انجمن مدیریت سبز ایران

انجمن مدیریت سبز ایران

انجمن مدیریت سبز ایران تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی (NGO) است که در اتاق بازرگانی  و معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده است و دامنه فعالیت آن بر سازمان ها (تولیدی، خدماتی و عمومی) متمرکز است و بر گسترش دانش و فرهنگ مدیریت سبز که به معنی همگرایی مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان ها است تمرکز دارد. در راستای دستیابی به این امر اقداماتی از قبیل جذب سازمان ها وکارشناسان مرتبط به عنوان عضو فعال، تولید دانش در قالب تدوین و ترجمه کتاب های روز در این حوزه، برگزاری همایش هایی در سطح بین المللی و ملی، تربیت کارشناسان متخصص و ارزیابان مدیریت سبز، ارتباط با نهادهای معتبر داخلی و بین المللی، حضور در محافل علمی و برگزاری جایزه مدیریت سبز ایران انجام می دهد.

نهاد های مرتبط

دوره های آموزشی در حال برگزاری

دومین دوره‌ آموزشی تربیت مدرسین و ارزیابان مدیریت سبز

تاریخ برگزاری: 02 مرداد 1403

به صورت حضوری در اتاق بازرگانی ایران
دوره آموزشی سیستم بلوغ HSE تربیت ارزیابان واحد HSE

تاریخ برگزاری: 04 مرداد 1403

هفتمین کارگاه آموزشی محاسبه ردپای آب و سیستم مدیریت آب ISO 46000

تاریخ برگزاری: 16 مرداد 1403

کارگاه آموزشی تدوین گزارش پایداری

تاریخ برگزاری: 23 مرداد 1403

کارگاه آموزشی دانش مدیریت منابع انسانی با رویکرد سبز با تمرکز بر "حال خوب سازمانی" و "هوش سبز"

تاریخ برگزاری: 30 مرداد 1403

جوایز و مدل ها

در صورت هرگونه پرسش تخصصی در باب دانش مدیریت سبز و توانمندسازی منابع انسانی به فرم کلینیک‌ سبز و فرم کلینیک حال خوب سازمانی مراجعه گردد.

اخبار انجمن

جدیدترین اخبار و مطالب انجمن مدیریت سبز ایران
پیمایش به بالا