اخبار
گزارش هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه هتل المپیک تهران
ادامه
چهارمین دوره همایش مدیریت سبز
16 مهرماه 1402 خراسان رضوی-مشهد اتاق بازرگانی
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
ویژه بیمارستان‌های آذربایجان شهر تبریز 12 مهرماه 1402
ادامه
همایش فولاد سبز
9 مهر ماه 1402 یزد
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه 1402 هتل المپیک-تهران
ادامه
دوره آموزشی Green IT
4 مهرماه 1402 ساعت:9:00-11:00
ادامه
پنجمین دوره آموزشی هوش سبز
بطور مجازی- 21 شهریورماه 1402 ساعت 9:00 الی 11:00
ادامه
دوره آموزشی محصول سبز
ارزیابی چرخه عمر محصول 27 شهریور ماه 1402- مجازی
ادامه
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
11 -06- 1402 مجازی با رویکرد هوش سبز
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز-دفترکار سبز
15 - 07 - 1402 بطور مجازی منطبق بر برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور - ماده 38 بند(ز)
ادامه
اتاق بازرگانی سبز
اتاق بازرگانی خراسان رضوی 14 مردادماه 1402- حضوری
ادامه
دوره آموزشی بانک و بیمه سبز
30 مردادماه 1402-حضوری
ادامه
دوره آموزشی رستوران سبز
اول شهریور ماه 1402- مجازی ویژه صنایع و سازمانها
ادامه
دوره آموزشی بیمارستان سبز
بطور مجازی ساعت 9:00 الی 13:00 16 مردادماه 1402
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
حضوری- دوم شهریور ماه 1402
ادامه
کارگاه آموزشی  مدیریت کربن و آب
26 /05 / 1402 – حضوری- دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
کارگاه آموزشی دانش سبز
ویژه مدیران و کارشناسان HSE بطور مجازی- رایگان 10 مردادماه 1402 ساعت 14:00 الی 16:00
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دانشگاه سبز
24 تیرماه 1402 ساعت 14:00 الی 1600 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دفتر کار سبز
20 تیرماه 1402 - مجازی- دفتر اصفهان
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
21 تیرماه بطور مجازی - رایگان-دفتر اصفهان
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
12 مردادماه 1402- بطور حضوری
ادامه
کلینیک سبز Green Clinic
مشاوره رایگان، هدفمند و نظام‌مند و مجازی به چالش‌های زیست‌محیطی و دانش سبز در سازمان‌های ایرانی جهت شناسائی مسیر بهبود سبز
ادامه
کارگاه آموزشی:  (محصول سبز) ارزیابی چرخه عمر محصولLCA
رویکردی نوین برای مدیریت محصول و بازار با رویکرد سبز 29 تیرماه 1402 حضوری-دبیرخانه انجمن-ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
عضویت حقیقی و حقوقی
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه

دوره آموزشی حال خوب سازمانی

سه شنبه، 06 تير 1402
دوره‌های آموزشی- بازدید : 255
 

بسته آموزشی
"توانمندسازی منابع‌انسانی"

رویکردی برای خلق مزیت‌رقابتی

ویژه:

 Ø§ØªØ§Ù‚‌های بازرگانی، تشکل‌ها Ùˆ بنگاه‌های اقتصادی

 

 

موفقیت پایدار در سازمان‌های مدرن به سه عامل 1- فنآوری 2- دانش Ùˆ اطلاعات 3- منابع‌انسانی وابسته است Ú©Ù‡ مواجهه پویا با این سه عامل تضمین موفقیت نامیده Ù…ÛŒ‌شود. مواجهه پویا با این عوامل به معنی وجود سیستم‌های: 1- مدیریت فنآوری 2- مدیریت دانش Ùˆ اطلاعات3- مدیریت منابع‌انسانی در سازمان‌ها است.

وجود این سیستم‌ها نیز به‌معنای، طراحی، طرح‌ریزی، خودممیزی، گردآوری‌داده، تحلیل، پروژه‌های بهبود، همسویی با اهداف Ùˆ برنامه‌های راهبردی، اجرا Ùˆ گزارش‌دهی است. شایان ذکر است تمامی اقدامات Ùˆ نگرش‌های قید شده در یک سیستم، بواسطه انسان در سازمان صورت Ù…ÛŒ‌پذیرد. بعبارتی دیگر پویایی عوامل فوق‌الذکر به انسان در سازمان وابسته است. به همین جهت، منابع‌انسانی در سازمان از اهمیت بسیاری برخودار بوده Ùˆ در اولویت اول نسبت به سایر عوامل قرار Ù…ÛŒ‌گیرد.

اینک این پرسش مطرح است، منابع‌انسانی چگونه امکان ایجاد پویایی در سازمان را دارند؟ پاسخ سریع Ùˆ شفاف عبارت است از: "منابع‌انسانی توانمند از چنین امکانی برخودار هستند.

 

به Ú†Ù‡ منابع‌انسانی در سازمان"منابع‌انسانی توانمند" گفته‌Ù…ÛŒ‌شود: ویا مشخصه‌های"منابع‌انسانی توانمند" چیست؟. منابع‌انسانی دارای دانش، مهارت Ùˆ انگیزه لازم برای اقدامات Ùˆ فعالیت‌های محوله درون نظام سازمانی، "منابع‌انسانی توانمند" نامیده Ù…ÛŒ‌شود.

 

بنابراین وظایف Ùˆ عملکرد سیستم مدیریت منابع‌انسانی به جهت ایجاد پویایی در سازمان، در سه اقدام ارتقا دانش، مهارت Ùˆ انگیزش در منابع انسانی همسو با اهداف سازمانی است Ú©Ù‡ به این رویکرد توانمندسازی منابع انسانی Ù…ÛŒ‌گویند.

 

بدین منظور اتاق بازرگانی ایران با همکاری بنیادتوانمندسازی منابع‌انسانی ایران Ùˆ انجمن مدیریت‌سبز ایران مجموعه دوره‌های‌آموزشی طرح‌ریزی نموده‌است تا فرایند توانمندسازی منابع‌انسانی را گام به گام با اتاق‌های استانی، تشکل‌ها Ùˆ بنگاه‌های اقتصادی پیش‌برد.

 

بخش اول از این مجموعه دوره های آموزشی:

 

"حال خوب سازمانی"

 

به تاریخ 13 تیرماه سالجاری در اتاق بازرگانی ایران برگزار می گردد.

 

 

#بنیادتوانمندسازی_منابع_انسانی_ایران

#انجمن_مدیریت_سبز_ایران

#توانمندسازی_منابع_انسانی