اخبار
همایش مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی
مبتنی بر سنت و فرهنگ یزد - سوم اسفند ماه
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی هتل سبز
14 دی ماه 1401 - مجازی
ادامه
همایش دانش سبز و مراسم اعطای گواهینامه سفیران سبز
11 / 11 /1401 تهران-اتاق بازرگانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی بیمارستان سبز
15 دی ماه 1401 یطور مجازی
ادامه
گزارش همایش
23 آذرماه سالجاری هتل عباسی- اصفهان
ادامه
تکمیل تیم اداری و تخصصی در دبیرخانه
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
برنامه پیش نشست علمی
نخستین دوره همایش نقش ادیان در بحران زیست محیطی 06 - 09 - 1401
ادامه
مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست
عقل زنانه. ظرفیت وجودی انسان
ادامه
سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز
شروع: 16 شهریور ماه-مجازی
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران اسیایی و پاسفیکی شد!
تفاهم همکاری با کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی اسیا و پاسفیک
ادامه
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید
کارگاه آموزشی تخصصی ساختمان سبز 02-05-1401 بطور مجازی
ادامه
سومین دوره همایش مدیریت سبز استان اصفهان
پنجم مرداد ماه 1401- شهر اصفهان- هتل عباسی
ادامه
آموزش، ارزیابی و صدور گواهینامه ساختمان سبز
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید. هزینه ها از سوی انجمن پوشش داده می شود
ادامه
کارگاه آموزشی ارزیابی چرخه‌عمرمحصولLCA
با رویکرد محاسبه ردپای کربن 12 - 04 - 1401
ادامه
کارگاه آموزشی سیستم جامع مدیریت سبز
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 11- 04 - 1401
ادامه
پیام انجمن مدیریت سبز ایران
بمناسبت روز جهانی محیط زیست1401
ادامه
دوره آموزشی نشان بلوغ HSE  با رویکرد اقتصادی
22/ 03/ 1401 یکشنبه ساعت 13:00 الی 17:00
ادامه

اعضای هیئت مدیره انجمن

هیئت مدیره - بازدید : 11527
به استناد مجمع عمومی  بطور فوق العاده پنجمین دوره "اعضای  هییت مدیره انجمن مدیریت سبز ایران" که  در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به تاریخ 24 / 08 / 1400برگزار گردید،هیات مدیره "انجمن مدیریت سبز ایران "به ترتیب ذیل تعیین گردید.

اعضای اصلی هیات مدیره انجمن مدیریت سبز ایران
  • محمد حسن امامی        رییس         انجمن مدیریت سبز ایران                
  •  موسی الرضا آدینه        نایب رییس انجمن مدیریت سبز ایران
  • نورالهدی پورعباس        دبیرکل         انجمن مدیریت سبز ایران    
  • پرستو جوادی
  • علیرضا ملک پوری            

اعضای علی البدل هیات مدیره 
  • مریم حاجی بنده   علی البدل اول
  • شروین اردلان      علی البدل دوم

بازرس
  • عباس مستخدمین                                       
  • ژینوس حسین زاده    علی البدل

در مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 24 / 8 / 1400  ضمن تایید گزارش هییت مدیره و گزارش مالی انجمن مدیریت سبز ایران برای تاریخ های 1398-1399 و نیمه اول 1400 انتخابات بازرس انجام پذیرفت.