اخبار
گزارش هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه هتل المپیک تهران
ادامه
چهارمین دوره همایش مدیریت سبز
16 مهرماه 1402 خراسان رضوی-مشهد اتاق بازرگانی
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
ویژه بیمارستان‌های آذربایجان شهر تبریز 12 مهرماه 1402
ادامه
همایش فولاد سبز
9 مهر ماه 1402 یزد
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه 1402 هتل المپیک-تهران
ادامه
دوره آموزشی Green IT
4 مهرماه 1402 ساعت:9:00-11:00
ادامه
پنجمین دوره آموزشی هوش سبز
بطور مجازی- 21 شهریورماه 1402 ساعت 9:00 الی 11:00
ادامه
دوره آموزشی محصول سبز
ارزیابی چرخه عمر محصول 27 شهریور ماه 1402- مجازی
ادامه
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
11 -06- 1402 مجازی با رویکرد هوش سبز
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز-دفترکار سبز
15 - 07 - 1402 بطور مجازی منطبق بر برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور - ماده 38 بند(ز)
ادامه
اتاق بازرگانی سبز
اتاق بازرگانی خراسان رضوی 14 مردادماه 1402- حضوری
ادامه
دوره آموزشی بانک و بیمه سبز
30 مردادماه 1402-حضوری
ادامه
دوره آموزشی رستوران سبز
اول شهریور ماه 1402- مجازی ویژه صنایع و سازمانها
ادامه
دوره آموزشی بیمارستان سبز
بطور مجازی ساعت 9:00 الی 13:00 16 مردادماه 1402
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
حضوری- دوم شهریور ماه 1402
ادامه
کارگاه آموزشی  مدیریت کربن و آب
26 /05 / 1402 – حضوری- دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
کارگاه آموزشی دانش سبز
ویژه مدیران و کارشناسان HSE بطور مجازی- رایگان 10 مردادماه 1402 ساعت 14:00 الی 16:00
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دانشگاه سبز
24 تیرماه 1402 ساعت 14:00 الی 1600 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دفتر کار سبز
20 تیرماه 1402 - مجازی- دفتر اصفهان
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
21 تیرماه بطور مجازی - رایگان-دفتر اصفهان
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
12 مردادماه 1402- بطور حضوری
ادامه
کلینیک سبز Green Clinic
مشاوره رایگان، هدفمند و نظام‌مند و مجازی به چالش‌های زیست‌محیطی و دانش سبز در سازمان‌های ایرانی جهت شناسائی مسیر بهبود سبز
ادامه
کارگاه آموزشی:  (محصول سبز) ارزیابی چرخه عمر محصولLCA
رویکردی نوین برای مدیریت محصول و بازار با رویکرد سبز 29 تیرماه 1402 حضوری-دبیرخانه انجمن-ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
عضویت حقیقی و حقوقی
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه

نخستین دوره کنفرانس نقش ادیان برای خروج از بحران محیط زیست

شنبه، 21 آبان 1401
دوره‌های آموزشی- بازدید : 606
پوستر همایش ادیان و طبیعت

پوستر همایش ادیان و طبیعت

نخستین دوره کنفرانسنقش ادیان

در خروج از بحران محیط زیست نقش و جایگاه دین در حل مسائل بشر معاصر
23 / 09 /  1401 
 Ø§ØµÙÙ‡Ø§Ù†-هتل عباسی
 
کلیات
 
یکی از بدیهیات زیست جهان ما این امر است Ú©Ù‡ "عقل" از قابلیت حل مسائل بشری برخوردار است. بنابراین اگر ما با چالشی مواجه هستیم، کافی است به عقل یا عقل Ú©Ù„ Ú©Ù‡ همان انسان است مراجعه گردد Ùˆ پاسخ از او گرفته شود. برای نمونه اگر چالش زیست محیطی داریم، با مراجعه به عقل Ù…ÛŒ توان قانون، فنآوری Ùˆ دیگر ضوابط حل مسئله زیست محیطی را یافت. به بیانی دیگر با روشهای علمی  -positivism-Scientific /Ù…ÛŒ توان به تمام نیازها Ùˆ مسائل بشری پاسخ داد. این جهان بینی حاکم بر زیست جهان ما است. بعبارتی بشر پاسخ تمام نیاز خود را در خود-عقل- جستجو Ù…ÛŒ کند.
اما مشخصه‌های زیست جهانی Ú©Ù‡ متاثر از چنین رویکردی برای ما ساخته شده است، عبارت است از: خشونت، بی عدالتی، تسلط فنآوری Ùˆ از همه مهمتر بحران محیط زیست. بحران محیط زیست به معنای تغییرات اقلیمی، آلودگی زیست محیطی Ùˆ برهم خوردن اکو سیستم است Ú©Ù‡ جهان ما را فرا گرفته است.در این شرایط نه فقط گونه‌های جانوری Ùˆ گیاهی در حال از بین رفتن هستند بلکه خود انسان نیز بشدت در حال تهدید است. بنیان چنین چالشهایی، سبک زندگی Ùˆ یا جهان بینی انسان معاصر نسبت به زندگی است. در این سبک زندگی، مصرف گرائی Ùˆ لذت/شادی مولفه‌های اصلی نحوه مواجه انسان با طبیعت هستند.
این سبک زندگی بدلیل رویکردی است Ú©Ù‡ بشر در مواجه با طبیعت اتخاذ کرده است. طبیعت، منبع تولید انرژی Ùˆ ثروت افرینی است Ùˆ همچنین عناصر طبیعت به مجموعه‌ای از مولکول، واکنشهای شیمیایی‌ØŒ اتم، سنتر Ùˆ فتوسنتز تقلیل Ù…ÛŒ یابند. حال هرگونه راهکاری Ú©Ù‡ علم Ùˆ عقل ارائه Ù…ÛŒ نماید در همین چارچوب Ùˆ هندسه فکری است. در نتیجه راهکارهای علم برای خروج از بحران محیط‌زیست همچون انرژی های پاک Ùˆ ... راهکارهای واقعی نیستند. چونکه بحران محیط زیست بواسطه نوع نگاه Ùˆ نگرش انسان به طبیعت Ø´Ú©Ù„ گرفته است.  
 
