اخبار
همایش مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی
مبتنی بر سنت و فرهنگ یزد - سوم اسفند ماه
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی هتل سبز
14 دی ماه 1401 - مجازی
ادامه
همایش دانش سبز و مراسم اعطای گواهینامه سفیران سبز
11 / 11 /1401 تهران-اتاق بازرگانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی بیمارستان سبز
15 دی ماه 1401 یطور مجازی
ادامه
گزارش همایش
23 آذرماه سالجاری هتل عباسی- اصفهان
ادامه
تکمیل تیم اداری و تخصصی در دبیرخانه
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
برنامه پیش نشست علمی
نخستین دوره همایش نقش ادیان در بحران زیست محیطی 06 - 09 - 1401
ادامه
مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست
عقل زنانه. ظرفیت وجودی انسان
ادامه
سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز
شروع: 16 شهریور ماه-مجازی
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران اسیایی و پاسفیکی شد!
تفاهم همکاری با کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی اسیا و پاسفیک
ادامه
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید
کارگاه آموزشی تخصصی ساختمان سبز 02-05-1401 بطور مجازی
ادامه
سومین دوره همایش مدیریت سبز استان اصفهان
پنجم مرداد ماه 1401- شهر اصفهان- هتل عباسی
ادامه
آموزش، ارزیابی و صدور گواهینامه ساختمان سبز
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید. هزینه ها از سوی انجمن پوشش داده می شود
ادامه
کارگاه آموزشی ارزیابی چرخه‌عمرمحصولLCA
با رویکرد محاسبه ردپای کربن 12 - 04 - 1401
ادامه
کارگاه آموزشی سیستم جامع مدیریت سبز
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 11- 04 - 1401
ادامه
پیام انجمن مدیریت سبز ایران
بمناسبت روز جهانی محیط زیست1401
ادامه
دوره آموزشی نشان بلوغ HSE با رویکرد اقتصادی
22/ 03/ 1401 یکشنبه ساعت 13:00 الی 17:00
ادامه

همایش هوش سبز

شنبه، 10 ارديبهشت 1401
دوره‌های آموزشی- بازدید : 612
پوستر همایش هوش سبز

پوستر همایش هوش سبز

انجمن مدیریت سبز ایران
دفتر خراسان برگزار می نماید
 
کنفرانس هوش سبز
19 مهر ماه 1401
 
به همراه سه پیش کنفرانس بطور مجازی
 
محور اصلی کنفرانس:
 
اقتصاد مساوی محیط زیست
 
 
کنفرانس مدیریت سبز:
 •  
 • چیستی و چگونگی هوش سبز
 • فرایند و روش محاسبه ردپای کربن
 • فرایند و روش محاسبه ردپای آب
 • شاخص و معیارهای ساختمان سبز
 • ارزیابی چرخه عمر محصول و نشان محصول سبز
 • عقل زنانه و خروج از بحران زیست محیطی
 • نسل سوم از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها
 • طراحی سبز و شاخص های محصول سبز
 • مدیریت سبز و برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ماده 38 بند (ز)
 • مدیریت و ممیزی انرژی در صنعت
 • مدیریت پسماند
 • مدیریت اطلاعات سبز Green IT
 • مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد سبز
 • هتل سبز
 • دانشگاه سبز
 
 

 
کنفرانس هوش سبز
انسان امروزین با مسائل بنیادینی مواجه است که برخی از آنان مشخصه دوران معاصر و از ویژگی های منحصر بفرد روزگار ما محسوب می گردد. در این میان، می توان به بحران زیست محیطی اشاره داشت که پیامد آن در گرمایش زمین، آلودگی و تخریب طبیعت قابل ردیابی است، و همچنین بحران اجتماعی را ذکر نمود که مشخصه آن در خشونت های خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و همچنین فقر قابل مشاهده است. جالب توجه این است که این دو در نسبتی با هم در حال حرکت هستند.
این نسبت، انسان معاصر را در یک فرایند حلقوی زندانی کرده است و این زندان حاصل عملکرد خود اوست. بنای دیوارهای این زندان بر اساس سبک زندگی مصرفی او و تغییرات اقلیمی بنا شده است و تحریک هریک از این بناها، دیگری را مستحکمتر می کند. این زندان حلقوی، همانگونه که تاکید گردید در ابعاد بحران زیست محیطی، همچون آلودگی هوا، آب، خاک و انهدام گونه های گیاهی و حیوانی، و ابعاد اجتماعی همانند خشونت و فقر بر مردم پدیدار می شود. از آنجا که این بحران، کلیه دستاوردهای بشر در دوره های متعدد تاریخی را تحت الشعاع خود دارد، به یک مسئله فلسفی نیز بدل شده است. بدین دلیل، بحران زیست محیطی معاصر، صرفا بعنوان یک موضوع زیست محیطی یا تکنولوژیکی و یا اجتماعی تحلیل نمی شود، بلکه در چارچوب یک مسئله فلسفی ظهور می یابد.
 
به جهت آگاهی نسبی حاکم بر جامعه، نسبت به بحران زیست محیطی موجود و آثار اجتماعی- اقتصادی و بهداشتی آن، ضرورت تمرکز بر استدلال وجود چنین بحرانی را کمرنگتر از سابق نموده است.
 
