اخبار
برنامه پیش نشست علمی
نخستین دوره همایش نقش ادیان در بحران زیست محیطی 06 - 09 - 1401
ادامه
مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست
عقل زنانه. ظرفیت وجودی انسان
ادامه
سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز
شروع: 16 شهریور ماه-مجازی
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران اسیایی و پاسفیکی شد!
تفاهم همکاری با کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی اسیا و پاسفیک
ادامه
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید
کارگاه آموزشی تخصصی ساختمان سبز 02-05-1401 بطور مجازی
ادامه
سومین دوره همایش مدیریت سبز استان اصفهان
پنجم مرداد ماه 1401- شهر اصفهان- هتل عباسی
ادامه
آموزش، ارزیابی و صدور گواهینامه ساختمان سبز
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید. هزینه ها از سوی انجمن پوشش داده می شود
ادامه
کارگاه آموزشی ارزیابی چرخه‌عمرمحصولLCA
با رویکرد محاسبه ردپای کربن 12 - 04 - 1401
ادامه
کارگاه آموزشی سیستم جامع مدیریت سبز
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 11- 04 - 1401
ادامه
پیام انجمن مدیریت سبز ایران
بمناسبت روز جهانی محیط زیست1401
ادامه
دوره آموزشی نشان بلوغ HSE  با رویکرد اقتصادی
22/ 03/ 1401 یکشنبه ساعت 13:00 الی 17:00
ادامه
همایش هوش سبز
21/ 02 / 1401
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت سبز- خبرگزاری و رسانه
ویژه خبرگزاریها و رسانه های کشور 19- 02 - 1401
ادامه
دعوت به همکاری
استخدام منابع انسانی
ادامه
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 1401
محاسبه ردپای کربن، اب و LCA
ادامه
تعلیق رابطه انجمن با بنیاد جهانی انرژی و عدم توصیه همکاری با آن
بدلیل تغییر ساختار مدیریتی در بنیاد جهانی انرژی
ادامه

کارگاه آموزشی سیستم جامع مدیریت سبز

سه شنبه، 31 خرداد 1401
دوره‌های آموزشی- بازدید : 380
                                           کارگاه آموزشی سیستم جامع مدیریت سبز
11/04/1401 مجازی

انجمن‌مدیریت‌سبز‌ایران با هدف توسعه دانش حل‌مسئله با رویکرد همگرائی مسئولیت‌های اقتصادی سازمان با مسئولیت‌های زیست‌محیطی آن، کارگاه آموزشی سیستم جامع مدیریت سبز را روز شنبه مورخ 11/ 04/ 1401 ساعت 14 بطور مجازی ویژه کلیه مدیران و کارشناسان سازمان‌های تولیدی و خدماتی برگزار می‌نماید.
 سیستم جامع مدیریت‌سبز برمبنای شاخص و معیارهایی طرح‌ریزی شده‌است که کل فرایندها و سیستم‌های سازمان را پوشش دهد. در این مدل‌مدیریتی ضمن آشنایی با فرایند ارزیابی چرخه‌عمر محصول و فرایندها، نقش برنامه‌ریزی راهبردی، رهبران سازمان، منابع انسانی و بخصوص شرکا تجاری در دستیابی به رویکرد‌سبز مورد تحلیل واقع می‌گردد. شاخص‌های ارزیابی و تعیین پروژه‌های بهبود دراین چارچوب فکری ارائه خواهد شد.
مدیران و کاراشناسان حاضر در جلسه با منطق گزارش‌دهی سبز با فاکتورهای گزارش اقتصادی، مالی و زیست محیطی بطور همزمان آشنا خواهند شد تا توان توسعه هوش سبز و حسابداری سبز در سازمان متبوع را کسب نمایند.
 محتوای آموزشی:
ردیف عنوان
1 تغییرات اقلیمی و ضرورت های نوین مدیریتی
2 هوش سبز
3 مدیریت منابع و رویکرد سبز در چارچوبLCA
4 معیارهای سیستم جامع مدیریت سبز
5 گزارش دهی سبز:
-اقتصادی
- زیست محیطی
6 منطق ارزیابی سبز
  • محاسبه ردپای کربن
 
برای کسب اطلاعات تکمیلی با داخلی 113 سرکار خانم مهندس معتمدی در تماس باشید.