 
اهداف و رویکرد همایش
 
برای خروج از بحران محیط زیست، نیازمند مواجه‌ای متفاوت با طبیعت هستیم. مواجه‌ای متمایز از آنچه Ú©Ù‡ امروزین داریم. در این دیگر بودن، ضرورت کشف جهتی دیگر برای درک طبیعت Ùˆ عناصر درون آن پیشروی ما است. بدین معنا Ú©Ù‡ برخلاف جهتدهی علمی به طبیعت، Ú©Ù‡ همانا طبیعت را به عناصر کوچکتر تقلیل Ù…ÛŒ دهد، محتاج رویکردی Ú©Ù„ÛŒ به طبیعت هستیم تا قبل از فهم علمی(تحلیل Ùˆ تقلیل به مولکول- اتم Ùˆ...) از طبیعت Ùˆ عناصر درون آن، بطور Ú©Ù„ÛŒ فهم گردد. همانگونه Ú©Ù‡ شیخ اجل جناب سعدی قبل از اینکه طبیعت را در رنگ، یا عناصر کوچکتر فهم نماید، آنرا مفرح ذات Ùˆ ممد حیات درک Ù…ÛŒ‌کند. بعبارتی طبیعت قبل از اینکه منبع انرژی Ùˆ تامین‌کننده نیازهای بشر باشد، مخلوق، تجلی، فرشته Ùˆ ... است. در این نوع از جهت دهی، درخت، شامل دانه، اب، خاک، افتاب Ùˆ... نیست اگر هم باشد، قبل از آن، مفرح ذات است. در چنین جهت دهی، درخت براحتی قابل بریده شدن Ùˆ خشکاندن نیست. براحتی درخت دیگری را نمی توان جایزیگزین درخت قبلی کرد. چراکه درخت مخلوق خداوند Ùˆ یا ایاتی از آیات خداوند است ویا درخت امانتی است دست انسان.
 
 
محورهای نظری و عملی حاکم بر همایش
 
در این نظام فکری، دین زنده است Ùˆ برای ما راهکارها دارد. بدین دلیل نخستین همایش بین المللی بحران محیط زیست Ùˆ دین برگزار میگردد تا ظرفیت دیگری از دین را به نشان دهد. از جمله نقطه اشتراک تمامی ادیان، نحوه یکسان مواجه انان با طبیعت است. نزد تمامی آنان طبیعت، فرشته است، مخلوق است، امانت است، تجلی است، آیت است Ùˆ ... در نتیجه ما برای خروج از شرایط موجود زیست محیطی نیازمند بازخوانی مجدد از دین هستیم. دین جهت زندگی Ùˆ نحوه مواجه با طبیعت را به ما Ù…ÛŒ دهد، عقل Ùˆ علم ابزارهای این جهت را تامین Ù…ÛŒ نمایند. جهت نادرست Ùˆ یا ناکامل، ابزارهای نادرستر Ùˆ نا کاملتر ارائه Ù…ÛŒ کند. ابزارهای صحیح، درون جهت‌دهی صحیح معنادار هستند. بدین منظور همایش بر محورهای نظری Ùˆ عملی ذیل متمرکز است Ùˆ با آشتی دادن عقلانیت Ùˆ دین، مسیر متمایز Ùˆ رو به اسمانی را تبیین Ù…ÛŒ نماید. عقلانیت زمانی در خدمت تعالی بشر(عدالت، آزادی Ùˆ ...) است Ú©Ù‡ جهت زندگی بسوی تعالی باشد. پس آشتی عقلانیت Ùˆ دین یک ضرورت جدی است. دین بدون عقلانیت، ابزارساز نیست Ùˆ عقلانیت بدون دین، سرگردان است. به بیانی دیگر، دین بدون عقلانیت تهی از روش Ùˆ ابزارهای روز آمد است Ùˆ عقلانیت بدون دین، سرگردان Ùˆ حیران Ùˆ گاها ضد بشر Ùˆ قطعا ضد طبیعت است.
    Ù…حورهای همایش:
  1. دین زنده و نیاز انسان معاصر به دین
  2. طبیعت فصل مشترک تمامی ادیان
  3. ارزش ذاتی طبیعت بواسطه ادیان
  4. طبیعت زیبا، طبیعت معلم بواسطه دین
  5. ابزارها و روشهای زندگی زاده عقلانیت و جهت دهی زندگی بواسطه دین
  6. وحدت دین و عقلانیت برای خروج از بحران زیست میحطی
  7. نقش عقلانیت در بحران زیست محیطی
  8. نقش دین در خروج از بحران زیست میحطی

لطفا جهت همکاری علمی با این رویکرد کم نظیر با دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران در تماس باشید.