اخبار
گزارش هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه هتل المپیک تهران
ادامه
چهارمین دوره همایش مدیریت سبز
16 مهرماه 1402 خراسان رضوی-مشهد اتاق بازرگانی
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
ویژه بیمارستان‌های آذربایجان شهر تبریز 12 مهرماه 1402
ادامه
همایش فولاد سبز
9 مهر ماه 1402 یزد
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه 1402 هتل المپیک-تهران
ادامه
دوره آموزشی Green IT
4 مهرماه 1402 ساعت:9:00-11:00
ادامه
پنجمین دوره آموزشی هوش سبز
بطور مجازی- 21 شهریورماه 1402 ساعت 9:00 الی 11:00
ادامه
دوره آموزشی محصول سبز
ارزیابی چرخه عمر محصول 27 شهریور ماه 1402- مجازی
ادامه
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
11 -06- 1402 مجازی با رویکرد هوش سبز
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز-دفترکار سبز
15 - 07 - 1402 بطور مجازی منطبق بر برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور - ماده 38 بند(ز)
ادامه
اتاق بازرگانی سبز
اتاق بازرگانی خراسان رضوی 14 مردادماه 1402- حضوری
ادامه
دوره آموزشی بانک و بیمه سبز
30 مردادماه 1402-حضوری
ادامه
دوره آموزشی رستوران سبز
اول شهریور ماه 1402- مجازی ویژه صنایع و سازمانها
ادامه
دوره آموزشی بیمارستان سبز
بطور مجازی ساعت 9:00 الی 13:00 16 مردادماه 1402
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
حضوری- دوم شهریور ماه 1402
ادامه
کارگاه آموزشی  مدیریت کربن و آب
26 /05 / 1402 – حضوری- دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
کارگاه آموزشی دانش سبز
ویژه مدیران و کارشناسان HSE بطور مجازی- رایگان 10 مردادماه 1402 ساعت 14:00 الی 16:00
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دانشگاه سبز
24 تیرماه 1402 ساعت 14:00 الی 1600 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دفتر کار سبز
20 تیرماه 1402 - مجازی- دفتر اصفهان
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
21 تیرماه بطور مجازی - رایگان-دفتر اصفهان
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
12 مردادماه 1402- بطور حضوری
ادامه
کلینیک سبز Green Clinic
مشاوره رایگان، هدفمند و نظام‌مند و مجازی به چالش‌های زیست‌محیطی و دانش سبز در سازمان‌های ایرانی جهت شناسائی مسیر بهبود سبز
ادامه
کارگاه آموزشی:  (محصول سبز) ارزیابی چرخه عمر محصولLCA
رویکردی نوین برای مدیریت محصول و بازار با رویکرد سبز 29 تیرماه 1402 حضوری-دبیرخانه انجمن-ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
عضویت حقیقی و حقوقی
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه

اتاق بازرگانی سبز

چهارشنبه، 11 مرداد 1402
دوره‌های آموزشی- بازدید : 147
 ØªØ§Ø³ÛŒØ³ اتاق سبزGreen Chamber
اتاق بازرگانی خراسان رضوی
14 مردادماه 1402  مشهد- خراسان رضوی
 
انجمن ‌مدیریت ‌سبز ایران یکی از تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی ایران است Ú©Ù‡ در 17 سال گذشته با اعضای حقوقی Ùˆ حقیقی بر توسعه دانش Ùˆ فرهنگ سبز در کشور متمرکزبوده Ùˆ در این مسیر: 125 عنوان کتاب(درحدود2 میلیون‌نسخه) نشر Ùˆ بطور رایگان توزیع نموده‌ØŒ تربیت460 نفر کارشناس Ùˆ ارزیاب سبز، طراحی مدل‌های مدیریت پسماند، محاسبه ردپای کربن، محاسبه ردپای‌آب، ارزیابی چرخه‌عمر محصول، محصول سبز، مدیریت انرژی،هتل سبز...Ùˆ برگزاری سالانه همایش‌های بین‌المللی Ùˆ ملی با حضور نمایندگانی تا 127کشور برخی از عملکرد این انجمن است. در ضمن 27 مدل مدیریتی با رویکرد سبز برای سازمانها طراحی Ùˆ 487 سازمان ارزیابی Ùˆ برای آنان گواهینامه سبز صادرشده است.
در همین راستا در تبیین مشخصه‌های اتاق‌های بازرگانی آینده در نشستICC   ØŒ این انجمن با همکاری جامعه جهانی مدیریت‌سبز GreenGlobal.at دوره‌آموزشی تخصصی"مشخصه‌های اتاق‌های بازرگانی آینده "را با تمرکز بر Green Chamber به‌مدت 3 روز در خردادماه سالجاری در اتاق بازرگانی ایران ویژه اتاق‌های استانی Ùˆ تشکل‌های اقتصادی برگزار نمود
 
شایان ذکر است Green Chamber به معنای جاری‌سازی دو سیستم در اتاق‌های بازرگانی است.
  1.    Ù…دیریت منابع(انرژی-آب-کاغذ-تجهیزات اداری-حمل Ùˆ نقل-پسماند) در اتاق بازرگانی به معنای کاهش قیمت تمام شده خدمات اتاق بواسطه مصرف بهینه منابع. دراین رویکرد مدیریتی بر دو حوزه تمرکز Ù…ÛŒ‌گردد: ابتدا: تغییر رفتار Ùˆ عملکرد منابع انسانی در اتاق با استقرار نظام هوش سبز Ùˆ سپس ارتقا فنآوری Ùˆ تجهیزات موجود در اتاق از طریق مبلغ حاصل از کاهش هزینه‌ها.
  2. ایجاد فرایند ارتقا دانش Ùˆ فرهنگ"محیط زیست محرک اقتصادی" بنگاه‌های اقتصادی عضو تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق. در این فرایند به تشکل‌ها آموزش داده‌Ù…ÛŒ‌شود Ú©Ù‡ چگونه قیمت تمام‌شده محصولات Ùˆ خدمات اعضای خود را بواسطه مصرف بهینه‌منابع کاهش‌دهند تا منجربه ایجاد مزیت‌رقابتی ازیکسو Ùˆ کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ازسوی‌دیگر شوند.