اخبار
گزارش هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه هتل المپیک تهران
ادامه
چهارمین دوره همایش مدیریت سبز
16 مهرماه 1402 خراسان رضوی-مشهد اتاق بازرگانی
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
ویژه بیمارستان‌های آذربایجان شهر تبریز 12 مهرماه 1402
ادامه
همایش فولاد سبز
9 مهر ماه 1402 یزد
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه 1402 هتل المپیک-تهران
ادامه
دوره آموزشی Green IT
4 مهرماه 1402 ساعت:9:00-11:00
ادامه
پنجمین دوره آموزشی هوش سبز
بطور مجازی- 21 شهریورماه 1402 ساعت 9:00 الی 11:00
ادامه
دوره آموزشی محصول سبز
ارزیابی چرخه عمر محصول 27 شهریور ماه 1402- مجازی
ادامه
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
11 -06- 1402 مجازی با رویکرد هوش سبز
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز-دفترکار سبز
15 - 07 - 1402 بطور مجازی منطبق بر برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور - ماده 38 بند(ز)
ادامه
اتاق بازرگانی سبز
اتاق بازرگانی خراسان رضوی 14 مردادماه 1402- حضوری
ادامه
دوره آموزشی بانک و بیمه سبز
30 مردادماه 1402-حضوری
ادامه
دوره آموزشی رستوران سبز
اول شهریور ماه 1402- مجازی ویژه صنایع و سازمانها
ادامه
دوره آموزشی بیمارستان سبز
بطور مجازی ساعت 9:00 الی 13:00 16 مردادماه 1402
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
حضوری- دوم شهریور ماه 1402
ادامه
کارگاه آموزشی  مدیریت کربن و آب
26 /05 / 1402 – حضوری- دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
کارگاه آموزشی دانش سبز
ویژه مدیران و کارشناسان HSE بطور مجازی- رایگان 10 مردادماه 1402 ساعت 14:00 الی 16:00
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دانشگاه سبز
24 تیرماه 1402 ساعت 14:00 الی 1600 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دفتر کار سبز
20 تیرماه 1402 - مجازی- دفتر اصفهان
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
21 تیرماه بطور مجازی - رایگان-دفتر اصفهان
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
12 مردادماه 1402- بطور حضوری
ادامه
کلینیک سبز Green Clinic
مشاوره رایگان، هدفمند و نظام‌مند و مجازی به چالش‌های زیست‌محیطی و دانش سبز در سازمان‌های ایرانی جهت شناسائی مسیر بهبود سبز
ادامه
کارگاه آموزشی:  (محصول سبز) ارزیابی چرخه عمر محصولLCA
رویکردی نوین برای مدیریت محصول و بازار با رویکرد سبز 29 تیرماه 1402 حضوری-دبیرخانه انجمن-ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
عضویت حقیقی و حقوقی
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه

دوره آموزشی حال خوب سازمانی

يكشنبه، 22 مرداد 1402
دوره‌های آموزشی- بازدید : 224
دوره آموزشی "حال خوب سازمان"
                                                         Ù…جازی        11-06-1402      Ø³Ø§Ø¹Øª 9:00 الی 11:00

       
 Ø¨Ù†ÛŒØ§Ø¯ توانمندسازی منابع انسانی ایران در 17سال گذشته با همکاری انجمن مدیریت سبز ایران،  125 عنوان کتاب در تیراژ دو میلیون نسخه در زمینه‌های متعدد دانش Ùˆ فرهنگ توانمندسازی منابع‌انسانی Ùˆ سبز تولید نموده، 462 کارشناس Ùˆ ارزیاب منابع انسانی Ùˆ سبز تربیت کرده، شانزده دوره همایش ملی Ùˆ بین‌المللی مدیریت‌سبز Ùˆ توانمندسازی منابع‌انسانی با حضور نمایندگان127کشور برگزارکرده، 27 مدل ارزیابی (توانمندسازی منابع‌انسانی، رهبری‌سازمانی، نظام تایید صلاحیت، حال خوب سازمانی، مدیریت نسل نو ظهورZ Generation Ùˆ ...) براساس ویژگی‌های فنی Ùˆ فرایندی سازمان‌ها طراحی، 546 سازمان تولیدی Ùˆ خدماتی را براساس کیفیت منابع‌انسانی Ùˆ سبز ارزیابی Ùˆ گواهینامه صادرکرده‌است Ùˆ بر ده‌ها اقدام فرهنگی Ùˆ علمی دیگر همچون توسعه هوش‌سبز Ùˆ منابع انسانی سبز متمرکز بوده است.

همانگونه Ú©Ù‡ بدرستی مستحضر هستید موفقیت‌پایدار در سازمان‌های مدرن به سه عامل1- فنآوری2- دانش Ùˆ اطلاعات 3- منابع‌انسانی وابسته است Ú©Ù‡ مواجهه پویا با این سه عامل، "تضمین موفقیت" نامیده Ù…ÛŒ‌شود. مواجهه پویا با این عوامل به معنی وجود سیستم‌های: 1- مدیریت فنآوری 2- مدیریت دانش Ùˆ اطلاعات3- مدیریت منابع‌انسانی در سازمان‌ها است. وجود این سیستم‌ها نیز به‌معنای، طراحی، طرح‌ریزی، خودممیزی، گردآوری‌داده، تحلیل، پروژه‌های بهبود، همسویی با اهداف Ùˆ برنامه‌های راهبردی، اجرا Ùˆ گزارش‌دهی است.

از آنجا Ú©Ù‡ تمامی اقدامات Ùˆ نگرش‌های قید شده در یک سیستم، بواسطه انسان در سازمان صورت Ù…ÛŒ‌پذیرد. بعبارتی دیگر پویایی عوامل فوق‌الذکر به انسان در سازمان وابسته است. به همین جهت، منابع‌انسانی در سازمان از اهمیت بسیاری برخودار بوده Ùˆ در اولویت اول نسبت به‌ سایر عوامل قرارمی‌گیرد.

انسان سازمانی هنگامی از امکان اثربخشی در سازمان برخوردار خواهد بود Ú©Ù‡ 5 حوزه: دانش، مهارت، انگیزیش، حال خوب Ùˆ هوش سبز در انسان سازمانی تحت کنترل Ùˆ پرورش باشد. در همین راستا بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران کارگآه آموزشی حال خوب سازمانی مورخ 11 /6 / 1402 بطور مجاری از ساعت 9:00 الی11:00 برگزار Ù…ÛŒ‌نماید.


شهریه دوره:       000 /000 /5 ریال 

لطفا جهت ثبت به لینک ذیل مراجعه نمایید.

https://formafzar.com/form/9r638