اخبار
برنامه پیش نشست علمی
نخستین دوره همایش نقش ادیان در بحران زیست محیطی 06 - 09 - 1401
ادامه
مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست
عقل زنانه. ظرفیت وجودی انسان
ادامه
سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز
شروع: 16 شهریور ماه-مجازی
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران اسیایی و پاسفیکی شد!
تفاهم همکاری با کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی اسیا و پاسفیک
ادامه
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید
کارگاه آموزشی تخصصی ساختمان سبز 02-05-1401 بطور مجازی
ادامه
سومین دوره همایش مدیریت سبز استان اصفهان
پنجم مرداد ماه 1401- شهر اصفهان- هتل عباسی
ادامه
آموزش، ارزیابی و صدور گواهینامه ساختمان سبز
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید. هزینه ها از سوی انجمن پوشش داده می شود
ادامه
کارگاه آموزشی ارزیابی چرخه‌عمرمحصولLCA
با رویکرد محاسبه ردپای کربن 12 - 04 - 1401
ادامه
کارگاه آموزشی سیستم جامع مدیریت سبز
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 11- 04 - 1401
ادامه
پیام انجمن مدیریت سبز ایران
بمناسبت روز جهانی محیط زیست1401
ادامه
دوره آموزشی نشان بلوغ HSE  با رویکرد اقتصادی
22/ 03/ 1401 یکشنبه ساعت 13:00 الی 17:00
ادامه
همایش هوش سبز
21/ 02 / 1401
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت سبز- خبرگزاری و رسانه
ویژه خبرگزاریها و رسانه های کشور 19- 02 - 1401
ادامه
دعوت به همکاری
استخدام منابع انسانی
ادامه
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 1401
محاسبه ردپای کربن، اب و LCA
ادامه
تعلیق رابطه انجمن با بنیاد جهانی انرژی و عدم توصیه همکاری با آن
بدلیل تغییر ساختار مدیریتی در بنیاد جهانی انرژی
ادامه

پروژه مطالعاتی و پژوهشی کیفیت ذاتی بانوان و خروج از بحرانهای مدرن جوامع بشری

يكشنبه، 26 مرداد 1399
دوره‌های آموزشی- بازدید : 1837
پروژه مطالعاتی و پژوهشی
کیفیت ذاتی بانوان
 و
 خروج از بحرانهای مدرن جوامع بشری
 
الف - کلیات
انسان امروزین با مسائل بنیادینی مواجه است که برخی از آنان مشخصه دوران معاصر و منحصر بفرد آن است. در این میان، می توان به بحران زیست محیطی اشاره داشت که پیامد آن در گرمایش زمین، آلودگی و تخریب طبیعت قابل ردیابی است، و همچنین بحران اجتماعی را ذکر نمود که مشخصه آن در خشونت های خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و همچنین فقر قابل مشاهده است.
بشر امروزین عادت به اتخاذ رویکرد تکنولوژی محور(از قبیل فن آوری سبز، هوش مصنوعی و...) برای خروج از بحرانهایش دارد. تجربه سه دهه اخیر حکایت از این امر دارد که خود فن آوری یکی از مشخصه های ایجاد بحران محسوب می گردد. بدین جهت زمان آن فرا رسیده است که مسئله و راهکارهای خروج آن با توجه به ظرفیت خود انسان باز تعریف گردد. علاوه بر رویکرد تکنولوژی محور، رویکردی انسانی نیز برای خروج از بحران مطرح است که در این رویکرد، ظرفیت وجودی خود انسان مورد جستجو است. شاید بنظر این رویکرد سنتی آید، اما با کمی تامل، نوین بودن آن مشخص می گردد.
انسان بطور تاریخی همواره معادل با مرد تعریف شده است. بدین منظور در بسیاری از ادبیات جهانی انسان مساوی با مرد بوده، در نتیجه مشخصه های وجودی انسان معادل با مشخصه های وجودی مرد لحاظ گردیده است. بدلیل رشد فکری، ذهنی و توسعه های اقتصادی و اجتماعی، این فرصت برای نیمه دیگری از انسان فراهم شده تا در تحولات اقتصادی و اجتماعی حضور یابد و یک حقیقت پنهان را علنی کنند و آن اینکه ظرفیت وجودی انسان برابر با ظرفیت وجودی مردان نیست. بلکه ظرفیت پنهان شده در جهان بشری وجود داشته است که تمدن معاصر رخست بروز به آن داده است، و آن چیزی نیست بغیر از آنچه که همواره کنار ما بوده و هست، ولی توجهی هدفمند و نظام مند به آن نشده است: ظرفیت وجودی بانوان. به معنای آن است که گشودگی برای نمایش تمایز ذاتی مردان و زنان مطرح است.
این تمایز وجودی مردان و زنان به جامعه بشری توانایی دیگری می بخشد که نه قابل مقایسه و نه قابل رقابت با مردان است. بلکه کیفیت ذاتی بانوان است که اینک برای نجات بشری یک ضرورت جدی محسوب می گردد.
مشخصه های این ظرفیت عبارتند از:
  1. کاملا جنسیتی است،
  2. با این وجود به معنای نفی مردان نیست،
  3. به مفهوم شایستگی خاص زنان نیست،
  4. به معنای امکان ظرفیت وجودی حاکم بر جهان بشری است،که نزد بانوان است،
  5. به معنای برابری و عدالت خواهی بین زنان و مردان نیست،
  6. و از توانایی حل بحرانهای معاصر بشری برخودار است.
 
ب- اهداف پروژه
 
  • اثبات ظرفیت پنهان در جامعه بشری برای خروج از بحران های معاصر که نزد بانوان است.
  • ضرورت و امکان گشودگی ظرفیت اثبات شده
  • ترجمان ظرفیت گشوده شده به رفتار و عملکردهای اجتماعی و اقتصادی با توجه به مشخصه های جهان معاصر 
لطفا جهت مشاهده فیلم عقل زنانه به این آدرس مراجعه نمایید.
https://www.aparat.com/v/flyZz
فایل ها