اخبار
آسیب شناسی جذب و نگهداشت منابع انسانی
15 تیرماه 1402 بطور حضوری
ادامه
دوره آموزشی: ساختمان سبز
عملکرد انرژی در ساختمانEPB اول تیرماه 1402-حضوری
ادامه
تربیت ممیزان استاندارد IS0 14067
محاسبه ردپای کربن 25 خرداد ماه - بطور حضوری
ادامه
کارگاه آموزشی حال خوب
9 خرداد ماه 1402 ساعت 16:00
ادامه
لیست سازمان‌هایی موفق
و برتر جوایز مدیریت سبز
ادامه
همایش اتاق سبزGreen Chamber
1402-02-11 اتاق ایران
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
06-12-1401 ساعت 14:00 الی 17:00
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی هتل سبز
14 دی ماه 1401 - مجازی
ادامه
همایش دانش سبز و مراسم اعطای گواهینامه سفیران سبز
11 / 11 /1401 تهران-اتاق بازرگانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی بیمارستان سبز
15 دی ماه 1401 یطور مجازی
ادامه
گزارش همایش
23 آذرماه سالجاری هتل عباسی- اصفهان
ادامه
تکمیل تیم اداری و تخصصی در دبیرخانه
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
برنامه پیش نشست علمی
نخستین دوره همایش نقش ادیان در بحران زیست محیطی 06 - 09 - 1401
ادامه
مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست
عقل زنانه. ظرفیت وجودی انسان
ادامه
سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز
شروع: 16 شهریور ماه-مجازی
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران اسیایی و پاسفیکی شد!
تفاهم همکاری با کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی اسیا و پاسفیک
ادامه
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید
کارگاه آموزشی تخصصی ساختمان سبز 02-05-1401 بطور مجازی
ادامه

مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست

سه شنبه، 08 شهريور 1401
دوره‌های آموزشی- بازدید : 453
عقل زنانه

عقل زنانه

طبیعت بدون خودخواهی انسان

طبیعت بدون خودخواهی انسان

نتیجه گیری!

نتیجه گیری!

معرفی کتاب

معرفی کتاب


عقل زنانه
ظرفیت وجودی انسان
طبیعت بدون خودخواهی انسانبه نظر، انسان دارای 6 ظرفیت وجودی در دو فیزیک مختلف است:
دو جسم متمایز، دو روان متمایز و دو عقل متمایز . این تمایزات با خود دو گونه متمایز ساخته است: زن و مرد
یک گونه (مرد) از این تمایزات، به حدی در نظام اجتماعی و ارزش های آن حاکم بوده و نفوذ داشته است که گونه دیگر آنرا الگوی خود قرارداده و ارزش‌های آن، مبنای گونه دیگر(زن) شده است. آثار این سبک از زندگی انسان را می توان در روشهای مدیریتی که بطور مردانه طراحی شده اند، در سازمانها و دیگر اقدامات اجتماعی و اقتصادی، مشاهده کرد.
با رشد علم و دستآوردهای آن و امکان حضور گسترده بانوان در جامعه و فعالیت های اقتصادی، کشف نوینی در باب ظرفیت وجودی انسان رخ داده است و آن اینکه-بنظر- زنان عقلی متمایز از مردان دارند، همانگونه که دارای جسم و روانی متمایز هستند( قابل توجه است که هر کدام از این تمایزات در ادوار تاریخی مختلفی کشف شده اند).
شاید این نتیجه گیری بسیار انقلابی به نظر برسد و یا پر از سوء تفاهم باشد، اما واقعیت جهان امروز حکایت از این امر دارد که انسان، یکی از ظرفیت های وجودی خود را که همانا عقلی متمایز در زنان است را فراموش کرده، یا نشناخته و یا نسبت به آن بی تفاوت بوده است.
انسان معاصر به دلیل چالش های متعددی همچون بحران محیط‌زیست نیازمند بکارگیری ظرفیت نوینی از انسان است که در ادوار تاریخی دیده نشده و یا جدی گرفته نشده و نزد زنان مستتر بوده است.
جهان کنونی نیازمند حضور زنان در جامعه است، نه به عنوان همکار مردان، نه به عنوان اتخاذ روش های مردانه و نه به عنوان عدالت جنسی، بلکه با حضوری زنانه، به معنای روش ها و رویکردهایی که عقل زنانه (زن بما هو زن) آنان را خلق می‌نماید.
 
مجموعه نشست های عقل زنانه
سه شنبه، 15شهریور، ساعت 17
به صورت مجازی                       
                                               https://meet.google.com/veg-ujfh-juu