اخبار
کارگاه آموزشی هتل سبز
06-12-1401 ساعت 14:00 الی 17:00
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی هتل سبز
14 دی ماه 1401 - مجازی
ادامه
همایش دانش سبز و مراسم اعطای گواهینامه سفیران سبز
11 / 11 /1401 تهران-اتاق بازرگانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی ممیزی بیمارستان سبز
15 دی ماه 1401 یطور مجازی
ادامه
گزارش همایش
23 آذرماه سالجاری هتل عباسی- اصفهان
ادامه
تکمیل تیم اداری و تخصصی در دبیرخانه
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه
برنامه پیش نشست علمی
نخستین دوره همایش نقش ادیان در بحران زیست محیطی 06 - 09 - 1401
ادامه
مجموعه گفتگو هایی برای خروج از بحران محیط زیست
عقل زنانه. ظرفیت وجودی انسان
ادامه
سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز
شروع: 16 شهریور ماه-مجازی
ادامه
انجمن مدیریت سبز ایران اسیایی و پاسفیکی شد!
تفاهم همکاری با کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی اسیا و پاسفیک
ادامه
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید
کارگاه آموزشی تخصصی ساختمان سبز 02-05-1401 بطور مجازی
ادامه
سومین دوره همایش مدیریت سبز استان اصفهان
پنجم مرداد ماه 1401- شهر اصفهان- هتل عباسی
ادامه
آموزش، ارزیابی و صدور گواهینامه ساختمان سبز
شورای ساختمان سبز ایران برگزار می نماید. هزینه ها از سوی انجمن پوشش داده می شود
ادامه
کارگاه آموزشی ارزیابی چرخه‌عمرمحصولLCA
با رویکرد محاسبه ردپای کربن 12 - 04 - 1401
ادامه
کارگاه آموزشی سیستم جامع مدیریت سبز
هفدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران 11- 04 - 1401
ادامه
پیام انجمن مدیریت سبز ایران
بمناسبت روز جهانی محیط زیست1401
ادامه
دوره آموزشی نشان بلوغ HSE با رویکرد اقتصادی
22/ 03/ 1401 یکشنبه ساعت 13:00 الی 17:00
ادامه

همایش مدیریتHSE. محیط‌‌ زیست محرک اقتصادی

شنبه، 08 بهمن 1401
دوره‌های آموزشی- بازدید : 141
همایش ملی
اقتصاد ما همان محیط‌زیست ماست
مدیریت  HSE
ویژه مدیران و کارشناسانHSE
شهریزد- 4-12-1401
 

 محورهای علمی همایش 
 1.  شاخص و معیارهای مدیریت سبز
 2. محاسبه ردپای کربن
 3. ارزیابی چرخه عمر محصول
 4. محیط زیست محرک اقتصادی
 5. نشان بلوغHSE
 
 
 
 
 چرا بخش HSE یک ضرورت سازمانی است؟
تفکر سیستمی(نظام مند) با این مفهوم که اجزا یک سازمان کلیتی را ایجاد می کنند که هدف مشخصی را دنبال نمایند، قدرت تحلیل مسائل سازمانی را دارا نیست. پیچیدگی سازمان بحدی است که تفکر سیتمی قدرت پاسخگویی شناسائی و حل مسئله را ندارد. به همین دلیل است نقش مدیران کیفیت بعنوان محور موفقیت سازمان روز به روز کم رنگ تر  می گردد.
"مسئولیت پذیری" بعنوان یک رویکرد نوین در مکاتب مدیریتی، از سازمان می خواهد که نسبت به ابعاد گوناگون اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی رفتار و عملکرد های خود مسئولیت پذیر باشد.
بر اساس چنین رویکردی سازمان مزیت رقابتی خود را بر مبنای "مسئولیت پذیری" بنا می کند. مسئولیت نسبت به مشتریان،جامعه،محیط زیست،بهداشت، سلامت و... ، بعبارتی ذینفعان سازمان. موفقیت پایدار سازمان را مسئولیت پذیری آنان تضمین خواهد نمود.
در چنین بستریبرای موفقیت پایدار،مدیران کیفیت که عموما مشتری محور را توسعه می دهند نقش کم رنگتری را ایفا خواهند نمود و نقش بخش ها و واحدهای دیگری از قبیل HSE پر رنگ تر خواهد بود.
بدین منظور سازمان نیازمند فنون، ابزار و مدل های جدیدمدیریتی برای مدیریت عملکرد سازمان با تمرکز بر "مسئولیت پذیری" است. نشان بلوغ HSE مدلی نوین برای توسعه "مسئولیت پذیری" در حوزه های ایمنی، بهداشت محیط، محیط زیست همگرا با اقتصادسازمان است.

