اخبار
گزارش هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه هتل المپیک تهران
ادامه
چهارمین دوره همایش مدیریت سبز
16 مهرماه 1402 خراسان رضوی-مشهد اتاق بازرگانی
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
ویژه بیمارستان‌های آذربایجان شهر تبریز 12 مهرماه 1402
ادامه
همایش فولاد سبز
9 مهر ماه 1402 یزد
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه 1402 هتل المپیک-تهران
ادامه
دوره آموزشی Green IT
4 مهرماه 1402 ساعت:9:00-11:00
ادامه
پنجمین دوره آموزشی هوش سبز
بطور مجازی- 21 شهریورماه 1402 ساعت 9:00 الی 11:00
ادامه
دوره آموزشی محصول سبز
ارزیابی چرخه عمر محصول 27 شهریور ماه 1402- مجازی
ادامه
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
11 -06- 1402 مجازی با رویکرد هوش سبز
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز-دفترکار سبز
15 - 07 - 1402 بطور مجازی منطبق بر برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور - ماده 38 بند(ز)
ادامه
اتاق بازرگانی سبز
اتاق بازرگانی خراسان رضوی 14 مردادماه 1402- حضوری
ادامه
دوره آموزشی بانک و بیمه سبز
30 مردادماه 1402-حضوری
ادامه
دوره آموزشی رستوران سبز
اول شهریور ماه 1402- مجازی ویژه صنایع و سازمانها
ادامه
دوره آموزشی بیمارستان سبز
بطور مجازی ساعت 9:00 الی 13:00 16 مردادماه 1402
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
حضوری- دوم شهریور ماه 1402
ادامه
کارگاه آموزشی  مدیریت کربن و آب
26 /05 / 1402 – حضوری- دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
کارگاه آموزشی دانش سبز
ویژه مدیران و کارشناسان HSE بطور مجازی- رایگان 10 مردادماه 1402 ساعت 14:00 الی 16:00
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دانشگاه سبز
24 تیرماه 1402 ساعت 14:00 الی 1600 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دفتر کار سبز
20 تیرماه 1402 - مجازی- دفتر اصفهان
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
21 تیرماه بطور مجازی - رایگان-دفتر اصفهان
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
12 مردادماه 1402- بطور حضوری
ادامه
کلینیک سبز Green Clinic
مشاوره رایگان، هدفمند و نظام‌مند و مجازی به چالش‌های زیست‌محیطی و دانش سبز در سازمان‌های ایرانی جهت شناسائی مسیر بهبود سبز
ادامه
کارگاه آموزشی:  (محصول سبز) ارزیابی چرخه عمر محصولLCA
رویکردی نوین برای مدیریت محصول و بازار با رویکرد سبز 29 تیرماه 1402 حضوری-دبیرخانه انجمن-ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
عضویت حقیقی و حقوقی
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه

کارگاه آموزشی: (محصول سبز) ارزیابی چرخه عمر محصولLCA

جمعه، 09 تير 1402
دوره‌های آموزشی- بازدید : 288

کارگاه آموزشی: 
ارزیابی چرخه عمر محصولLCA
محصول سبز
رویکردی نوین برای مدیریت محصول و بازار با رویکرد سبز
29 تیرماه 1402  حضوری-دبیرخانه انجمن-ساعت 8:00 الی 16:00
انجمن مدیریت سبز ایران در امتداد مجامع بین‌المللی پاریس 2015ØŒ گلاسکوی2021 Ùˆ شرم‌الشیخ 2022 سازمان ملل مبتنی‌بر ضرورت بازنگری در فرایندهای طراحی، تولید Ùˆ انهدام محصولات برمبنای مصرف بهینه منابع Ú©Ù‡ ضمن کاهش قیمت تمام شده محصول/خدمات منجربه کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی گردد، کارگاه آموزشی ارزیابی چرخه عمر محصولLCA را به تاریخ 29 تیرماه سالجاری برگزار Ù…ÛŒ‌نماید.
LCA روشی مدرن برای تولیدمحصول (کالا Ùˆ خدمات) بواسطه شناسائی پیامدهای زیست‌محیطی Ùˆ اقتصادی فرایندها است. به‌عبارتی سازمان‌های تولیدی Ùˆ خدماتی با روش LCA جریان حرکت Ùˆ مصرف منابع را شناسائی Ùˆ کنترل Ù…ÛŒ‌نمایند تا محصول با سه مشخصه تولید Ùˆ بازاریابی‌گردد: 1- بکارگیری فنآوری روز Ùˆ سبز2- کاهش قیمت تمام‌شده محصول بواسطه مصرف بهینه‌منابع3- کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی در فرایندهای تولید تا انهدام محصول. این نوع مواجهه با محصول، امکان ایجاد مزیت‌رقابتی برای تولیدکننده فراهم Ù…ÛŒ‌نماید Ùˆ موجب تحول در روش‌های بازاریابی Ù…ÛŒ‌شود. بدین‌منظور محورهای علمی دوره آموزشی فوق‌الذکر با شعار" "محیط‌زیست محرک اقتصادی" عبارتند از:
مزیت رقابتی فراتر از کیفیت‌گرائی

  • روش‌شناسی ارزیابی چرخه عمر محصول LCA
  • تحلیل جریان حرکت Ùˆ مصرف منابع
  • تعیین پروژه‌های بهبود سبز
  • کاهش آلودگی زیست‌محیطی
  • کاهش قیمت تمام شده محصول
  • تدوین برنامه "بازاریابی سبز" مبتنی‌بر "محصول سبز"
  • محاسبه Ùˆ درج Carbon Saving در محصول/ بسته‌بندی فرایند
  • مزیت رقابتی بواسطه " محصول سبز"

به همراه حل موضوع مورد مطالعه Green Product Case Study
مخاطبین دوره آموزشی: مدیران Ùˆ کارشناسان تحقیق Ùˆ توسعه- R&D کنترل، کیفیت Ùˆ تضمین کیفیت -HSE  -بازاریابی Ùˆ فروش- تولید سیستم‌ها Ùˆ روش‌ها - حسابداری سبز


شهریه برای ثبت نام:                                                          000/000/ 21 ریال 

شهریه برای اعضای انجمن مدیریت سبز ایران:                  000/ 500 / 18 ریال 


جهت ثبت نام:

https://formafzar.com/form/y07tp