انجمن مدیریت سبز ایران

انجمن مدیریت سبز ایران

انجمن مدیریت سبز ایران تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی (NGO) است که در اتاق بازرگانی  و معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده است و دامنه فعالیت آن بر سازمان ها (تولیدی، خدماتی و عمومی) متمرکز است و بر گسترش دانش و فرهنگ مدیریت سبز که به معنی همگرایی مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان ها است تمرکز دارد. در راستای دستیابی به این امر اقداماتی از قبیل جذب سازمان ها وکارشناسان مرتبط به عنوان عضو فعال، تولید دانش در قالب تدوین و ترجمه کتاب های روز در این حوزه، برگزاری همایش هایی در سطح بین المللی و ملی، تربیت کارشناسان متخصص و ارزیابان مدیریت سبز، ارتباط با نهادهای معتبر داخلی و بین المللی، حضور در محافل علمی و برگزاری جایزه مدیریت سبز ایران انجام می دهد.

نهاد های مرتبط

دوره های آموزشی در حال برگزاری

دوره آموزشی محاسبه ردپای کربن ویژه صنایع نفت وگازو پتروشیمی

تاریخ برگزاری: 21 خرداد 1403

کارگاه آموزشی تدوین گزارش پایداری

تاریخ برگزاری: 31 خرداد 1403

نخستین همایش ملی میراث کسب و کارهای خانوادگی

تاریخ برگزاری: 12 تیر  1403

جوایز و مدل ها

در صورت هرگونه پرسش تخصصی در باب دانش مدیریت سبز و توانمندسازی منابع انسانی به فرم کلینیک‌ سبز و فرم کلینیک حال خوب سازمانی مراجعه گردد.

اخبار انجمن

جدیدترین اخبار و مطالب انجمن مدیریت سبز ایران
پیمایش به بالا