اخبار
آسیب شناسی جذب و نگهداشت منابع انسانی
15 تیرماه 1402 بطور حضوری
ادامه
دوره آموزشی: ساختمان سبز
عملکرد انرژی در ساختمانEPB اول تیرماه 1402-حضوری
ادامه
تربیت ممیزان استاندارد IS0 14067
محاسبه ردپای کربن 25 خرداد ماه - بطور حضوری
ادامه
کارگاه آموزشی حال خوب
9 خرداد ماه 1402 ساعت 16:00
ادامه
لیست سازمان‌هایی موفق
و برتر جوایز مدیریت سبز
ادامه
همایش اتاق سبزGreen Chamber
1402-02-11 اتاق ایران
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
06-12-1401 ساعت 14:00 الی 17:00
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی هتل سبز
14 دی ماه 1401 - مجازی
ادامه
همایش دانش سبز و مراسم اعطای گواهینامه سفیران سبز
11 / 11 /1401 تهران-اتاق بازرگانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی بیمارستان سبز
15 دی ماه 1401 یطور مجازی
ادامه
گزارش همایش
23 آذرماه سالجاری هتل عباسی- اصفهان
ادامه
تکمیل تیم اداری و تخصصی در دبیرخانه
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
برنامه پیش نشست علمی
نخستین دوره همایش نقش ادیان در بحران زیست محیطی 06 - 09 - 1401
ادامه
مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست
عقل زنانه. ظرفیت وجودی انسان
ادامه
سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز
شروع: 16 شهریور ماه-مجازی
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران اسیایی و پاسفیکی شد!
تفاهم همکاری با کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی اسیا و پاسفیک
ادامه
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید
کارگاه آموزشی تخصصی ساختمان سبز 02-05-1401 بطور مجازی
ادامه

برنامه پیش نشست علمی

چهارشنبه، 02 آذر 1401
دوره‌های آموزشی- بازدید : 258

نخستین دوره کنفرانس ملی
"نقش ادیان در خروج از بحران جهانی محیط زیست"
پیش نشست علمی 

  یکی از بحران‌های جدی انسان معاصر، بحران زیست‌محیطی است که پیامد عملکرد انسان است. این بحران بر اساس گزارش سازمان ملل حاصل سبک زندگی انسان امروزین، فنآوری و مصرف‌گرائی است.
از آنجا که بحران محیط‌زیست و خروج از آن بعنوان یکی از پرسش‌های ادوار تاریخی پیشروی بشر است، بهره‌گیری از ظرفیت ادیان به مثابه راهنما و راهگشا، جدی بنظر می‌رسد. 
در همین راستا نخستین دوره از کنفرانس ملی "نقش ادیان در خروج از بحران جهانی محیط زیست" به تاریخ 23 آذرماه سال‌جاری توسط انجمن مدیریت سبز ایران، مرکز صلح و گفتگوی دانشگاه ادیان و مذاهب و مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگها( سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) در شهر اصفهان برگزار می گردد.
به جهت تبیین،هماهنگی و همسویی با پرسش این کنفرانس، پیش نشستی با حضور نمایندگان معظم ادیان در کشور، علما، فیلسوفان و دانشگاهیان، برنامه‌ریزی گردیده است. 
  • تاریخ برگزاری پیش نشست:         یکشنبه  6 آذرماه سال 1401   
  • ساعت:                                          9:00 الی 12:00                           
  • دستور جلسه:
  1. بررسی پرسش کنفرانس" چیستی و چگونگی نقش ادیان در خروج از بحران جهانی محیط زیست"
  2.  بررسی محتوا و برنامه نخستین دوره از کنفرانس