بشر معاصر عادت به اتخاذ رویکرد فنآوری محور(از قبیل فن آوری سبز، هوش مصنوعی و...) برای خروج از بحرانهایش دارد. تجربه سه دهه اخیر حکایت از این امر دارد که خود فن آوری یکی از مشخصه های ایجاد این بحرانها محسوب می گردد. بدین جهت زمان آن فرا رسیده است که علاوه بر توجه به علم و فنآوری، مسئله توسعه پایدار و راهکارهای خروج از بحران زیست محیطی با توجه به ظرفیت خود انسان باز تعریف گردد.
بدین معنا که علاوه بر رویکرد تکنولوژی محور، رویکردی انسانی نیز برای خروج از بحران ذکر شده مطرح است که در این رویکرد، ظرفیت وجودی خود انسان مورد جستجو است. شاید بنظر این رویکرد سنتی آید، اما با کمی تامل، نوین بودن آن مشخص می گردد.
در همین راستا کنفرانس هوش سبز در کنار درک اهمیت دانش و فناوری برای خروج از بحران زیست محیطی معاصر که به مسائل اجتماعی و بهداشتی و سیاسی نیز تبدیل شده است، در نظر دارد تا این کنفرانس بر ظرفیت وجودی خود انسان تمرکز جدی تری نماید و نوین بودن این نوع از کشف ظرفیت بشری را شفاف تر کند.
 
زنان و خروج از بحران زیست محیطی
انسان بطور تاریخی همواره معادل با مرد تعریف شده است. بدین منظور در بسیاری از ادبیات جهانی، انسان مساوی با مرد بوده، در نتیجه مشخصه های وجودی انسان معادل با مشخصه های وجودی مرد لحاظ گردیده است. بدلیل رشد فکری، ذهنی و توسعه اقتصادی و اجتماعی، این فرصت برای نیمه دیگری از انسان فراهم شده تا در تحولات اقتصادی و اجتماعی حضور یابد و یک حقیقت پنهان را علنی کنند و آن اینکه ظرفیت وجودی انسان برابر با ظرفیت وجودی مردان نیست. بلکه ظرفیتی پنهان شده در جهان بشری وجود دارد که تمدن معاصر رخست بروز به آن داده است، و آن چیزی نیست جز آنچه که همواره کنار ما بوده و هست، ولی توجهی هدفمند و نظام مند به آن نشده است: ظرفیت وجودی بانوان. که به معنای گشودگی نمایش تمایز ذاتی مردان و زنان است.
این تمایز وجودی مردان و زنان به جامعه بشری توانایی دیگری می بخشد که نه قابل مقایسه و نه قابل رقابت با مردان است. بلکه کیفیت ذاتی بانوان است که اینک برای نجات بشری یک ضرورت جدی محسوب می گردد. این کیفیت به معنای امکان ظرفیت وجودی حاکم بر جهان بشری است که نزد بانوان است و کاملا جنسیتی است. البته نه به معنای نفی مردان، نه به معنای برابری و عدالت خواهی بین زنان و مردان، بلکه صرفا به معنای فهمی از توانایی ذاتی بانوان برای حل بحرانهای معاصر بشری است که در نهاد او قرار داده شده است. بشرط آنکه نه همانند مردان عمل کند و نه همانند مردان بیاندیشد، بلکه همانند خودش عمل و اندیشه کند. یعنی عقل زنانه، راهکاری برای خروج زا بحران زیست محیطی معاصر.
 
محورهای علوم طبیعی و علوم انسانی حاکم بر کنفرانس هوش سبز
کنفرانس هوش سبز بر ظرفیت موجود در جهان بشری برای حل مسائل، بخصوص بحران زیست محیطی که در ابعاد متعدد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خود را پدیدار می کند، متمرکز است:
دانش، فن آوری، سیستم و منابع انسانی
 • شاخص های مدیریت سبز
 • محاسبه ردپای کربن
 • محاسبه ردپای آب
 • ریز پلاستیک در آب و هوا
 • اقتصاد چرخه ای/حلقه ای
 • حذف مفهوم و واژه زباله(پسماند و پساب) از ادبیات مدیریت سبز
 • حرکت حلقه ای ماده از حالتی به حالت دیگر( هر زباله ماده اولیه صنعتی دیگر)
 • کار افرینی پایدار
 • فرایند و سیستم محصول سبز (از طراحی تا اجرا)
 • انرژی های پاک و تجدید پذیر و چالش های آن با جامعه نفت خیز
 • Energy saving
 • Energy Efficiency
 • سیستم و شاخص های صنایع و خدمات سبز
 • هتل سبز
 • بیمارستان سبز
 • دانشگاه و نظام آموزشی سبز
 • دستگاه های اجرایی سبز (قانون برنامه ششم توسعه، ماده 38 بند ز)
 • نظام مدیریت شهری با رویکرد پایداری
 • مدیریت منابع انسانی با رویکرد توسعه پایدار
شایان ذکر است این محورها در ابعاد گوناگون(سخنرانی، کارگاه آموزشی، مقاله و کتب که در سایت در دسترس عموم خواهند بود) در این دوره از کنفرانس ارائه خواهند شد.
بخش دوم: ظرفیت انسانی 
 • عقل زنانه رویکردی برای خروج از بحران زیست محیطی معاصر
 • فرهنگ بدون زباله و فهم هر زباله ماده اولیه یک صنعت
 • تحول در نوع زیست بشر معاصر، تحول در مصرف گرایی
 
روش برگزاری کنفرانس هوش سبز
با توجه به پیچیدگی،گستردگی و نوین بودن مباحث در باب مدیریت سبز، انجمن مدیریت سبز ایران تصمیم بر آن دارد تا قبل از برگزاری کنفرانس هوش سبز، مجموع پیش کنفرانس سه گانه مجازی در این باب برگزار نماید.
 • پیش کنفرانس اول هوش سبز
به تاریخ 21/02/1401
 • پیش کنفرانس دوم هوش سبز
به تاریخ 28/04/1400
 • پیش کنفرانس سوم هوش سبز
به تاریخ 15/06/1401