اخبار
گزارش هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه هتل المپیک تهران
ادامه
چهارمین دوره همایش مدیریت سبز
16 مهرماه 1402 خراسان رضوی-مشهد اتاق بازرگانی
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
ویژه بیمارستان‌های آذربایجان شهر تبریز 12 مهرماه 1402
ادامه
همایش فولاد سبز
9 مهر ماه 1402 یزد
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه 1402 هتل المپیک-تهران
ادامه
دوره آموزشی Green IT
4 مهرماه 1402 ساعت:9:00-11:00
ادامه
پنجمین دوره آموزشی هوش سبز
بطور مجازی- 21 شهریورماه 1402 ساعت 9:00 الی 11:00
ادامه
دوره آموزشی محصول سبز
ارزیابی چرخه عمر محصول 27 شهریور ماه 1402- مجازی
ادامه
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
11 -06- 1402 مجازی با رویکرد هوش سبز
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز-دفترکار سبز
15 - 07 - 1402 بطور مجازی منطبق بر برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور - ماده 38 بند(ز)
ادامه
اتاق بازرگانی سبز
اتاق بازرگانی خراسان رضوی 14 مردادماه 1402- حضوری
ادامه
دوره آموزشی بانک و بیمه سبز
30 مردادماه 1402-حضوری
ادامه
دوره آموزشی رستوران سبز
اول شهریور ماه 1402- مجازی ویژه صنایع و سازمانها
ادامه
دوره آموزشی بیمارستان سبز
بطور مجازی ساعت 9:00 الی 13:00 16 مردادماه 1402
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
حضوری- دوم شهریور ماه 1402
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت کربن و آب
26 /05 / 1402 – حضوری- دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
کارگاه آموزشی دانش سبز
ویژه مدیران و کارشناسان HSE بطور مجازی- رایگان 10 مردادماه 1402 ساعت 14:00 الی 16:00
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دانشگاه سبز
24 تیرماه 1402 ساعت 14:00 الی 1600 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دفتر کار سبز
20 تیرماه 1402 - مجازی- دفتر اصفهان
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
21 تیرماه بطور مجازی - رایگان-دفتر اصفهان
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
12 مردادماه 1402- بطور حضوری
ادامه
کلینیک سبز Green Clinic
مشاوره رایگان، هدفمند و نظام‌مند و مجازی به چالش‌های زیست‌محیطی و دانش سبز در سازمان‌های ایرانی جهت شناسائی مسیر بهبود سبز
ادامه
کارگاه آموزشی: (محصول سبز) ارزیابی چرخه عمر محصولLCA
رویکردی نوین برای مدیریت محصول و بازار با رویکرد سبز 29 تیرماه 1402 حضوری-دبیرخانه انجمن-ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
عضویت حقیقی و حقوقی
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه

درباره ما

شورای ساختمان سبز ایران
درباره ما


شورای ساختمان سبز ایران ،تشکلی  غیر دولتی Ùˆ غیر انتفاعی وابسته به انجمن مدیریت سبز ایران است.این شورا بعنوان یک نهاد تخصصی مستقل Ú©Ù‡ با اعضا فعال متخصص خود اداره Ùˆ مدیریت Ù…ÛŒ گردد با هدف ترویج مبانی ساختمان سبز به منظور حفظ محیط زیست Ùˆ ارتقاء توسعه پایدار در  ایران از سال 1391 فعالیت خود را آغاز نموده است.
در Ø·ÛŒ مراحل Ø´Ú©Ù„ گیری شورای  ساختمان سبز ایران ØŒ  تغییرات مهمی در گرایش وخواسته های مرتبط با ساخت Ùˆ ساز محیطی پایدار در زیست بوم حاصل شده است. اجرا Ùˆ بکارگیری سیاست ها Ùˆ مقررات ساختمان سبز  ØŒ ما را تشویق  Ú©Ø±Ø¯Ù‡ است تا  Ø³ÛŒØ³ØªÙ… ارزیابی استواری از طریق افزودن دانش Ùˆ آگاهی واطلاعات Ùˆ تسهیم آن در محیط ساخت Ùˆ ساز در اجرای ساختمان ها  Ùˆ ارتباطات در این حوزه را  اتخاذ نماییم  .
این شورا  در جهت پیشبرد اهداف سازمانی خود ØŒ بصورت منظم چشم انداز Ùˆ ماموریت Ùˆ اقدامات خود را بازنگری Ù…ÛŒ نماید تا الزامات جدید Ùˆ به روز را از  اعضاء خود دریافت نماید Ùˆ در جهت منافع  جامعه  بکار گیرد .
شورای های ساختمان های سبز در دنیا صرفا در قالب انجمن های رسمی (NGOs) فعالیت می کنندو این انجمن ها هستندکه مجاز به فراخوان و جذب عضو با تعیین شرایط ویژه عضو گیری هستند.

 ÙØ¹Ø§Ù„یت  شورای ساختمان سبز ایران  چیست ØŸ


 • ایجاد جایگاهی برای تبادل نظر برای شناساندن Ùˆ ترویج تخصص های ساختمان سبز
 • مشارکت در بررسی Ùˆ تبادل نظر مقررات مرتبط با  محیط زیست Ùˆ انرژی  پایدار در ساختمان سبز
 • ایجاد ظرفیت Ùˆ  تقویت جامعه از طریق حمایت   Ø§Ø²  عمل کردن به مقررات بومی برای ساختمان سبز 
 • ارایه خدمات برای فرصت های شبکه سازی Ùˆ  Ø¢Ù…وزشی شامل  Ú©Ù„ زنجیره تامین ساختمان از طریق برگزاری سمینار ØŒ کارگاه Ùˆ رویدادهای گردهمایی 
 • تامین منابع  Ùˆ اطلاعات برای  جامعه فعال در امر ساختمان سبز  پایدار
 • حمایت از تحقیقات در همکاری با جامعه  دانشگاهی  کشور
 • تقویت ارتباطات با پیشگامان ساختمان سبز در سطح بین المللی  Ùˆ صنایع محلی
ماموریت شورای ساختمان سبز ایران چیست؟

ماموریت  شورای ساختمان سبز ایران  Ø¨Ù‡ عنوان یک نهاد مستقل ØŒ کوشش در جهت Ø´Ú©Ù„ دادن خط مشی ها برای  Ø­ÙˆØ²Ù‡ ساخت Ùˆ ساز ساختمان Ùˆ تسهیل  همکاری ها برای  Ø§Ù‚دامات برای توسعه پایدار  در ایران است .
شورای ساختمان سبز ایران بر طبق فعالیت کار گروهی ØŒ در 4  کمیته کاری به ترتیب زیر  فعالیت  Ù…ÛŒ نماید:
 1. کارگروه  Ø¨Ø±Ø±Ø³ÛŒ صلاحیت Ùˆ  Ù¾Ø°ÛŒØ±Ø´ اعضاء 
 2. کارگروه آموزش Ùˆ  برگزاری مناسبت ها
 3. کارگروه فنی و ارزیابی ساختمان سبز
 4. کارگروه بازاریابی و ارتباطات
جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با داخلی 109  تماس حاصل نمایید.