اخبار
آسیب شناسی جذب و نگهداشت منابع انسانی
15 تیرماه 1402 بطور حضوری
ادامه
دوره آموزشی: ساختمان سبز
عملکرد انرژی در ساختمانEPB اول تیرماه 1402-حضوری
ادامه
تربیت ممیزان استاندارد IS0 14067
محاسبه ردپای کربن 25 خرداد ماه - بطور حضوری
ادامه
کارگاه آموزشی حال خوب
9 خرداد ماه 1402 ساعت 16:00
ادامه
لیست سازمان‌هایی موفق
و برتر جوایز مدیریت سبز
ادامه
همایش اتاق سبزGreen Chamber
1402-02-11 اتاق ایران
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
06-12-1401 ساعت 14:00 الی 17:00
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی هتل سبز
14 دی ماه 1401 - مجازی
ادامه
همایش دانش سبز و مراسم اعطای گواهینامه سفیران سبز
11 / 11 /1401 تهران-اتاق بازرگانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی بیمارستان سبز
15 دی ماه 1401 یطور مجازی
ادامه
گزارش همایش
23 آذرماه سالجاری هتل عباسی- اصفهان
ادامه
تکمیل تیم اداری و تخصصی در دبیرخانه
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
برنامه پیش نشست علمی
نخستین دوره همایش نقش ادیان در بحران زیست محیطی 06 - 09 - 1401
ادامه
مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست
عقل زنانه. ظرفیت وجودی انسان
ادامه
سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز
شروع: 16 شهریور ماه-مجازی
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران اسیایی و پاسفیکی شد!
تفاهم همکاری با کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی اسیا و پاسفیک
ادامه
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید
کارگاه آموزشی تخصصی ساختمان سبز 02-05-1401 بطور مجازی
ادامه

اعضای هیئت مدیره انجمن

هیئت مدیره - بازدید : 11725
به استناد مجمع عمومی  بطور فوق العاده پنجمین دوره "اعضای  هییت مدیره انجمن مدیریت سبز ایران" که  در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به تاریخ 28 / 08 / 1400برگزار گردید،هیات مدیره "انجمن مدیریت سبز ایران "به ترتیب ذیل برای 3 سال تعیین گردید.

اعضای اصلی هیات مدیره انجمن مدیریت سبز ایران
  • محمد حسن امامی        رییس         انجمن مدیریت سبز ایران                
  •  موسی الرضا آدینه        نایب رییس انجمن مدیریت سبز ایران
  • نورالهدی پورعباس        دبیرکل         انجمن مدیریت سبز ایران    
  • پرستو جوادی
  • علیرضا ملک پوری            

اعضای علی البدل هیات مدیره 
  • مریم حاجی بنده   علی البدل اول
  • شروین اردلان      علی البدل دوم

در مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 11 / 11 / 1401  ضمن تایید گزارش هییت مدیره و گزارش مالی انجمن مدیریت سبز ایران برای تاریخ های 1400 و نیمه اول 1401 انتخابات بازرس انجام پذیرفت و تغییرات اساسنامه نیز صورت پذیرفت.

بازرس
  • بهرام تختایی نیا                                      
  • مجیدرضا ابدی    علی البدل