اخبار
گزارش هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه هتل المپیک تهران
ادامه
چهارمین دوره همایش مدیریت سبز
16 مهرماه 1402 خراسان رضوی-مشهد اتاق بازرگانی
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
ویژه بیمارستان‌های آذربایجان شهر تبریز 12 مهرماه 1402
ادامه
همایش فولاد سبز
9 مهر ماه 1402 یزد
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه 1402 هتل المپیک-تهران
ادامه
دوره آموزشی Green IT
4 مهرماه 1402 ساعت:9:00-11:00
ادامه
پنجمین دوره آموزشی هوش سبز
بطور مجازی- 21 شهریورماه 1402 ساعت 9:00 الی 11:00
ادامه
دوره آموزشی محصول سبز
ارزیابی چرخه عمر محصول 27 شهریور ماه 1402- مجازی
ادامه
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
11 -06- 1402 مجازی با رویکرد هوش سبز
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز-دفترکار سبز
15 - 07 - 1402 بطور مجازی منطبق بر برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور - ماده 38 بند(ز)
ادامه
اتاق بازرگانی سبز
اتاق بازرگانی خراسان رضوی 14 مردادماه 1402- حضوری
ادامه
دوره آموزشی بانک و بیمه سبز
30 مردادماه 1402-حضوری
ادامه
دوره آموزشی رستوران سبز
اول شهریور ماه 1402- مجازی ویژه صنایع و سازمانها
ادامه
دوره آموزشی بیمارستان سبز
بطور مجازی ساعت 9:00 الی 13:00 16 مردادماه 1402
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
حضوری- دوم شهریور ماه 1402
ادامه
کارگاه آموزشی  مدیریت کربن و آب
26 /05 / 1402 – حضوری- دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
کارگاه آموزشی دانش سبز
ویژه مدیران و کارشناسان HSE بطور مجازی- رایگان 10 مردادماه 1402 ساعت 14:00 الی 16:00
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دانشگاه سبز
24 تیرماه 1402 ساعت 14:00 الی 1600 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دفتر کار سبز
20 تیرماه 1402 - مجازی- دفتر اصفهان
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
21 تیرماه بطور مجازی - رایگان-دفتر اصفهان
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
12 مردادماه 1402- بطور حضوری
ادامه
کلینیک سبز Green Clinic
مشاوره رایگان، هدفمند و نظام‌مند و مجازی به چالش‌های زیست‌محیطی و دانش سبز در سازمان‌های ایرانی جهت شناسائی مسیر بهبود سبز
ادامه
کارگاه آموزشی:  (محصول سبز) ارزیابی چرخه عمر محصولLCA
رویکردی نوین برای مدیریت محصول و بازار با رویکرد سبز 29 تیرماه 1402 حضوری-دبیرخانه انجمن-ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
عضویت حقیقی و حقوقی
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه

کارگاه آموزشی مدیریت و مهندسی HSE

يكشنبه، 05 شهريور 1402
دوره‌های آموزشی- بازدید : 269
دوره آموزشی 
سیستم مدیریت و مهندسی HSE
مبتنی بر واقعیت‌های جهان معاصر
ویرایش 2023
 18 مهرماه 1402
دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران


سیستم مدیریتHSE -ویرایش 2023
 
بحران محیط‌زیست ازیک‌سو Ùˆ ضرورت عبور از کیفیت‌گرائی از سوی‌دیگر، سیستم مدیریتHSE Ùˆ نقش کارشناسان Ùˆ مدیران HSE در سازمان‌های تولیدی Ùˆ خدماتی را با تحولات گسترده‌ای مواجه ساخته است.
 
این تحولات در نشان بلوغ HSE به منزله سیستم مدیریت HSE ویرایش 2023 به شاخص‌های نوین کنترل آلودگی محیط‌زیست، ارتقا دانش فنی، مهندسی Ùˆ فرهنگ ایمنی، بهداشت‌محیط با رویکرد اقتصادی Ùˆ بواسطه مصرف بهینه منابع متمرکز است.
 
چراکه هر آلودگی محیطی ضمن تهدید ایمنی همکاران برای طبیعت نیز چالش برانگیز است. بنابرای در سیستم‌های نوین مدیریت HSEØŒ این واحد تمرکز خود را از کنترل انتهای فرایندها End of Pipe (همانند انتشار  آلودگی) به ابتدای فرایندها(کنترل میزان مصرف منابع) منتقل Ù…ÛŒ‌نماید.
 Ùˆ  نقش اقتصادی Ùˆ حل مسئله در تمامی فرایندها Ùˆ مراحل اجرائی بخود Ù…ÛŒ‌گیرد.

اما چگونه؟!
 
محتوای آموزشی:
 
1- نشان بلوغ HSE
  • شاخص Ùˆ معیارهای سیستم مدیریتHSE -ویرایش 2023
  • شاخص Ùˆ معیارهای مدیریت ایمنی
  •  Ø´Ø§Ø®Øµ Ùˆ معیارهای مدیریت بهداشت محیط
 2- گزارش زیست‌محیطی از فعالیت‌ها، فرایندها Ùˆ منابع سازمان
  •  Ø§Ø±Ø²ÛŒØ§Ø¨ÛŒ چرخه عمر محصول/فرایند
  • محاسبه ردپای کربن
  • محاسبه ردپای آب
3- منطق خودارزیابی واحد HSE
4- گزارش اقتصادی از واحدHSE
5- نسل سوم از مسئولیت‌پذیری اجتماعی Ùˆ زیست‌محیطی شرکتی

شهریه دوره به همراه گواهینامه جامعه جهانی مدیریت سبز      000/000/ 26 ریال 
برای اعضای انجمن مدیریت سبز ایران                                 000 / 000 /23 ریال

جهت ثبت نام به فرم پیوست مراجعه گردد.

https://formafzar.com/form/flg5r