اخبار
آسیب شناسی جذب و نگهداشت منابع انسانی
15 تیرماه 1402 بطور حضوری
ادامه
دوره آموزشی: ساختمان سبز
عملکرد انرژی در ساختمانEPB اول تیرماه 1402-حضوری
ادامه
تربیت ممیزان استاندارد IS0 14067
محاسبه ردپای کربن 25 خرداد ماه - بطور حضوری
ادامه
کارگاه آموزشی حال خوب
9 خرداد ماه 1402 ساعت 16:00
ادامه
لیست سازمان‌هایی موفق
و برتر جوایز مدیریت سبز
ادامه
همایش اتاق سبزGreen Chamber
1402-02-11 اتاق ایران
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
06-12-1401 ساعت 14:00 الی 17:00
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی هتل سبز
14 دی ماه 1401 - مجازی
ادامه
همایش دانش سبز و مراسم اعطای گواهینامه سفیران سبز
11 / 11 /1401 تهران-اتاق بازرگانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی بیمارستان سبز
15 دی ماه 1401 یطور مجازی
ادامه
گزارش همایش
23 آذرماه سالجاری هتل عباسی- اصفهان
ادامه
تکمیل تیم اداری و تخصصی در دبیرخانه
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
برنامه پیش نشست علمی
نخستین دوره همایش نقش ادیان در بحران زیست محیطی 06 - 09 - 1401
ادامه
مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست
عقل زنانه. ظرفیت وجودی انسان
ادامه
سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز
شروع: 16 شهریور ماه-مجازی
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران اسیایی و پاسفیکی شد!
تفاهم همکاری با کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی اسیا و پاسفیک
ادامه
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید
کارگاه آموزشی تخصصی ساختمان سبز 02-05-1401 بطور مجازی
ادامه

نخستین دوره کنفرانس نقش ادیان برای خروج از بحران محیط زیست

شنبه، 21 آبان 1401
دوره‌های آموزشی- بازدید : 409
پوستر همایش ادیان و طبیعت

پوستر همایش ادیان و طبیعت

نخستین دوره کنفرانسنقش ادیان

در خروج از بحران محیط زیست نقش و جایگاه دین در حل مسائل بشر معاصر
23 / 09 /  1401 
 اصفهان-هتل عباسی
 
کلیات
 
یکی از بدیهیات زیست جهان ما این امر است که "عقل" از قابلیت حل مسائل بشری برخوردار است. بنابراین اگر ما با چالشی مواجه هستیم، کافی است به عقل یا عقل کل که همان انسان است مراجعه گردد و پاسخ از او گرفته شود. برای نمونه اگر چالش زیست محیطی داریم، با مراجعه به عقل می توان قانون، فنآوری و دیگر ضوابط حل مسئله زیست محیطی را یافت. به بیانی دیگر با روشهای علمی  -positivism-Scientific /می توان به تمام نیازها و مسائل بشری پاسخ داد. این جهان بینی حاکم بر زیست جهان ما است. بعبارتی بشر پاسخ تمام نیاز خود را در خود-عقل- جستجو می کند.
اما مشخصه‌های زیست جهانی که متاثر از چنین رویکردی برای ما ساخته شده است، عبارت است از: خشونت، بی عدالتی، تسلط فنآوری و از همه مهمتر بحران محیط زیست. بحران محیط زیست به معنای تغییرات اقلیمی، آلودگی زیست محیطی و برهم خوردن اکو سیستم است که جهان ما را فرا گرفته است.در این شرایط نه فقط گونه‌های جانوری و گیاهی در حال از بین رفتن هستند بلکه خود انسان نیز بشدت در حال تهدید است. بنیان چنین چالشهایی، سبک زندگی و یا جهان بینی انسان معاصر نسبت به زندگی است. در این سبک زندگی، مصرف گرائی و لذت/شادی مولفه‌های اصلی نحوه مواجه انسان با طبیعت هستند.
این سبک زندگی بدلیل رویکردی است که بشر در مواجه با طبیعت اتخاذ کرده است. طبیعت، منبع تولید انرژی و ثروت افرینی است و همچنین عناصر طبیعت به مجموعه‌ای از مولکول، واکنشهای شیمیایی‌، اتم، سنتر و فتوسنتز تقلیل می یابند. حال هرگونه راهکاری که علم و عقل ارائه می نماید در همین چارچوب و هندسه فکری است. در نتیجه راهکارهای علم برای خروج از بحران محیط‌زیست همچون انرژی های پاک و ... راهکارهای واقعی نیستند. چونکه بحران محیط زیست بواسطه نوع نگاه و نگرش انسان به طبیعت شکل گرفته است.  
 