 نشان بلوغ HSE چیست؟
" نشان بلوغ HSE" یک مدل مدیریتی برای مدیریت عملکرد بخش یا واحد HSE سازمان با هدف توسعه مسئولیت پذیری نسبت به منابع انسانی،محیط زیست، جامعه، همگرا با منابع مالی و اقتصادی سازمان است.

 اهداف و نتایج مورد انتظار از جاری سازی مدل نشان بلوغ HSE کدامند؟
جاری سازی این مدل به سازمان کمک خواهد نمود تا:
 • بلوغ موجود در تشخیص، تعهد سازمانی، برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی، اجرا،پایش و کنترل در دامنه HSE را شناسائی و بهبود ایجاد نماید.
 • عملکرد مدیریت بخش HSE سازمان را اندازه گیری و تحلیل نماید.
 • میزان مسئولیت پذیری سازمان نسبت به: منابع انسانی،جامعه، محیط زیست هماهنگ با مدیریت مالی و اقتصادی سازمان تحت کنترل گردد.
 • مدیریت HSE به یک قدرت تصمیم ساز و تصمیم گیر در ایجاد مزیت رقابتی بدل گردد.
 • بخش HSE برای دستیابی به اهداف سازمانی به بلوغ لازم دست یابد.
 
 فرایند حضور در نشان بلوغ HSE چیست؟
 • درخوا ست حضور در فرایند جایزه نشان بلوغ HSE (فرم ثبت نام ومعرفی فرایند حضور در سایتwww.iran-gma.com)
 • دریافت مستندات آموزشی
 • انجام خود ارزیابی بر ساس مدل نشان بلوغHSE
 • شناسائی فرصت های بهبود و نقاط قوت
 • تعیین پروژه های بهبود
 • ارائه اظهارنامه(شایان ذکر است اظهارنامه این مدل از اظهارنامه های متداول در کشور متفاوت است)
 • آماده سازی برای ارزیابی
 • انجام ارزیابی شخص ثالث
 • صدور گواهینامه بلوغ از جامعه مدیریت سبز اروپا
توضیح: در صورت لزوم انجمن مدیریت سبز ایران به سازمان داوطلب حضور در فرایند جایزه نشان بلوغHSE کارشناس همراه معرفی می نماید.

 
 منطق ارزیابی نشان بلوغ HSEچیست؟
منطق ارزیابی نشان بلوغ HSE برای معیارهای توانا ساز  ADL و برای نتایج LeTC است.
A: رویکرد  Approach
شناسائی مصادیقی برای وجود روش دستیابی به نکته راهنمای مدل، شایستگی(منطقی بودن) روش شناسائی شده، مطلوب بودن(هماهنگی با فرایندها و فرهنگ سازمانی) روش و تکرار پذیر بودن روش. 
D: جاری سازی Deployment
رویکرد شناسائی شده در کل سازمان و یا بخش های مرتبط جاری شده و از خواسته نکته راهنما حمایت می نماید.
L: یادگیری Learning
رویکرد شناسائی شده، مورد ارزیابی و بازنگری قرار می گیرد و یادگیری حاصل می گردد.
Le: سطح Level
سطح فعلی عملکرد خواسته شده از سوی مدل قابل شناسائی است.
T: روند Trend
روندمثبت که همسو با اهداف سازمانی فعلی و آتی قابل ردیابی است. 
C: مقایسه Comparison
 نتایج کسب شده با اهداف، استانداردها، رهبران صنعت و متوسط صنعت مقایسه می گردد.

 منطق تهیه اظهارنامه چیست؟
منطق ارزیابی نشان بلوغ HSE بر اساس ارائه آدرس از مصادیق تهیه می گردد.

 گواهینامه نشان بلوغ HSE
گواهینامه نشان بلوغ HSEاز سوی جامعه مدیریت سبز اروپا صادر می گردد  و اعتبار آن یک سال است.

 
Level سطح بلوغ درصد پوشش تواناسازها درصد پوشش نتایج
Initial آغازین 25 15
Growing در حال رشد 40 25
Developed رشد یافته 70 50
Mature بالغ 90 70