوقی و حقیقی دارای کارت بازرگانی
ادامه
پانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز
پانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز 5 اسفند ماه 1399- مجازی
ادامه
مدلهای مدیریت سبز
توسعه رویکرد سبز-مدلهای سبز
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت سبز
مجازی- رایگان 18-3-1399
ادامه
جذب کارآموز
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
کارگاه های آموزشی تخصصی صنعت گردشگری و هنلداری
سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات هتلداری انجمن مدیریت سبز ایران در سالن ۳۵ غرفه 8a 23 تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
ادامه
کارگاه آموزشی بانک سبز
24/ 9 / 1398 - تهران
ادامه

پروژه مطالعاتی و پژوهشی کیفیت ذاتی بانوان و خروج از بحرانهای مدرن جوامع بشری

يكشنبه، 26 مرداد 1399
دوره‌های آموزشی- بازدید : 1550
پروژه مطالعاتی و پژوهشی
کیفیت ذاتی بانوان
 و
 خروج از بحرانهای مدرن جوامع بشری
 
الف - کلیات
انسان امروزین با مسائل بنیادینی مواجه است که برخی از آنان مشخصه دوران معاصر و منحصر بفرد آن است. در این میان، می توان به بحران زیست محیطی اشاره داشت که پیامد آن در گرمایش زمین، آلودگی و تخریب طبیعت قابل ردیابی است، و همچنین بحران اجتماعی را ذکر نمود که مشخصه آن در خشونت های خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و همچنین فقر قابل مشاهده است.
بشر امروزین عادت به اتخاذ رویکرد تکنولوژی محور(از قبیل فن آوری سبز، هوش مصنوعی و...) برای خروج از بحرانهایش دارد. تجربه سه دهه اخیر حکایت از این امر دارد که خود فن آوری یکی از مشخصه های ایجاد بحران محسوب می گردد. بدین جهت زمان آن فرا رسیده است که مسئله و راهکارهای خروج آن با توجه به ظرفیت خود انسان باز تعریف گردد. علاوه بر رویکرد تکنولوژی محور، رویکردی انسانی نیز برای خروج از بحران مطرح است که در این رویکرد، ظرفیت وجودی خود انسان مورد جستجو است. شاید بنظر این رویکرد سنتی آید، اما با کمی تامل، نوین بودن آن مشخص می گردد.
انسان بطور تاریخی همواره معادل با مرد تعریف شده است. بدین منظور در بسیاری از ادبیات جهانی انسان مساوی با مرد بوده، در نتیجه مشخصه های وجودی انسان معادل با مشخصه های وجودی مرد لحاظ گردیده است. بدلیل رشد فکری، ذهنی و توسعه های اقتصادی و اجتماعی، این فرصت برای نیمه دیگری از انسان فراهم شده تا در تحولات اقتصادی و اجتماعی حضور یابد و یک حقیقت پنهان را علنی کنند و آن اینکه ظرفیت وجودی انسان برابر با ظرفیت وجودی مردان نیست. بلکه ظرفیت پنهان شده در جهان بشری وجود داشته است که تمدن معاصر رخست بروز به آن داده است، و آن چیزی نیست بغیر از آنچه که همواره کنار ما بوده و هست، ولی توجهی هدفمند و نظام مند به آن نشده است: ظرفیت وجودی بانوان. به معنای آن است که گشودگی برای نمایش تمایز ذاتی مردان و زنان مطرح است.
این تمایز وجودی مردان و زنان به جامعه بشری توانایی دیگری می بخشد که نه قابل مقایسه و نه قابل رقابت با مردان است. بلکه کیفیت ذاتی بانوان است که اینک برای نجات بشری یک ضرورت جدی محسوب می گردد.
مشخصه های این ظرفیت عبارتند از:
  1. کاملا جنسیتی است،
  2. با این وجود به معنای نفی مردان نیست،
  3. به مفهوم شایستگی خاص زنان نیست،
  4. به معنای امکان ظرفیت وجودی حاکم بر جهان بشری است،که نزد بانوان است،
  5. به معنای برابری و عدالت خواهی بین زنان و مردان نیست،
  6. و از توانایی حل بحرانهای معاصر بشری برخودار است.
 
ب- اهداف پروژه
 
  • اثبات ظرفیت پنهان در جامعه بشری برای خروج از بحران های معاصر که نزد بانوان است.
  • ضرورت و امکان گشودگی ظرفیت اثبات شده
  • ترجمان ظرفیت گشوده شده به رفتار و عملکردهای اجتماعی و اقتصادی با توجه به مشخصه های جهان معاصر 
لطفا جهت مشاهده فیلم عقل زنانه به این آدرس مراجعه نمایید.
https://www.aparat.com/v/flyZz
فایل ها