اخبار
گزارش هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه هتل المپیک تهران
ادامه
چهارمین دوره همایش مدیریت سبز
16 مهرماه 1402 خراسان رضوی-مشهد اتاق بازرگانی
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
ویژه بیمارستان‌های آذربایجان شهر تبریز 12 مهرماه 1402
ادامه
همایش فولاد سبز
9 مهر ماه 1402 یزد
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه 1402 هتل المپیک-تهران
ادامه
دوره آموزشی Green IT
4 مهرماه 1402 ساعت:9:00-11:00
ادامه
پنجمین دوره آموزشی هوش سبز
بطور مجازی- 21 شهریورماه 1402 ساعت 9:00 الی 11:00
ادامه
دوره آموزشی محصول سبز
ارزیابی چرخه عمر محصول 27 شهریور ماه 1402- مجازی
ادامه
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
11 -06- 1402 مجازی با رویکرد هوش سبز
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز-دفترکار سبز
15 - 07 - 1402 بطور مجازی منطبق بر برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور - ماده 38 بند(ز)
ادامه
اتاق بازرگانی سبز
اتاق بازرگانی خراسان رضوی 14 مردادماه 1402- حضوری
ادامه
دوره آموزشی بانک و بیمه سبز
30 مردادماه 1402-حضوری
ادامه
دوره آموزشی رستوران سبز
اول شهریور ماه 1402- مجازی ویژه صنایع و سازمانها
ادامه
دوره آموزشی بیمارستان سبز
بطور مجازی ساعت 9:00 الی 13:00 16 مردادماه 1402
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
حضوری- دوم شهریور ماه 1402
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت کربن و آب
26 /05 / 1402 – حضوری- دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
کارگاه آموزشی دانش سبز
ویژه مدیران و کارشناسان HSE بطور مجازی- رایگان 10 مردادماه 1402 ساعت 14:00 الی 16:00
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دانشگاه سبز
24 تیرماه 1402 ساعت 14:00 الی 1600 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دفتر کار سبز
20 تیرماه 1402 - مجازی- دفتر اصفهان
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
21 تیرماه بطور مجازی - رایگان-دفتر اصفهان
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
12 مردادماه 1402- بطور حضوری
ادامه
کلینیک سبز Green Clinic
مشاوره رایگان، هدفمند و نظام‌مند و مجازی به چالش‌های زیست‌محیطی و دانش سبز در سازمان‌های ایرانی جهت شناسائی مسیر بهبود سبز
ادامه
کارگاه آموزشی: (محصول سبز) ارزیابی چرخه عمر محصولLCA
رویکردی نوین برای مدیریت محصول و بازار با رویکرد سبز 29 تیرماه 1402 حضوری-دبیرخانه انجمن-ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
عضویت حقیقی و حقوقی
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه

کارگاه آموزشی مدیریت کربن و آب

شنبه، 31 تير 1402
دوره‌های آموزشی- بازدید : 266
                Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø§Ù‡ آموزشی
مدیریت کربن و آب
سیستم محاسبه ردپای کربن و ISO 14067
سیستم محاسبه ردپای آب Ùˆ  ISO 46000
05/26 / 1402 حضوری- دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران ساعت 8:00 الی 16:00
 

 Ø¯Ø± راستای ضرورت کاهش قیمت تمام‌شده خدمات Ùˆ محصولات سازمان از یک‌سو Ùˆ کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی از سوی‌دیگر، سازمان‌های مدرن بواسطه شاخص‌ها Ùˆ معیارهای نوین، جریان مصرف منابع در فرایندهای خود را شناسائی Ùˆ میزان هزینه‌های آنان Ùˆ همچنین آلودگی‌های متاثر از مصرف منابع در طبیعت را اندازه‌گیری Ù…ÛŒ‌نمایند تا بتوانند پروژه‌های بهبود با رویکرد سبز Ú©Ù‡ دو بعد هزینه Ùˆ آلودگی را مدیریت Ù…ÛŒ‌نمایند، تبیین Ùˆ تعریف گردند.

بدین منظور انجمن مدیریت سبز ایران دوره‌های آموزشی مدیریت کربن Ùˆ آب مبتنی‌بر سیستم محاسبه ردپای کربن به همراه استاندارد ISO 14067 Ùˆ سیستم محاسبه ردپای آب به همراه ISO 46000 را بطور حضوری مورخ 26 مردادماه سالجاری برگزار Ù…ÛŒ‌نماید.

محتوای آموزشی:
 1. سیستم و الزامات استاندارد محاسبه ردپای کربن و محاسبه ردپای آب
 2. منطق ممیزی استاندارد ISO14067 و ISO 46000
 3. معرفی جریان مصرف منابع در LC
 4. تعیین مرز، گردآوری داده و اطلاعات از نوع منابع صرفی، میزان مصرف منابع
 5. فاکتورهای کربن
 6. تعیین پروژه های سبز به همراه حل موضوع مورد مطالعه Case Study
 7. فرایند گزارش دهی سبز
                                       
 • شهریه دوره:          برای اعضای انجمن      000/ 500 / 22  ریال
                                             Ø¨Ø±Ø§ÛŒ عموم                  000 /000 /26  ریال

 • گواهینامه: انجمن مدیریت سبز ایران Ùˆ جامعه جهانی مدیریت سبز
خواهشمند است جهت ثبت نام به لینک ذیل Ù…راجعه نمایید.

https://formafzar.com/form/76dqt