 
اهداف و رویکرد همایش
 
برای خروج از بحران محیط زیست، نیازمند مواجه‌ای متفاوت با طبیعت هستیم. مواجه‌ای متمایز از آنچه که امروزین داریم. در این دیگر بودن، ضرورت کشف جهتی دیگر برای درک طبیعت و عناصر درون آن پیشروی ما است. بدین معنا که برخلاف جهتدهی علمی به طبیعت، که همانا طبیعت را به عناصر کوچکتر تقلیل می دهد، محتاج رویکردی کلی به طبیعت هستیم تا قبل از فهم علمی(تحلیل و تقلیل به مولکول- اتم و...) از طبیعت و عناصر درون آن، بطور کلی فهم گردد. همانگونه که شیخ اجل جناب سعدی قبل از اینکه طبیعت را در رنگ، یا عناصر کوچکتر فهم نماید، آنرا مفرح ذات و ممد حیات درک می‌کند. بعبارتی طبیعت قبل از اینکه منبع انرژی و تامین‌کننده نیازهای بشر باشد، مخلوق، تجلی، فرشته و ... است. در این نوع از جهت دهی، درخت، شامل دانه، اب، خاک، افتاب و... نیست اگر هم باشد، قبل از آن، مفرح ذات است. در چنین جهت دهی، درخت براحتی قابل بریده شدن و خشکاندن نیست. براحتی درخت دیگری را نمی توان جایزیگزین درخت قبلی کرد. چراکه درخت مخلوق خداوند و یا ایاتی از آیات خداوند است ویا درخت امانتی است دست انسان.
 
 
محورهای نظری و عملی حاکم بر همایش
 
در این نظام فکری، دین زنده است و برای ما راهکارها دارد. بدین دلیل نخستین همایش بین المللی بحران محیط زیست و دین برگزار میگردد تا ظرفیت دیگری از دین را به نشان دهد. از جمله نقطه اشتراک تمامی ادیان، نحوه یکسان مواجه انان با طبیعت است. نزد تمامی آنان طبیعت، فرشته است، مخلوق است، امانت است، تجلی است، آیت است و ... در نتیجه ما برای خروج از شرایط موجود زیست محیطی نیازمند بازخوانی مجدد از دین هستیم. دین جهت زندگی و نحوه مواجه با طبیعت را به ما می دهد، عقل و علم ابزارهای این جهت را تامین می نمایند. جهت نادرست و یا ناکامل، ابزارهای نادرستر و نا کاملتر ارائه می کند. ابزارهای صحیح، درون جهت‌دهی صحیح معنادار هستند. بدین منظور همایش بر محورهای نظری و عملی ذیل متمرکز است و با آشتی دادن عقلانیت و دین، مسیر متمایز و رو به اسمانی را تبیین می نماید. عقلانیت زمانی در خدمت تعالی بشر(عدالت، آزادی و ...) است که جهت زندگی بسوی تعالی باشد. پس آشتی عقلانیت و دین یک ضرورت جدی است. دین بدون عقلانیت، ابزارساز نیست و عقلانیت بدون دین، سرگردان است. به بیانی دیگر، دین بدون عقلانیت تهی از روش و ابزارهای روز آمد است و عقلانیت بدون دین، سرگردان و حیران و گاها ضد بشر و قطعا ضد طبیعت است.
    محورهای همایش:
  1. دین زنده و نیاز انسان معاصر به دین
  2. طبیعت فصل مشترک تمامی ادیان
  3. ارزش ذاتی طبیعت بواسطه ادیان
  4. طبیعت زیبا، طبیعت معلم بواسطه دین
  5. ابزارها و روشهای زندگی زاده عقلانیت و جهت دهی زندگی بواسطه دین
  6. وحدت دین و عقلانیت برای خروج از بحران زیست میحطی
  7. نقش عقلانیت در بحران زیست محیطی
  8. نقش دین در خروج از بحران زیست میحطی

لطفا جهت همکاری علمی با این رویکرد کم نظیر با دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران در تماس باشید.