اخبار
گزارش هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه هتل المپیک تهران
ادامه
چهارمین دوره همایش مدیریت سبز
16 مهرماه 1402 خراسان رضوی-مشهد اتاق بازرگانی
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
ویژه بیمارستان‌های آذربایجان شهر تبریز 12 مهرماه 1402
ادامه
همایش فولاد سبز
9 مهر ماه 1402 یزد
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه 1402 هتل المپیک-تهران
ادامه
دوره آموزشی Green IT
4 مهرماه 1402 ساعت:9:00-11:00
ادامه
پنجمین دوره آموزشی هوش سبز
بطور مجازی- 21 شهریورماه 1402 ساعت 9:00 الی 11:00
ادامه
دوره آموزشی محصول سبز
ارزیابی چرخه عمر محصول 27 شهریور ماه 1402- مجازی
ادامه
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
11 -06- 1402 مجازی با رویکرد هوش سبز
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز-دفترکار سبز
15 - 07 - 1402 بطور مجازی منطبق بر برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور - ماده 38 بند(ز)
ادامه
اتاق بازرگانی سبز
اتاق بازرگانی خراسان رضوی 14 مردادماه 1402- حضوری
ادامه
دوره آموزشی بانک و بیمه سبز
30 مردادماه 1402-حضوری
ادامه
دوره آموزشی رستوران سبز
اول شهریور ماه 1402- مجازی ویژه صنایع و سازمانها
ادامه
دوره آموزشی بیمارستان سبز
بطور مجازی ساعت 9:00 الی 13:00 16 مردادماه 1402
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
حضوری- دوم شهریور ماه 1402
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت کربن و آب
26 /05 / 1402 – حضوری- دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
کارگاه آموزشی دانش سبز
ویژه مدیران و کارشناسان HSE بطور مجازی- رایگان 10 مردادماه 1402 ساعت 14:00 الی 16:00
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دانشگاه سبز
24 تیرماه 1402 ساعت 14:00 الی 1600 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دفتر کار سبز
20 تیرماه 1402 - مجازی- دفتر اصفهان
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
21 تیرماه بطور مجازی - رایگان-دفتر اصفهان
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
12 مردادماه 1402- بطور حضوری
ادامه
کلینیک سبز Green Clinic
مشاوره رایگان، هدفمند و نظام‌مند و مجازی به چالش‌های زیست‌محیطی و دانش سبز در سازمان‌های ایرانی جهت شناسائی مسیر بهبود سبز
ادامه
کارگاه آموزشی: (محصول سبز) ارزیابی چرخه عمر محصولLCA
رویکردی نوین برای مدیریت محصول و بازار با رویکرد سبز 29 تیرماه 1402 حضوری-دبیرخانه انجمن-ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
عضویت حقیقی و حقوقی
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه

اعضای هیئت مدیره انجمن

هیئت مدیره - بازدید : 12441
به استناد مجمع عمومی  بطور فوق العاده پنجمین دوره "اعضای  هییت مدیره انجمن مدیریت سبز ایران" Ú©Ù‡  در اتاق بازرگانی Ùˆ صنایع Ùˆ معادن Ùˆ کشاورزی ایران به تاریخ 28 / 08 / 1400برگزار گردید،هیات مدیره "انجمن مدیریت سبز ایران "به ترتیب ذیل برای 3 سال تعیین گردید.

اعضای اصلی هیات مدیره انجمن مدیریت سبز ایران
 • محمد حسن امامی        رییس         Ø§Ù†Ø¬Ù…Ù† مدیریت سبز ایران                
 •  Ù…وسی الرضا آدینه        نایب رییس انجمن مدیریت سبز ایران
 • نورالهدی پورعباس        دبیرکل         Ø§Ù†Ø¬Ù…Ù† مدیریت سبز ایران    
 • پرستو جوادی
 • علیرضا ملک پوری            

اعضای علی البدل هیات مدیره 
 • مریم حاجی بنده   Ø¹Ù„ÛŒ البدل اول
 • شروین اردلان      علی البدل دوم

در مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 11 / 11 / 1401  ضمن تایید گزارش هییت مدیره Ùˆ گزارش مالی انجمن مدیریت سبز ایران برای تاریخ های 1400 Ùˆ نیمه اول 1401 انتخابات بازرس انجام پذیرفت Ùˆ تغییرات اساسنامه نیز صورت پذیرفت.

بازرس
 • بهرام تختایی نیا                                      
 • مجیدرضا ابدی    علی البدل