اخبار
گزارش هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه هتل المپیک تهران
ادامه
چهارمین دوره همایش مدیریت سبز
16 مهرماه 1402 خراسان رضوی-مشهد اتاق بازرگانی
ادامه
کارگاه آموزشی بیمارستان سبز
ویژه بیمارستان‌های آذربایجان شهر تبریز 12 مهرماه 1402
ادامه
همایش فولاد سبز
9 مهر ماه 1402 یزد
ادامه
هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز
21 و 22 آبان ماه 1402 هتل المپیک-تهران
ادامه
دوره آموزشی Green IT
4 مهرماه 1402 ساعت:9:00-11:00
ادامه
پنجمین دوره آموزشی هوش سبز
بطور مجازی- 21 شهریورماه 1402 ساعت 9:00 الی 11:00
ادامه
دوره آموزشی محصول سبز
ارزیابی چرخه عمر محصول 27 شهریور ماه 1402- مجازی
ادامه
دوره آموزشی حال خوب سازمانی
11 -06- 1402 مجازی با رویکرد هوش سبز
ادامه
دوره آموزشی مدیریت سبز-دفترکار سبز
15 - 07 - 1402 بطور مجازی منطبق بر برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور - ماده 38 بند(ز)
ادامه
اتاق بازرگانی سبز
اتاق بازرگانی خراسان رضوی 14 مردادماه 1402- حضوری
ادامه
دوره آموزشی بانک و بیمه سبز
30 مردادماه 1402-حضوری
ادامه
دوره آموزشی رستوران سبز
اول شهریور ماه 1402- مجازی ویژه صنایع و سازمانها
ادامه
دوره آموزشی بیمارستان سبز
بطور مجازی ساعت 9:00 الی 13:00 16 مردادماه 1402
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
حضوری- دوم شهریور ماه 1402
ادامه
کارگاه آموزشی مدیریت کربن و آب
26 /05 / 1402 – حضوری- دبیرخانه انجمن مدیریت سبز ایران ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
کارگاه آموزشی دانش سبز
ویژه مدیران و کارشناسان HSE بطور مجازی- رایگان 10 مردادماه 1402 ساعت 14:00 الی 16:00
ادامه
هم اندیشی در باب عقل زنانه
25 تیرماه 1402 ساعت 16:00 الی 18:00 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دانشگاه سبز
24 تیرماه 1402 ساعت 14:00 الی 1600 بطور مجازی
ادامه
دوره آموزشی دفتر کار سبز
20 تیرماه 1402 - مجازی- دفتر اصفهان
ادامه
دوره آموزشی ساختمان سبز
21 تیرماه بطور مجازی - رایگان-دفتر اصفهان
ادامه
کارگاه آموزشی هتل سبز
12 مردادماه 1402- بطور حضوری
ادامه
کلینیک سبز Green Clinic
مشاوره رایگان، هدفمند و نظام‌مند و مجازی به چالش‌های زیست‌محیطی و دانش سبز در سازمان‌های ایرانی جهت شناسائی مسیر بهبود سبز
ادامه
کارگاه آموزشی: (محصول سبز) ارزیابی چرخه عمر محصولLCA
رویکردی نوین برای مدیریت محصول و بازار با رویکرد سبز 29 تیرماه 1402 حضوری-دبیرخانه انجمن-ساعت 8:00 الی 16:00
ادامه
عضویت حقیقی و حقوقی
انجمن مدیریت سبز ایران
ادامه

همایش مدیریتHSE. محیط‌‌ زیست محرک اقتصادی

شنبه، 08 بهمن 1401
دوره‌های آموزشی- بازدید : 431
همایش ملی
اقتصاد ما همان محیط‌زیست ماست
مدیریت  HSE
ویژه مدیران و کارشناسانHSE
شهریزد- 4-12-1401
 

 Ù…حورهای علمی همایش 
 1.  Ø´Ø§Ø®Øµ Ùˆ معیارهای مدیریت سبز
 2. محاسبه ردپای کربن
 3. ارزیابی چرخه عمر محصول
 4. محیط زیست محرک اقتصادی
 5. نشان بلوغHSE
 
 
 
 
 Ú†Ø±Ø§ بخش HSE یک ضرورت سازمانی است؟
تفکر سیستمی(نظام مند) با این مفهوم Ú©Ù‡ اجزا یک سازمان کلیتی را ایجاد Ù…ÛŒ کنند Ú©Ù‡ هدف مشخصی را دنبال نمایند، قدرت تحلیل مسائل سازمانی را دارا نیست. پیچیدگی سازمان بحدی است Ú©Ù‡ تفکر سیتمی قدرت پاسخگویی شناسائی Ùˆ حل مسئله را ندارد. به همین دلیل است نقش مدیران کیفیت بعنوان محور موفقیت سازمان روز به روز Ú©Ù… رنگ تر  Ù…ÛŒ گردد.
"مسئولیت پذیری" بعنوان یک رویکرد نوین در مکاتب مدیریتی، از سازمان می خواهد که نسبت به ابعاد گوناگون اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی رفتار و عملکرد های خود مسئولیت پذیر باشد.
بر اساس چنین رویکردی سازمان مزیت رقابتی خود را بر مبنای "مسئولیت پذیری" بنا می کند. مسئولیت نسبت به مشتریان،جامعه،محیط زیست،بهداشت، سلامت و... ، بعبارتی ذینفعان سازمان. موفقیت پایدار سازمان را مسئولیت پذیری آنان تضمین خواهد نمود.
در چنین بستریبرای موفقیت پایدار،مدیران کیفیت که عموما مشتری محور را توسعه می دهند نقش کم رنگتری را ایفا خواهند نمود و نقش بخش ها و واحدهای دیگری از قبیل HSE پر رنگ تر خواهد بود.
بدین منظور سازمان نیازمند فنون، ابزار و مدل های جدیدمدیریتی برای مدیریت عملکرد سازمان با تمرکز بر "مسئولیت پذیری" است. نشان بلوغ HSE مدلی نوین برای توسعه "مسئولیت پذیری" در حوزه های ایمنی، بهداشت محیط، محیط زیست همگرا با اقتصادسازمان است.

