اخبار
همایش مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی
مبتنی بر سنت و فرهنگ یزد - سوم اسفند ماه
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی هتل سبز
14 دی ماه 1401 - مجازی
ادامه
همایش دانش سبز و مراسم اعطای گواهینامه سفیران سبز
11 / 11 /1401 تهران-اتاق بازرگانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی بیمارستان سبز
15 دی ماه 1401 یطور مجازی
ادامه
گزارش همایش
23 آذرماه سالجاری هتل عباسی- اصفهان
ادامه
تکمیل تیم اداری و تخصصی در دبیرخانه
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
برنامه پیش نشست علمی
نخستین دوره همایش نقش ادیان در بحران زیست محیطی 06 - 09 - 1401
ادامه
مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست
عقل زنانه. ظرفیت وجودی انسان
ادامه
سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز
شروع: 16 شهریور ماه-مجازی
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران اسیایی و پاسفیکی شد!
تفاهم همکاری با کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی اسیا و پاسفیک
ادامه
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید
کارگاه آموزشی تخصصی ساختمان سبز 02-05-1401 بطور مجازی
ادامه
سومین دوره همایش مدیریت سبز استان اصفهان
پنجم مرداد ماه 1401- شهر اصفهان- هتل عباسی
ادامه
آموزش، ارزیابی و صدور گواهینامه ساختمان سبز
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید. هزینه ها از سوی انجمن پوشش داده می شود
ادامه
کارگاه آموزشی ارزیابی چرخه‌عمرمحصولLCA
با رویکرد محاسبه ردپای کربن 12 - 04 - 1401
ادامه
کارگاه آموزشی سیستم جامع مدیریت سبز
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 11- 04 - 1401
ادامه
پیام انجمن مدیریت سبز ایران
بمناسبت روز جهانی محیط زیست1401
ادامه
دوره آموزشی نشان بلوغ HSE  با رویکرد اقتصادی
22/ 03/ 1401 یکشنبه ساعت 13:00 الی 17:00
ادامه

همایش مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی

سه شنبه، 29 آذر 1401
دوره‌های آموزشی- بازدید : 123
همایش مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی
 مبتنی بر فرهنگ سنتی

سوم اسفند ماه 1401

شهر یزد


با هدف بهره‌گیری از تمامی ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی بالقوه و بالفعل جامعه برای صیانت از طبیعت، بازهم دور هم جمع شویم و این بار فراتر از فنآوری، طبیعت را فهم کنیم.

شاید با تحلیل بحران محیط زیست به بحران ارزشهای انسانی و اجتماعی بتوان به طبیعت کمک کرد.
برای کشف امکان دیگری برای مواجهه‌ای فراتر از علم و فنآوری با طبیعت، پرسشی متمایز باید از خود و طبیعت داشته باشیم.

آیا بحران ما انسانها، بحران محیط زیست است؟ یا بحران انسانیت، بحران ارزشها، بحران بی معنایی و بحران خودخواهی بشر است؟

پرسش از خود و اجتناب از پذیرش هر امر بدیهی، گام نخستی است برای گشودگی به جهانی بهتر.

با انجمن مدیریت سبز ایران همراه باشیم.