اخبار
همایش مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی
مبتنی بر سنت و فرهنگ یزد - سوم اسفند ماه
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی هتل سبز
14 دی ماه 1401 - مجازی
ادامه
همایش دانش سبز و مراسم اعطای گواهینامه سفیران سبز
11 / 11 /1401 تهران-اتاق بازرگانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی بیمارستان سبز
15 دی ماه 1401 یطور مجازی
ادامه
گزارش همایش
23 آذرماه سالجاری هتل عباسی- اصفهان
ادامه
تکمیل تیم اداری و تخصصی در دبیرخانه
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
برنامه پیش نشست علمی
نخستین دوره همایش نقش ادیان در بحران زیست محیطی 06 - 09 - 1401
ادامه
مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست
عقل زنانه. ظرفیت وجودی انسان
ادامه
سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز
شروع: 16 شهریور ماه-مجازی
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران اسیایی و پاسفیکی شد!
تفاهم همکاری با کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی اسیا و پاسفیک
ادامه
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید
کارگاه آموزشی تخصصی ساختمان سبز 02-05-1401 بطور مجازی
ادامه
سومین دوره همایش مدیریت سبز استان اصفهان
پنجم مرداد ماه 1401- شهر اصفهان- هتل عباسی
ادامه
آموزش، ارزیابی و صدور گواهینامه ساختمان سبز
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید. هزینه ها از سوی انجمن پوشش داده می شود
ادامه
کارگاه آموزشی ارزیابی چرخه‌عمرمحصولLCA
با رویکرد محاسبه ردپای کربن 12 - 04 - 1401
ادامه
کارگاه آموزشی سیستم جامع مدیریت سبز
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 11- 04 - 1401
ادامه
پیام انجمن مدیریت سبز ایران
بمناسبت روز جهانی محیط زیست1401
ادامه
دوره آموزشی نشان بلوغ HSE  با رویکرد اقتصادی
22/ 03/ 1401 یکشنبه ساعت 13:00 الی 17:00
ادامه

مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست

سه شنبه، 08 شهريور 1401
دوره‌های آموزشی- بازدید : 330
عقل زنانه

عقل زنانه

طبیعت بدون خودخواهی انسان

طبیعت بدون خودخواهی انسان

نتیجه گیری!

نتیجه گیری!

معرفی کتاب

معرفی کتاب


عقل زنانه
ظرفیت وجودی انسان
طبیعت بدون خودخواهی انسانبه نظر، انسان دارای 6 ظرفیت وجودی در دو فیزیک مختلف است:
دو جسم متمایز، دو روان متمایز و دو عقل متمایز . این تمایزات با خود دو گونه متمایز ساخته است: زن و مرد
یک گونه (مرد) از این تمایزات، به حدی در نظام اجتماعی و ارزش های آن حاکم بوده و نفوذ داشته است که گونه دیگر آنرا الگوی خود قرارداده و ارزش‌های آن، مبنای گونه دیگر(زن) شده است. آثار این سبک از زندگی انسان را می توان در روشهای مدیریتی که بطور مردانه طراحی شده اند، در سازمانها و دیگر اقدامات اجتماعی و اقتصادی، مشاهده کرد.
با رشد علم و دستآوردهای آن و امکان حضور گسترده بانوان در جامعه و فعالیت های اقتصادی، کشف نوینی در باب ظرفیت وجودی انسان رخ داده است و آن اینکه-بنظر- زنان عقلی متمایز از مردان دارند، همانگونه که دارای جسم و روانی متمایز هستند( قابل توجه است که هر کدام از این تمایزات در ادوار تاریخی مختلفی کشف شده اند).
شاید این نتیجه گیری بسیار انقلابی به نظر برسد و یا پر از سوء تفاهم باشد، اما واقعیت جهان امروز حکایت از این امر دارد که انسان، یکی از ظرفیت های وجودی خود را که همانا عقلی متمایز در زنان است را فراموش کرده، یا نشناخته و یا نسبت به آن بی تفاوت بوده است.
انسان معاصر به دلیل چالش های متعددی همچون بحران محیط‌زیست نیازمند بکارگیری ظرفیت نوینی از انسان است که در ادوار تاریخی دیده نشده و یا جدی گرفته نشده و نزد زنان مستتر بوده است.
جهان کنونی نیازمند حضور زنان در جامعه است، نه به عنوان همکار مردان، نه به عنوان اتخاذ روش های مردانه و نه به عنوان عدالت جنسی، بلکه با حضوری زنانه، به معنای روش ها و رویکردهایی که عقل زنانه (زن بما هو زن) آنان را خلق می‌نماید.
 
مجموعه نشست های عقل زنانه
سه شنبه، 15شهریور، ساعت 17
به صورت مجازی                       
                                               https://meet.google.com/veg-ujfh-juu