 Ù†Ø´Ø§Ù† بلوغ HSE چیست؟
" نشان بلوغ HSE" یک مدل مدیریتی برای مدیریت عملکرد بخش یا واحد HSE سازمان با هدف توسعه مسئولیت پذیری نسبت به منابع انسانی،محیط زیست، جامعه، همگرا با منابع مالی و اقتصادی سازمان است.

 Ø§Ù‡Ø¯Ø§Ù Ùˆ نتایج مورد انتظار از جاری سازی مدل نشان بلوغ HSE کدامند؟
جاری سازی این مدل به سازمان کمک خواهد نمود تا:
 • بلوغ موجود در تشخیص، تعهد سازمانی، برنامه ریزی راهبردی Ùˆ عملیاتی، اجرا،پایش Ùˆ کنترل در دامنه HSE را شناسائی Ùˆ بهبود ایجاد نماید.
 • عملکرد مدیریت بخش HSE سازمان را اندازه گیری Ùˆ تحلیل نماید.
 • میزان مسئولیت پذیری سازمان نسبت به: منابع انسانی،جامعه، محیط زیست هماهنگ با مدیریت مالی Ùˆ اقتصادی سازمان تحت کنترل گردد.
 • مدیریت HSE به یک قدرت تصمیم ساز Ùˆ تصمیم گیر در ایجاد مزیت رقابتی بدل گردد.
 • بخش HSE برای دستیابی به اهداف سازمانی به بلوغ لازم دست یابد.
 
 ÙØ±Ø§ÛŒÙ†Ø¯ حضور در نشان بلوغ HSE چیست؟
 • درخوا ست حضور در فرایند جایزه نشان بلوغ HSE (فرم ثبت نام ومعرفی فرایند حضور در سایتwww.iran-gma.com)
 • دریافت مستندات آموزشی
 • انجام خود ارزیابی بر ساس مدل نشان بلوغHSE
 • شناسائی فرصت های بهبود Ùˆ نقاط قوت
 • تعیین پروژه های بهبود
 • ارائه اظهارنامه(شایان ذکر است اظهارنامه این مدل از اظهارنامه های متداول در کشور متفاوت است)
 • آماده سازی برای ارزیابی
 • انجام ارزیابی شخص ثالث
 • صدور گواهینامه بلوغ از جامعه مدیریت سبز اروپا
توضیح: در صورت لزوم انجمن مدیریت سبز ایران به سازمان داوطلب حضور در فرایند جایزه نشان بلوغHSE کارشناس همراه معرفی می نماید.

 
 Ù…نطق ارزیابی نشان بلوغ HSEچیست؟
منطق ارزیابی نشان بلوغ HSE برای معیارهای توانا ساز  ADL Ùˆ برای نتایج LeTC است.
A: رویکرد  Approach
شناسائی مصادیقی برای وجود روش دستیابی به نکته راهنمای مدل، شایستگی(منطقی بودن) روش شناسائی شده، مطلوب بودن(هماهنگی با فرایندها Ùˆ فرهنگ سازمانی) روش Ùˆ تکرار پذیر بودن روش. 
D: جاری سازی Deployment
رویکرد شناسائی شده در کل سازمان و یا بخش های مرتبط جاری شده و از خواسته نکته راهنما حمایت می نماید.
L: یادگیری Learning
رویکرد شناسائی شده، مورد ارزیابی و بازنگری قرار می گیرد و یادگیری حاصل می گردد.
Le: سطح Level
سطح فعلی عملکرد خواسته شده از سوی مدل قابل شناسائی است.
T: روند Trend
روندمثبت Ú©Ù‡ همسو با اهداف سازمانی فعلی Ùˆ آتی قابل ردیابی است. 
C: مقایسه Comparison
 Ù†ØªØ§ÛŒØ¬ کسب شده با اهداف، استانداردها، رهبران صنعت Ùˆ متوسط صنعت مقایسه Ù…ÛŒ گردد.

 Ù…نطق تهیه اظهارنامه چیست؟
منطق ارزیابی نشان بلوغ HSE بر اساس ارائه آدرس از مصادیق تهیه می گردد.

 Ú¯ÙˆØ§Ù‡ÛŒÙ†Ø§Ù…Ù‡ نشان بلوغ HSE
گواهینامه نشان بلوغ HSEاز سوی جامعه مدیریت سبز اروپا صادر Ù…ÛŒ گردد  Ùˆ اعتبار آن یک سال است.

 
Level سطح بلوغ درصد پوشش تواناسازها درصد پوشش نتایج
Initial آغازین 25 15
Growing در حال رشد 40 25
Developed رشد یافته 70 50
Mature بالغ 90 70